TÜSEV Elektronik Bülten, Sayı 26, Eylül 2009


bottom desgin element


TÜSEV Elektronik Bülten, Sayı 26, Eylül 2009

Yasal Haberler

Makale: “Yardıma Kapının Kapatılması”

ICNL tarafından üç ayda bir yayımlanan Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Uluslararası Hukuk Dergisinin son sayısında sivil toplum kuruluşlarına yurtdışından yapılan yardımlarla ilgili bir makale yer almıştır. Rebecca B. Vernon tarafından kaleme alınan makale uluslararası hukukta sivil toplumun durumunu ele alarak yurtdışından fon alımıyla ilgili engelleri ve gerekçeleri sınıflandırmaktadır. Buna göre yurtdışından fon alınmasının tamamen yasaklanması, fonların hükümet araçlarıyla alınmasını zorunlu hale getirilmesi, fon alınmasının hükümetin iznine tabi tutulması, belli alanlarda çalışan STK’ların yurtdışından fon almasının engellenmesi, vergi kanunlarıyla fon verilmesinin zorlaştırılması gibi uygulamalar saptanmıştır. Yazar bu saptamaları çeşitli örneklerle açıklarken bu uygulamaların hukuki gerekçelerini de mercek altına almaktadır. Makaleye İngilizce olarak ulaşmak için http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol11iss4/special_1.htm  

Sektörden Haberler

ISTR 9. Uluslararası Konferansı: Bildiri Göndermek için Son Günler
7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı bildiri çağrısı Türkçe olarak da yapıldı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2009 olarak açıklanan çağrının Türkçe metnine http://www.istr.org/conferences/istanbul/pdf/BildiriCagrisi.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz. Her iki yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde 600’den fazla araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı ISTR Konferansı’na 2010’da Kadir Has Üniversitesi ve TÜSEV ev sahipliği yapacak. ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde bir kuruluş olan ISTR, üçüncü sektör, filantropi ve sivil toplum alanlarında araştırma ve eğitim dallarında çalışmalar yapan birey, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşundan oluşan bir üyelik ağına sahiptir. Konferansın 2010 yılı için belirlenen teması ise “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olmuştur. ISTR ve bildiri çağrısı hakkında daha fazla bilgi için: www.istr.org  

Türkiye’de Sivil Toplum Paneli, Dünya Bankası – IMF Toplantıları, 4 Ekim 2009, 09.00 – 10.30, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
2-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Sivil toplum Forumu ve Dünya Bankası – IMF Toplantıları kapsamında, STEP araştırmasının ön bulgularının sunulacağı “Türkiye’de Sivil Toplum” konulu bir panel düzenlenmektedir. Panel’de CIVICUS Genel Sekreteri Ingrid Srinath küresel sivil toplum hareketini değerlendirecek ve geleceğe yönelik engel ve fırsatlara işaret edecektir. TÜSEV’den Zeynep Meydanoğlu’nun STEP 2009 ön bulgularını sunmasının ardından, Yaşama Dair Vakfı’nın TÜBİTAK desteği ile yürüttüğü “Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Kültürü” konulu araştırma sonuçları Yaşama Dair Vakfı adına Mehmet Ali Çalışkan tarafından paylaşılacaktır.

“Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırması 2009: Kalkınmayı Teşvik, Gezegeni Kurtarmak" (WESS’ 09) Yayımlandı
İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma çabalarının önünde engel oluşturduğunu bu nedenle iklim değişikliği ile mücadele ve kalkınma politikalarının bir arada düşünülmesi gerektiğini gündeme getiren "Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırması 2009: Kalkınmayı Teşvik, Gezegeni Kurtarmak" (WESS’ 09) adlı araştırma Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Birimi (UN DESA) tarafından başlatıldı. Araştırmada, iklim değişikliği ile mücadele için kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde değişik uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği, karbon pazarı gibi uygulamaların sorunun çözümünde etkili olamayacağı, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan/ ihtiyaç duyan ülkelere gerek mali yardım gerekse teknolojik transfer yoluyla onların sürdürülebilir ekonomiye yönelik çalışmalarına kapsamlı yatırımlar yapması gerektiği vurgulanmaktadır. Araştırmaya İngilizce olarak http://www.un.org/esa/policy/wess  adresinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği’nden Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne Hibe Desteği
Merkezi finans ve İhale Birimi Türkiye Cumhuriyeti veya AB Üyesi Ülkelerde kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına “Sivil Toplum Diyalogu – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı” için teklif çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Yardım Fonları (IPA) kapsamında, koordinasyonu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından yürütülen programın teklif çağrısı, İstanbul’un kültürel mirasını ve kapasitesini ortaya koyacak projeler bekliyor. Proje başvuruları, 2 Aralık 2009 tarihi, saat 16.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılabilecektir. Proje başvurusuna ilişkin detaylı bilgi için http://www.istanbul2010.org/index.htm  ve http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=622&lng=tr  web sayfalarını ziyaret edilebilirsiniz.

