Sivil Toplum Forumu2009

Sivil Toplum Forumu

19 Haziran 2009, İstanbul

09.00-17.00

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

STEP 2009 Sivil Toplum Forumu, ülke genelinden ve çeşitli sektörlerden 200'ü aşkın sivil toplum paydaşını 19 Haziran 2009'da İstanbul'da bir araya getiriyor;

Türkiye'nin sivil toplum alanındaki ilk uluslararası karşılaştırmalı ve en kapsamlı araştırması olan STEP sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor.

Forum'da, kamu, sivil toplum, iş dünyası ve akademinin önde gelen temsilcileri katılımcı bir yöntemle sivil toplumun SWOT analizini yapıyor;
Sivil toplumu güçlendirmeye yönelik politika önerileri ve hareket planları geliştiriyor.
Aşağıdaki başlıklarla ilgili araştırmalarımızın sonuçlarını paylaşmak, bu sonuçları ve daha fazlasını tartışmak ve değerlendirmek üzere
STEP 2009 Sivil Toplum Forumu'na davetlisiniz.

Türkiye'de vatandaşların sivil topluma katılımı ne derece yaygın, aktif ve çeşitli gerçekleşiyor?
Sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve işbirlikleri ne derece gelişmiştir?
STK'ların mali, teknolojik ve insan kaynakları amaçlarını gerçekleştirmelerinde yeterli midir?
STK'lar bazı temel demokratik değerleri ne derece benimseyip uygulamaktadır?
Sivil toplumun Türkiye'nin önde gelen sosyal ve siyasal sorunlarına etkisi nasıldır?
İçinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve kültürel ortam sivil toplumun gelişimini ne derece teşvik ediyor?
Kamu ve özel sektörün sivil toplumla ilişkileri nasıl?
Avrupa Birliği üyelik sürecinin sivil toplumun gelişimine etkisi nasıl?
Türkiye'de sivil toplum ne gibi bölgeler arası farklılıklar gösteriyor?
Türkiye'de sivil toplum 2005'den günümüze nasıl bir değişim gösteriyor?

Mercek Altında

Kimlik Politikalarının Kadın Örgütlerine Katılımdaki Rolü
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun STK Mali Kaynaklarına Etkisi
STK'larda Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
Sivil Toplumun Eğitim Politikalarına Etkisi


AB Sürecinin STK'ların Organizasyon Düzeyine Etkisi

Saygılarımızla,

STEP Ekibi

***

ÖNEMLİ NOT

Foruma katılım için kayıt zorunludur. Forum'a katılmak için lütfen ekteki başvuru formunu eksiksiz tamamlayarak Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine 14 Haziran 2009 Pazar saat 24.00'e kadar gönderiniz.

Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız.

***

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Hakkında

STEP, sivil toplumun küresel bazda değerlendirilmesini amaçlayan eylem odaklı ve katılımcı bir araştırma projesidir. Projenin amacı, sivil toplumu değerlendirmenin yanında, kalkınma ve demokratikleşmedeki potansiyel rolünü gerçekleştirebilecek düzeyde güçlendirmektir. STEP metodolojisi, sivil toplumun beş temel boyutunu değerlendirmek için tasarlanmıştır, bunlar: (1) sivil topluma vatandaş katılımı, (2) sivil toplumun organizasyon düzeyi, (3) sivil toplumda benimsenen ve savunulan değerler, (4) sivil toplum aktörlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkisi ile (5) sivil toplumun varlığını ve işlevlerini sürdürdüğü ortam'dır. Her boyut, birçok alt boyuttan ve bu alt boyutlardan her biri de çok sayıda bireysel göstergeden oluşur.

STEP uygulama süreci, tüm faaliyet ve analizlerin, bu göstergelerin her birinin göz önüne alınarak yapılmasına odaklanmıştır. Bu araştırma ve analizin gerçekleştirilme süreci başlı başına büyük önem taşımakla birlikte, sivil toplum ağı oluşturma, sivil toplum bilincinin artırılması, toplumun kendini yansıtması ve kapasite oluşturmak için de fırsat yaratmaktadır. STEP, CIVICUS tarafından tasarlanıp, 2003-2006 yılları arasında Türkiye dahil 50'yi aşkın ülkede uygulanmıştır. TÜSEV, 2009'da 56 ülkede tekrarlanan projeyi Türkiye'de uygulamaktadır.

Detaylı bilgi için www.step.org.tr

TÜSEV Hakkında

TÜSEV 1993 yılında Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuştur. Amacı, vakıfların ve derneklerin oluşturduğu 'üçüncü sektörün' mali, yasal ve işlevsel altyapısını güçlendirmek, sivil toplumu geliştirmek ve Türkiye'deki üçüncü sektörün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek olarak özetlenebilir. TÜSEV'in bugün yaklaşık 120 vakıf ve dernekten oluşan mütevellisi bulunmaktadır. Prof. Dr. Üstün Ergüder'in başkanlığını yaptığı Yönetim ve Denetim Kurulu'nda Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Aydın Doğan Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, TÜSİAD, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Hisar Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi, Feyziye Mektepleri Vakfı, Elginkan Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, TEGV ve Türkiye Yardımseverler Derneği yer almaktadır.

Detaylı bilgi için www.tusev.org.tr

Proje Sponsorları 

Sivil Toplum Forumu Ev Sahibi