Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı


Dr. Şaban Karataş, Turan Yazgan, Saadet Pınar Yıldırım, Mustafa Birim, Teyfik Yamantürk ve Varol Dereli yönetim kurulunu teşkil etmektedir. Merkezimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi olarak bilinen binada bulunmaktadır.

Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi olarak bilinen bu bina, Şeyhülislam Ankaralı Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Vakfımız, 3 Kasım 1687'de vefat eden, merkez binamızın banisi Şeyhülislam Ankaralı Mehmed Efendi'nin 300. ölüm yıldönümünde metfun bulunduğu Kovacı Dede Cami'inde aziz ruhuna mevlüt okutmuştur. Bu bina, Vakfımızın sağlam temellere oturmasında birinci derecede rol oynamıştır.

  

Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi


Bu sayfada Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nı kısaca tanıtmak ve son yıllardaki faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak gayesi güdülmektedir. Şüphesiz bütün faaliyetlerimizi kitaplara sığdırmak mümkün değildir.

Türk Dünyasında başardığımız ilk işlerden bazıları.
 1. Türk Dünyası Terimini İlk Yerleştiren
 2. Türk Dünyasının Müziğini Derleyip Korosuyla İlk Tanıtan
 3. Türk Ülkelerine Toplu Olarak İlk Ulaşan
 4. Türk Liderlerini Türkiye'ye İlk Getirip Tanıtan
 5. Türk Topluluklarının Bayraklarını İlk Neşreden
 6. Türk Ülkelerinde İlk Türkçe Eğitimi Başlatan
 7. Türk Dünyası İle İlgili İlk Gençlik Şöleni Düzenleyen
 8. Türk Dünyası İle İlgili İlk Çocuk Şöleni Düzenleyen
 9. Türk Dünyası Ressamlarına İlk Resim Sergileri Açan
 10. Türk Dünyası Tiyatrosunu Türkiye'de İlk Sahneleten
 11. Türk Ülkelerinde İlk Konferansları Gerçekleştiren
 12. Türkiye'de İlk Türk Halkları Asamblesi Konferansını düzenleyen.
 13. Türkiye'de İlk Aksakallılar Konferansını düzenleyen.
 14. Türkiye'de İlk Türk Kadın Kurultayını Gerçekleştiren
 15. Türkler Arasında İlk Kültür Münasebetlerini Kuran
 16. Türkleri Birbirlerine İlk Tanıtan
 17. Türk Ülkelerinde Dilde Fikirde İşde Birlik İdealini Tekrar İlk Canlandıran
 18. Türk Dünyasının Her Yerine İlk Damgasını Vuran
 19. Türk Dünyasını Her Yönüyle Araştırıp; Müzik Yayınlarıyla, Kitap Yayınlarıyla, Dergi Yayınlarıyla, Takvim Yayınlarıyla Bütün Dünya'ya Kesintisiz İlk Duyuran

Şimdiye kadar hiçbir faaliyetimizi kamuoyuna duyurmak için özel bir gayret sarfetmedik. Vakfımızı tanıtan hiçbir yazılı broşür veya kitap neşretmedik. Bunun maksadı: sadece maliyetinden kaçınmak değil, hizmetlerin yalnız ve yalnız Vakfın gayesi için yapılmakta olması ve hiçbir hizmetimizin veya faaliyetimizin başka hiçbir gayeye vasıta teşkil etmesinin, anlayışımıza ters düşmesidir. Bu sayfa bir mecburiyet karşısında meydana getirilmiştir. Faaliyetlerimize katılan binlerce dostumuzun, kardeşimizin şiddetle talep etmesi ve diğer taraftan milletvekillerimizden bizim faaliyetlerimiz yanında sıkıntılarımızı da bilenlerin bize yardımcı olmak için böyle bir yayına ihtiyaç olduğunu ısrarla belirtmiş olmaları bu yayının gerekçesidir.

Vakfımızın faaliyetlerini yürütürken gerekli olan finansmanı da bu faaliyetler içinde sağladığını, hiçbir şahıs veya kuruluştan yardım talep etmediğini belirtmemiz yerinde olur. Vakıfların bir çeşit dilencilik yaparak faaliyet yapmalarına başından beri karşıyız ve bunu vakıf kavramı ile asla Bağdaştıramıyoruz. Bu prensib dahilinde, devletten de sırf yardım maksadlı bir talebimiz olmamıştır. Bu sebeple Vakfımız daima güçlükler içinde hizmetlerini yürütmüş, devletle ve dostlarıyla gerçek karşılığı olan hizmetler ifa ederek gelir sağlamıştır. Hizmetlerimiz bu sebeple çok çeşitlidir. Yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz eğitimden yayınlarımıza, gezilerimizden konserlerimize, seminerlerimizden kurultaylarımıza kadar pek çok sahada hem gelir sağlamakta, hem de hizmet gerçekleştirmekteyiz. Bu kadar çok faaliyetin bir kısmı, yalnız harcama kalemlerini oluştururken, bir kısmı da kendi kendini finanse eden veya başka hizmetleri de finanse eden gelir sağlamaktadırlar. Ancak bunların hiçbirisi Vakfın bünyesinden ayrı değildir, Vakıf bütün faaliyetleriyle bir bütündür. Bu arada birçok faaliyetimizi de ister istemez ihmal etmek zorunda kaldık. Meselâ: Vakfımızın kuruluşundan bu yana getirttiği misafirlerimizin, değil resimlerini bulmak, isimlerini bile saymak mümkün olmadığı için, bu yayında misafirlerimizle ilgili bir bölümü son yıllara dayandırmak zorunda kaldık. Biz, faaliyetlerimizi misafirlerimiz sayesinde genişlettik. Onlara daima şükran borçluyuz. Bunlar arasında cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, meclis başkanı ve yardımcıları, yazarlar birliği, ressamlar birliği gibi kuruluşların başkanları ve yardımcıları, rektörler, dekanlar, ilim adamları, her dalda sanatkârlar, çeşitli vakıf ve yardım kuruluşlarının başkanları, temsilcileri.... bulunmaktadır.

Bu vesile ile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, şimdiye kadar faaliyetlerimize ne sıfatla olursa olsun katılan, hizmetlerimizin ifasında ne sıfatla olursa olsun vazife gören, eserlerimizi, dergilerimizi yazan-okuyan, konferanslarımızı veren-dinleyen, seminerlerimizde, kurslarımızda öğreten-öğrenen, yemeklerimizde bulunan, yiyen... her ne sebeple olursa olsun bizimle maddeten veya manen beraber olan herkese, her kuruluşa ve devletimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dünyada hiç kimse, hiçbir kuruluş, hiçbir şart altında, hiçbir şekilde tek başına bir şey yapamaz. Bizimle beraber olanlara sonsuz teşekkürler... http://www.turan.org.tr/ olarak yurtdışında ve yurtiçinde tescil edilmiş olan bu sitenin içinde vakfa ait olan makale, resim ve her türlü içeriğin tüm hakları mahfuzdur. İçeriklerimizden, makalelerimizden ve resimlerimiz kendi yayınlarında kullanmak isteyenler vakfımızdan izin almak zorundadır.

Genel Başkan Prof. Dr. Turan Yazgan