Türk Kadınları Kültür Derneği


1966 yılında
Türk Ev Kadınları Derneği adı altında faaliyetlerine başlamış, 10.11.1970 tarihinde kamu yararına dernekler arasına alınmış, 28.6.1973 yılında da, Türk Kadınları Kültür Derneği olarak bugüne kadar gelmiştir. Merkezi Ankara`da olmak üzere İstanbul, Manisa, Isparta, Konya ve Kütahya`da temsilcilikleri bulunmaktadır.  

Derneğin kuruluş amacı;

Türk Kadınına, millî varlığımızı meydana getiren değerleri ve kıymet hükümlerini yaşatmak, demokratik düzeni, insan haklarını ferdin hürriyet ve haysiyetinin üstünlüğünü savunmak ve bütün imkânları kullanarak bu fikirlerin mücâdelesini yapmaktır. Toplumun temelini oluşturan âilede en önemli birey kadındır. Zîra kadın gerek annelik vazîfesini üstlenerek nesillerin devâmını sağlamak gerekse de, bugünün sosyal ve ekonomik konumu içerisinde üretken saflarda yerini alarak ülkesi için çalışmak zorundadır. Bu ulvî mesûliyeti üstlenen kadının, vazîfesini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için ilim, kültür, eğitim kısacası bütün maddî ve mânevî değerler süzgecinden geçmesi lâzımdır.  

Bu bilinçten yola çıkarak, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi çalışmalarını altı komisyon altında sürdürmektedir. Bu komisyonlar altında yürütülen faaliyetlerle derneğimiz, düzenlediği eğitici ve öğretici panel ve konferanslarla, geleneksel çocuk iftarlarıyla, gezi ve kermeslerle, kimsesiz çocuklar, fakir âileler ve yaşlılar için düzenlediği organizasyonlarla, burs verdiği öğrencileriyle toplumun her kesimine ulaşmaya gayret göstermektedir.  

Merkezi Ankara`da bulunan TÜRKKAD`ın genel başkanlığını Emine Bağlı yürütmektedir. İstanbul Şubesi Başkanı ise Cemalnur Sargut`tur.