TÜSEV Elektronik Bülten, Sayı 24

bottom desgin element

 

Yasal Haberler

Vakıflar Yönetmeliği’nin İç Denetime ilişkin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemi Danıştay tarafından uygun görüldü
27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin 43. Maddesinin 2.fıkrasının, 44. maddesinin ve 48. Maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği) tarafından açılan dava sonucu T. C. Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı (Esas No. 2008/11346) 10.06.2009 tarihinde yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. İlgili Danıştay kararına
buradan ulaşabilirsiniz.

Dernekler Dairesi Başkanı Değişti
İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Dernekler Dairesi Başkanı Dr. Şentürk Uzun Ankara Vali Yardımcılığı’na, boşalan Dernekler Dairesi Başkanlığı’na ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Yardımcı atandı. Dr. Şentürk Uzun ve Mustafa Yardımcı’yı yeni görevleri nedeniyle kutlar, başarılar dileriz.

 

Vakıflar için Muhasebe Standartları Raporu VGM’ye Sunuldu
Ülkemizde vakıfların kullandığı muhasebe ve raporlama standartları genel olarak ticari kuruluşların ihtiyaçlarına ve kullanımlarına dönüktür ve bugüne kadar vakıflara özgü Uluslararası Muhasebe Standartları belirlenmemiştir. Bu eksikliğin ortadan kaldırılması için TÜSEV’in yaptığı çalışmalar sonucu bir Muhasebe Standartları Raporu oluşturulmuştur. Raporun amacı devlet maliyesinin, vakıf kurucu ve yöneticilerinin, üyelerinin, vakıflara bağış ve yardım yapanların, onlara gerektiğinde kredi ve fon verecek kuruluşların ve genel olarak toplumun mali tablolardan beklediği, standart, anlaşılabilir, şeffaf ve ihtiyaçlara cevap verecek Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu bir muhasebe sisteminin vakıflarımız için uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla 28 Temmuz 2009 tarihinde Rapor Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine sunulmuştur.

İlk STK Öz-Düzenleyici (Self-regulatory) Girişimler Haritası ve Veritabanı Hazırlandı
The One World Trust, bir ilke imza atarak sivil toplum kuruluşları öz-düzenleyici girişimlerini bir araya getiren interaktif internet portalını açmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri, sayılarının ve etkilerinin artmasıyla birlikte daha çok dikkat çekmeye ve incelenmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda, ortak ilke ve esaslar ortaya konulması amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyelerde çalışmalar yapılmaktadır. Bahsedilen öz-düzenleyici girişimler hem kamu nezdinde güven yaratması, hem de sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanı olan siyasi ortamı düzenlemeleri açısından büyük önem taşımaktadır. One World Trust projesiyle birlikte bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların toplanması ve paylaşılması sağlanmış; bunun yanında sivil toplum organizasyonlarının faaliyet kuralları, belge ve ruhsatlandırılmaları, proje bilgileri, çalışma grubu ve diğer tüm hizmet bilgileri elektronik ortamda erişilebilir hale gelmiştir. Harita ve veritabanına ulaşmak ve detaylı bilgi için:
http://www.oneworldtrust.org/csoproject 

 


Sektörden Haberler

ISTR 9. Uluslararası Konferansı, 7-10 Temmuz 2010, İstanbul: Bildiri Cağrısı
7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı bildiri çağrısı yapıldı. Her iki yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde 600’den fazla araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı konferansa Kadir Has Üniversitesi ve TÜSEV ev sahipliği yapacak. ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde bir kuruluş olan ISTR, üçüncü sektör, filantropi ve sivil toplum alanlarında araştırma ve eğitim dallarında çalışmalar yapan birey, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşundan oluşan bir üyelik ağına sahiptir. Her iki yılda bir yapılan konferansın 2010 yılı için belirlenen teması ise “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olmuştur. Son bildiri başvuru tarihi 19 Ekim 2009 olarak açıklanmıştır. ISTR ve bildiri çağrısı hakkında daha fazla bilgi için:
www.istr.org

IMF-Dünya Bankası Toplantıları için Sivil Toplum Temsilcileri Akreditasyonu Başladı
6-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantılarına sivil toplum temsilcilerinin katılımı için akreditasyon işlemleri 3 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde
http://www.imf.org/external/am/2009/index.htm adresinden yapılabilecek. Dünya Bankası ve IMF Sivil Toplum Bölümü ayrıca 3 Ekim’de başlayacak bir Sivil Toplum Politika Forumu da organize edecek. 2 Ekim Cuma günü ise Dünya Bankası ve IMF politikaları ve programlarıyla ilgili bir oryantasyon toplantısı yapılacak. Toplantılarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilir, sorularınızı ve oturum düzenleme talebinizi Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adreslerinden gönderebilirsiniz.