Bağışçı/ Donör Değişimi, İşbirliği ve Bilgi Mekanizması (DECIM)
Avrupa Birliği (Avrupa Komisyonu Dış İşbirliği Programları) ve Dünya Bankası ortak programı olarak Ocak 2007 tarihinde faaliyete geçen DECIM (Donor Exchange, Coordination and Information Mechanism), sivil toplumun gelişmesinde aktif rol oynayan kurumların ve sivil toplum bağışçılarının yürüttüğü gönüllü bir birimdir. Programın amacı; şeffaflık, bilgi paylaşımı ve katılımcı kurumlar arasında etkin işbirliği ilkelerine dayanarak Sovyet sonrası ülkeler, Batı Balkanlar ve Türkiye’yi de içine alan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde sivil toplumun gelişmesi için çalışmaktır. Detaylı bilgiye İngilizce olarak http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/decim_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Endeksi 2003-2006 Veritabanı Açıldı
2003-2006 yıllarında 50’den fazla ülkede uygulanan CIVICUS Sivil Toplum Endeksi araştırmasının sonuçlarını bir veritabanında bir araya getirmiştir. Veritabanı aracılığıyla araştırmanın sonuçları ülke ülke izlenebilmektedir. Kısa bir üyelik formu doldurarak siz de http://civicus.org/csi-phase1 adresinden bu verilere ulaşabilirsiniz.

AGNA Yıllık Toplantısı, 20-22 Eylül 2009, Johannesburg
TÜSEV’in 2008’de katıldığı Ulusal Kuruluşlar Ağı (Affinity Group of National Associations-AGNA) Yıllık Toplantısı ve Atölye Çalışması 20-22 Eylül tarihlerinde Johannesburg’da yapılmıştır. Toplantı 45 ülkeden sivil toplumun geliştirilmesi konusunda çalışan ulusal kuruluşu bir araya getirmiştir. Küresel mali kriz nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının azalan kaynaklarla artan ihtiyaçlara cevap vermek durumda kaldığı vurgulanırken, ulusal kuruluşların başta savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri ile üstlendiği kilit rol vurgulanmıştır. Ulusal kuruluşların öncelikleri sivil toplum kuruluşlarının meşruiyet, şeffaflık ve hesapverebilirliklerinin sağlanması, devlet-sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel ağlar geliştirilmesi ve katılımın arttırılması olarak belirlenmiştir. Toplantıda ayrıca TÜSEV’in online üye veritabanı Bilgi Bankası iyi bir örnek olarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Detaylı bilgiyi http://www.civicus.org/affinity-group-of-national-associations adresinde bulabilirsiniz.

STK’lar için Bütçe İzleme Eğitimi ve Kampı
STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından yapılan duyuruyla sivil toplum temsilcileri 2010, 2011 ve 2012 yıllarında kamu tarafından sosyal hizmetler ve yardım, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, çocuk, gençlik, savunma gibi alanlarda yapılacak harcamaların izlenmesi amacıyla düzenlenecek Bütçe İzleme Eğitim ve Kampı’na katılmaya davet edilmiştir. Eğitime katılmak için son başvuru tarihi 5 Ekim 2009, kampa katılım için son başvuru tarihi ise 24 Kasım 2009’dur. Başvuru ve detaylı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/egitimkampi.asp  

Mütevellilerimizden Haberler

Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi?
TÜSEV’in 2008 yılında tamamladığı ve mütevellilerimizin İngilizce ve Türkçe kurumsal profillerini içeren online veritabanımız Bilgi Bankası’na kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak 2009 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresinden talep edebilirsiniz. İletişim bilgilerinden mali bilgilere kadar 100’den fazla üyemizin kurumsal bilgilerini içeren Bilgi Bankası’nı www.tusev.org.tr/member adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. Üstün Ergüder’e Magna Charta’da Yeni Görev
TÜSEV Yönetim Kurulu ve Mütevelliler Heyeti Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder 2009-2013 döneminde Avrupa üniversitelerinin akademik özgürlüğünü savunan Magna Charta Gözlemcilik Konseyi Başkanlığı’na seçilmiştir. Bu Konsey’in misyonu Avrupa’da yüksek öğrenim kurumlarının daha kaliteli, daha uluslararası nitelikli bir eğitim vermeleri, akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğin sağlanmasıdır. TÜSEV mütevellileri adına kendisini kutluyor, sonsuz başarılar diliyoruz.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2010 Açıldı
Kadınların, gençlerin ve engellilerin; toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif olarak katılmalarını destekleyen ortamların yaratılmasını ve böylece toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını amaçlayan 2010 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurular 16 Eylül 2009 itibarıyla başlamıştır. T.C. Yasalarına göre kurulmuş, Türkiye'de yerleşik; Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler ve Üniversiteler projeleriyle başvurabilirler. Programın başvuru şartları, süreci ve kapsamı hakkında bilgi için, Sabancı Vakfı web sitesini (http://www.sabancivakfi.org/) ziyaret edebilirsiniz. Başvurular için son tarih 16 Kasım 2009'dır.

