TÜSEV Elektronik Bülten, Sayı 22, Mayıs 2009

 

HATIRLATMA: Vakıf Beyannameleri için Son Gün 30 Haziran
Vakıflarımızın yöneticilerinin bağlı bulundukları bölge müdürlüğüne vermek veya elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları yıllık beyanname (Vakıflar Yönetmeliği Ek-2) ile ilgili işlemlerin en geç 30 Haziran’da tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca Vakıflar Yönetmeliği’nin 7 no.lu ekini oluşturan İç Denetim Raporu da bir ilk olmak üzere düzenlenmeli ve ekleri ile birlikte düzenlendiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilmelidir. Ancak bu süre 30 Haziran tarihini geçemez. Yeni vakıflar ayrıca; şubelerinin muhasebe hesap planının vakıf merkezinin hesap planına uygun olmasını, yıl içindeki gelir ve giderlerini, yeni yıla devredecek makbuz bilgilerini ve mevcut paralarını gösteren yılsonu hesap durumlarını her yıl vakıf merkezine gönderilmesini, yıl sonunda şubenin mali tabloları ile vakıf merkezinin mali tablolarının konsolide edilmesini de sağlamakla yükümlüdürler. Konuyla ilgili detaylı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Vakıfların Yönetmelik gereğince tamamlamaları gereken beyannamelerle ilgili bir tablo ise yine web sitemize eklenmiştir. Bu tabloya ise buradan ulaşabilirsiniz.

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi: Son Gelişmeler
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun mali destek sağladığı, TÜSEV'in STGM işbirliğiyle yürüttüğü örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi (monitoring) için metodoloji geliştirilmesini amaçlayan projenin bölgesel toplantıları Mayıs ayı itibarıyla tamamlanmıştır. Projenin gelecek adımları toplantılar sırasında alınan geri bildirimler doğrultusunda Örgütlenme Özgürlüğü Raporu’na son halinin verilmesi, her bölgeden temsilcilerin katılacağı metodoloji geliştirilmesine yönelik bir atölye çalışması ve izleme yönteminin belirlenmesi ile son olarak test edilmesidir.

Avrupa Konseyi Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi
Avrupa Konseyi’nin STK’lar konusunda danışma organı olan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (Conference of International NGOs) tarafından Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde Kamu-STK ilişkilerinin geliştirilmesi için hazırladığı Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi (Code of Good Practice for Civil Participation) uzman görüşleri ve yerel çalıştaylar neticesinde son şeklini almıştır. Belge önümüzdeki sonbaharda Kiev’de düzenlenecek olan Demokrasinin Geleceği Forumu’nda resmi nitelik kazanarak Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’na onay için gönderilecektir. Belgenin İngilizce orijinal metnine ulaşmak için: http://www.coe.int/t/e/ngo/public/Code_of_Good_Practice_en.pdf

 


Sektörden Haberler

STEP Sivil Toplum Forumu, 19 Haziran 2009, Kadir Has Üniversitesi-İstanbul
TÜSEV, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen STEP (Sivil Toplum Endeksi Projesi) Sivil Toplum Forumu, ülke genelinden ve çeşitli sektörlerden 200'ü aşkın sivil toplum paydaşını bir araya getirecek, STEP bulgularını bir başlangıç noktası alarak Türkiye'de sivil toplumun kapsamlı ve katılımcı bir yöntemle SWOT analizinin yapılmasını sağlayacak bir etkinliktir. Forum'da, kamu, sivil toplum, iş dünyası, ve akademinin önde gelen temsilcilerinin aynı amaç etrafında buluşarak güçlü bir etkileşim meydana getirmesi planlanmaktadır. Oluşturulması hedeflenen etkilerden bir tanesi de, STEP'in ve forumun sonuçlanmasının ardından, sivil toplumu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten önde gelen paydaşların ülke genelinde bir iletişim ağına sahip olmaları ve araştırma sonuçları çerçevesinde ilerleyebilmeleridir. Sivil Toplum Forumu 19 Haziran 2009 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Projenin web sitesi www.step.org.tr adresinden projeyle ve Sivil Toplum Forumu’yla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