STGM Örgütlenme Özgürlüğü İmza Kampanyası Başladı
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Ocak 2009’da başladığı ve örgütlü hareket etmenin önüne konan yasal ve toplumsal engeller konusunda farkındalık yaratarak, var olan engelleri ortadan kaldırmak için birlikte hareket etme yollarını bulmayı amaçlayan Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası çerçevesinde 29 Temmuz 2009’da bir basın toplantısı düzenledi. STGM ile birlikte TÜSEV, Pozitif Yaşam Derneği, Başak Kültür Sanat Vakfı, KA-DER, AIDS’le Mücadele Derneği, Lamda İstanbul, AKUT gibi kuruluşlardan temsilciler katıldı. Kampanya sonrası ulaşılan sonuçların değerlendirildiği toplantıda Türkiye genelindeki 160 sivil toplum örgütünün katılımı ile yasalarda yapılması talep edilen değişikliklere yönelik bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi ve imza kampanyasına katılmak için
www.birliktedegistirelim.org

STK’lar için Orta Vadeli Mali Plan İzleme Kılavuzu Yayımlandı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi yayımlanmaya başlamıştır. Temmuz 2009’da yayınlanacak olan Orta Vadeli Mali Plan'ı izlemek isteyen STK'lar Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu ve Askeri ve İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu’na
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp adresinden ulaşabilirler.

Almanya Sosyal Yatırım Vakıfları Raporu Yayımlandı
Almanya’da sosyal yatırım vakıflarının dağılımı ve gelişimini ele alan “2008 Almanya Sosyal Yatırım Vakıfları Raporu: Bulgular ve Trendler” Aktive Bürgerschaft tarafından yayımlandı. Rapora göre, 1996 yılında ilk sosyal yatırım vakfının kurulmasının ardından sosyal yatırım vakıflarının sayısı hızla artarak Ağustos 2008 itibarıyla 237’ye yükseldi. Nüfusun %41’inin sosyal yatırım vakıflarına erişiminin bulunduğunun belirtildiği raporda özellikle Doğu Almanya’da 2005-2006 yıllarında sayının hızla arttığı ve bundan önceki dokuz yılda kurulan kadar çok sayıda vakıf kurulduğu vurgulandı. Raporun tamamına İngilizce ve Almanca olarak
http://www.aktive-buergerschaft.de/bsi/english/ adresinden ulaşabilirsiniz.

BM Bin Yıl Kalkınma Planı Beklentilerin Gerisinde
Birleşmiş Milletler (BM) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 2009 Raporu Genel Sekreter Ban Ki-moon tarafından 6 Temmuz’da açıklanmıştır. Son ekonomik krizin de etkisiyle aşırı yoksullukla mücadelenin yavaşlayabileceği ve kriz öncesi öngörülene ilaveten 55-90 milyon kişinin daha aşırı yoksulluk sınırının altına ineceği tahmin edilmektedir. Raporda 2015 yılına kadar yerine getirilmesi planlanan sekiz hedefe ulaşma yolundaki ilerlemenin yavaş olduğu ve bu hedeflerin 2015 yılına kadar gerçekleştirmesinde ortak hareketin gerekli olduğu belirtilmiştir. Detaylı habere
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=445&c=79 adresinden, Raporun tamamına İngilizce olarak http://www.un.org/millenniumgoals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Düşünce Özgürlüğü Küresel Forumu, 1-6 Haziran 2009, Oslo
Düşünce Özgürlüğü Küresel Forumu (Global Forum on Freedom of Expression) Norveç’in Oslo kentinde 1-6 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenmiştir. 100’den fazla ülke, 200’den fazla kuruluştan yaklaşık 500 kişi dünyanın önde gelen uluslararası düşünce özgürlüğü ağlarını buluşturan Küresel Forum’da, seminerler, tartışmalar, atölye çalışmaları, kültürel ve ağ oluşturma etkinlikleri yoluyla görüş ve bilgi paylaşımı imkanını yakalamıştır. Detaylı bilgiye İngilizce olarak
www.expressionforum.org adresinden ulaşabilir, konferans sunumları ve etkinlikle ilgili diğer belgeleri http://expressionforum.org/materials adresinde bulabilirsiniz.