Fark Yaratanlar Başlıyor
Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermek amacıyla Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla CNN Türk’te 32 hafta boyunca “Fark Yaratanlar” adlı bir program yayınlanmaya başlanacaktır. Her programda; yurttaş katılımı, ekonomik gelişme, sağlık, çevre, eğitim/öğrenim ve sosyal adalet konularında insanların hayatına katkıda bulunarak Fark Yaratan bir kişinin hikayesi anlatılacak, ‘sıradışı kişiler, olağanüstü etkiler’ halkla paylaşılacaktır. www.farkyaratanlar.org sitesinden Fark Yaratan adayınızı gösterebilirsiniz. Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için http://www.farkyaratanlar.org/ ve http://www.sabancivakfi.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü, 28 Eylül 2009, İstanbul
Umut Vakfı, bireysel silahlanmanın “yaşam hakkı”nı tehdit eden en önemli sosyal sorun olduğuna dikkat çekmek ve sonuçlarını görünür kılmak için 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü"ni 9. kez düzenlemiştir. Umut Vakfı tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü”nde, bireysel silahlanma ile oluşan şiddete dikkat çekildi. Etkinliğin, açılış konuşmasını Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yapmıştır. Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü’nde, halen TBMM İçişleri Komisyonu’nda bulunan “Silah Kanunu Tasarısı”na ilişkin Umut Vakfı İnceleme Komisyonu toplantısının Sonuç Bildirgesi açıklanmış ve yürüyüşün ardından 15. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni yapılmış ve Fotoğraf Sergisi açılmıştır. Detaylı bilgi için http://www.umut.org.tr/  

Yaşlılık Sempozyumu, 8 Ekim 2009, İstanbul
Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV) ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle 8 Ekim 2009 Perşembe günü Yaşlılık Sempozyumu düzenlenecektir. Konferansın açılış konuşmaları KASEV Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çetin Oraler ve Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belma T. Akşit tarafından yapılacaktır. Açılışın ardından “Yaşlanma Nedir?”, “Yaşlılık ve Nöropsikoloji”, “Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmetleri, Personel Çalışmasının Amacı ve Yönü ne olmalı?”, “Yaşlı Hakları”, “70 Yaş Üstü Sağlıklı Yaşlılarda Kognitif Bozulmaların depresyon ve demografik özelliklerle İlişkisi” ve “Yaşlılıkta zihinsel yapının dinamizminin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler” konulu sunumlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca Psikoloji bölümü son sınıf öğrencilerinin yaşlılığın farklı boyutlarını ele aldıkları bitirme tezlerinin sunumunun yer alacağı bir panel de gerçekleştirilecektir. Program Prof. Dr. Bahattin Akşit tarafından yapılacak “Sempozyumun Panoraması” ile tamamlanacaktır. Detaylı bilgi için ve sorularınız için: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  

Gönülden Ödüller 2009’a Başvurular Başladı
Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin (ÖSGD) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği, Gönülden Ödüller 2009 başvuruları başlamıştır. Özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını ve bu alandaki başarıları desteklemeyi, toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmeyi ve özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Gönülden Ödüller bu yıl da birçok gönüllülük çalışmasını biraraya getirecek. Gönülden Ödüller üç farklı kategoride verilecek. Bu kategoriler en başarılı gönüllülük programı, en başarılı gönüllülük projesi, en yaratıcı gönüllülük projesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye Personel Yönetimi Derneği Özel Ödülü verilecektir. Ödül alanlar 10 Kasım 2009 tarihinde 17. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresinde açıklanacaktır. Ödüller için aday göstermek ve detaylı bilgi için http://www.osgd.org/  

www.iklimgundemi.org / www.iklimgundemi.net Bilgilendirme Portalı Yayında
7-18 Aralık 2009 tarihleri arasında Kopenhag’da düzenlenecek İklim Değişikliği müzakereleri öncesinde UTES Derneği’nin teknik katkıları ve WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Derneği, TURMEPA ve ÇEVKO işbirliğiyle http://www.iklimgundemi.org/  veya http://www.iklimgundemi.net/  adlı bir bilgilendirme portalı oluşturulmuştur. Portal konu ile ilgili tüm kuruluşlara müzakereler ile ilgili gelişmeleri haftalık olarak sunmak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak yayına başlamıştır.