ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ

ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ

http://www.cedbik.org

ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2007 yılında kurucu başkanımız Sn. Ali Nihat GÖKYİĞİT ve kurucu başkan yardımcımız ve Sn. Duygu ERTEN önderliğinde bir araya gelen 25 kurucu üyeyle çıktığımız yolda bugün 100`den fazla üyemiz tarafından desteklenmekteyiz.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ekolojik sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla hareket etmektedir.

Derneğimiz, toplumsal farkındalığı arttırmak ve inşaat sektörünü bu ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemekte, yerel yönetimler, üniversiteler vb. konunun tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaşması için çalışmaktadır.

Bina ve yerleşimleri çevresel etkilerine göre değerlendiren sistemler, hedeflenen yeşil dönüşüm sürecinde etkili bir araçtır. Bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla ulusal koşullara uygun bir Değerlendirme Sistemi oluşturma çalışmalarına başlamıştır.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 2009 yılında 'Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Gelişmekte olan Konsey Statüsü' kazanmıştır ve yeşil bina hareketinin altyapısını oluşturma çalışmalarına giderek artan bir katılımla devam etmektedir.

Avrupa’da Almanya, Birleşik Krallıklar, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, Polonya ve Romanya olmak üzere 9 tane Yeşil Bina Konseyi vardır. Bulgaristan, Türkiye, Italya, Macaristan ve Rusya ise Avrupa’daki 'Gelişmekte Olan Konseylerdir'. (www.worldgc.org)