IPA 2008 Programı – Çok Faydalanıcılı IPA Kapsamında Sivil Toplum Hibe Programı Kapsamında Verilecek Hibeler
Avrupa Komisyonu, IPA 2008 Programı kapsamında Çevre, Enerji Verimliliği, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği" ile “Yolsuzluk, Organize Suç ve Kaçakçılıkla Mücadele” konularında yürütülecek projeler için STK ortaklıklarının geliştirilmesi ve katkılarının desteklenmesi amacıyla proje teklifleri kabul etmektedir. Hibe programına meslek ve iş örgütleri/dernekler, işveren örgütleri, işçi sendikaları ve sivil toplum örgütlerinin (STK) başvuruda bulunabileceği duyurulmuştur. Çevre, Enerji Verimliliği, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği" (Ref. No: 128287) programına son başvuru tarihi 07 Temmuz 2009 Salı olarak duyurulurken, “Yolsuzluk, Organize Suç ve Kaçakçılıkla Mücadele” (Ref. No: 128286) programına en son 03 Temmuz 2009 Cuma günü başvurulabilmektedir. Hibe programına başvurmak için gerekli belgelere https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome adresinden referans numarasının girilmesiyle ulaşılabilir.

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması Sonuçları Açıklandı
Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi Şekillendirelim başlığı altında düzenlenen Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması'nın final aşaması sonuçlandı. Yarışmaya 72 ilden 792 proje sahibi başvuru yaparken, final aşamasına ise ön başvuru aşamasını geçen 80 proje katıldı. Ön başvuru aşamasını başarıyla geçen 80 proje sahibi, Dünya Bankası tarafından 20-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen Final Aşaması Programı'na davet edildi. 80 projeyi temsilen Final Aşaması Programı'na katılan 160 kişi, projelerini tanıtmanın yanı sıra Girişimcilik, Yaratıcılık ve Yenilikçilik konulu eğitim programlarına da katılma imkanı buldu. Yarışma Jürisi tarafından belirlenen 20 projeye 21 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Hibe almaya hak kazanan projelerle ilgili detaylı bilgiye önümüzdeki günlerde www.yaraticifikirler.org adresinden ulaşabilirsiniz.

14-16 Mayıs 2009, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Genel Kurul ve Konferansı, İtalya
2008’de vakıflarımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen EFC Genel Kurul ve Konferansı 2009’da Roma’da “Fighting Poverty, Creating Opportunities” temasıyla yapılmıştır. Konferansın açılış töreninde konuşan İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı konusunu vurgulamasının ardından konferansın kapanışında delegeler insan haklarına saygı konusunda ortak bir deklarasyon vermişlerdir.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri Javier Solana'nın Başkanı olduğu Jüri tarafından "Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü”ne layık görülmüştür. Bu ödül ile Sabancı Vakfı, Avrupa'nın en önemli filantropi ödülü listesine Türkiye'den giren ilk vakıf olmuştur. Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Yıllık Konferansı'nın son gününde Roma Cavalieri Oteli'nde gerçekleştirilen törende ödülü Güler Sabancı adına Sabancı Vakfı Direktörü Zerrin Koyunsağan almıştır. Daha fazla bilgi için www.sabancivakfi.org
EFC Genel Kurulu’nda ise 2009 yılı bahar döneminde yapılan oylama sonuçları onaylanmıştır. Böylece TÜSEV EFC Yönetim Kurulu’na tekrar seçilmiş ve 2012’ye kadar bu görevi devam ettirmeye hak kazanmıştır. Konferansla ilgili detaylara http://www.efc.be/agenda/event.asp?EventID=6617 adresinden ulaşabilirsiniz.