Europe Aid Fonları için Yardım Masası
Avrupa Birliği’nin kalkınma fonlarına başvurabilmek için gerekli olan bilgilere ve araçlara adil erişimi sağlamayı amaçlayan yardım masası açıldı. Yardım masasına Hayata Destek
www.hayatadestek.org ya da www.puntosud.org/helpdesk-europeaid adresinden ulaşılabilmektedir. Europe Aid ortaklığınız varsa ve hali hazırda bu fon ile projeler yürütüyorsanız; idari işler, hukuk ve finans ile ilgili sorularınızı Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine gönderebilirsiniz.

AIESEC STK’lara Uluslararası Gönüllüler Sağlıyor
AIESEC İstanbul yürütmekte olduğu uluslararası YouthCampus projesiyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarına yurtdışından insan kaynağı sağlamakta, böylece 107 ülkede onlarca farklı bölümde okuyan 10.000'e yakın üniversite öğrencisinden oluşan bir stajyer havuzundan 61 yıllık global bir tecrübe aracılığıyla faydalanma imkanı sunmaktadır. Staj tarihleri, stajın süresi, stajyerin konuşacağı dil gibi detayların ev sahibi kuruluş tarafından belirlendiği projeyle ilgili detaylı bilgi için Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresinden AIESEC’le irtibata geçebilirsiniz.

STK'ların Genç Liderleri Young Guru Academy (YGA) Liderlik Okulunda
Geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştiren YGA Uluslararası Liderlik Okulu'na bu yıl STK'larda çalışan lider adayları da katılıyor. 6 bin başvuru arasından seçilen adaylar Uluslararası Liderlik Okulunun ardından New York, Washington ve Raleigh'de gerçekleşen YGA Amerika Liderlik Kampına katılmaya hak kazanıyorlar. Eğer 30 yaşın altındaysanız, bir STK'da aktif görev alıyorsanız ve YGA'nın sıra dışı Liderlik Programı ilginizi çekiyorsa hemen başvurabilirsiniz. YGA ve Uluslararası Liderlik Okulu hakkında detaylı bilgi ve başvuru için
www.yga.org.tr/tr/basvuru.asp

 

Mütevellilerimizden Haberler

Sabancı Vakfı BMOP Hibe Programı Sonuçları Açıklandı
Birleşmiş Milletler “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı”nın uygulandığı altı ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) Sabancı Vakfı tarafından verilen Hibe Programı 2009 yılı sonuçları açıklanmıştır. Üçüncü kez yürütülmekte olan program BM Ortak Programı kapsamında illerde şeffaf ve katılımcı süreçle hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik yerel projelere destek vermek amacını taşımaktadır. 71 başvurunun yapıldığı Programda, yapılan değerlendirme sonucu 12 proje kabul edilmiştir. Bu projelerle ilgili detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

“7 Çok Geç!” İmza Kampanyası Başladı
AÇEV, erken çocukluk dönemindeki eğitim konusunda bilinç oluşturmak, ülkemizdeki tüm çocukların kaliteli bir okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesini sağlamak ve yetkililerin dikkatini bu konuya çekebilmek amacıyla 2005 yılından bu yana “7 Çok Geç!” Kampanyası’nı yürütmektedir. 4-6 yaş arasındaki çocukların yalnızca %33,4’ünün okul öncesi eğitimden yararlanabildiği ve bunların daha çok ülkenin gelişmiş bölgelerinde yer alması nedeniyle asıl ihtiyaç sahibi hedef kitleye ulaşılamadığı gerçeklerinden hareketle başlatılan “7 Çok Geç!” Kampanyası kapsamında online bir imza kampanyası başlatılmış ve bir görüş panosu oluşturulmuştur. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi edinmek, imza vererek destek olmak ve görüşlerinizi paylaşmak için
www.7cokgec.org adresini ziyaret edebilirsiniz.