Mütevellilerden Haberler

Umut Vakfı “Bireysel Silahsızlanma : Yaşama Hak Tanıyın” Fotoğraf Yarışması
“Fotoğraf”ın toplumsal yaşamdaki sosyolojik göstergelerinden, toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanarak, bireysel silahsızlanmanın toplumsal boyutuna dikkat çekmeyi amaçlayan Umut Vakfı “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” Fotoğraf Yarışması’na başvurular başlamıştır. Fotoğraflar, Merih Akoğul (Fotoğraf Sanatçısı, Yazar), Coşkun Aral (Fotoğraf Sanatçısı), Ayhan Aydın (Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK üyesi, MSGÜ Öğretim Görevlisi), Haluk Çobanoğlu (Belgesel Fotoğrafçısı, Bahçeşehir Üniv. Öğretim Görevlisi), Nazire Dedeman (Umut Vakfı Kurucu Başkanı), Nadir Ede (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Görevlisi, Fotopya Editörü), Nail Güreli (Umut Vakfı Onursal Mütevellisi, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı), İzzet Keribar (E.fiap) ve Nurçay Türkoğlu’nun (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) yer aldığı Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Eylül 2009 olarak açıklanmıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için: www.umut.org.tr

HASVAK Sağlığa Emek Verenler Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı’nın (HASVAK) her yıl düzenlediği ‘Sağlığa Emek Verenler’ ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştur. Törene aralarında TBMM Başkanı Köksal Toptan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın da olduğu çok sayıda davetli katılmıştır. Bu yıl birinciliğe TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl layık görülürken ikincilik ödülüne Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Abdullah Murat, üçüncülüğe ise ‘Var mısın Yok musun’ yarışmasını hazırlayan Acun Ilıcalı layık görülmüştür. Dereceye girenlere ödülleri TBMM Başkanı Toptan ve Yazıcı tarafından verilmiştir.

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Sonuçları Açıklandı
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında Kadın, Genç ve Engelli alanlarında “Toplumsal Adalet”, “İstihdam”, “Toplumsal Katılım” ve “Araştırma ve Savunuculuk” konularında geliştirilen 5 projeye toplam 1 Milyon TL hibe verilmiştir. 54 ilden gelen 273 proje başvurusu arasından hibe almaya hak kazanan beş proje ise şöyle: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 'Genç Alan', Kadın Merkezi (KAMER) 'Engeller Kalkıyor', Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 'Mikro Girişimci Kadınlar iş Portalı' (MİKRONET), Altı Nokta Körler Vakfı 'Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu' ve Toplumsal Konulan Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin (TOKAGEDER) 'Engellilere Hizmet, Kadınlara ve Gençlere İstihdam' Projesi. Detaylar için www.sabancivakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

WWF-Türkiye Sudaki Ayak İzim Projesi Başladı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Unilever, suyun doğru kullanımına yönelik farkındalık yaratmak üzere, stratejik bir ortaklığa imza atarak üç yıl sürecek “Sudaki Ayak İzim” projesine başlamıştır. Tüm üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan toplam su miktarını ifade eden “Sudaki ayak izi” kavramı ve www.sudakiayakizim.org internet sitesiyle, kullanıcıların, “sudaki ayak izleri”ni ölçmesi sağlanmaktadır. Projeyi tanıtmak üzere yapılan basın toplantısında WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Akın Öngör vakıf olarak özel sektörle işbirliklerine önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin “sudaki ayak izi”ne bakıldığında kişi başına düşen 1,61 milyon litre su kullanımın, 1,24 milyon litrelik dünya ortalamasının yüzde 30 üzerinde olduğunu belirten Öngör, sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilirliği ilke edinen şirketlere ve bilinçli tüketicilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. WWF-Türkiye Genel Müdürü Filiz Demirayak ise vakıf olarak su kaynaklarının akılcı kullanımına yönelik çalışmalarının başında toplumun suyla ilgili algısını değiştirmenin geldiğini söyledi.