ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ (USTKB)

ADRES:
Atilla İlhan Kültür Merkezi Meşrutiyet Cd. 3/3 Beyoğlu/İstanbul
http://www.ulusalstkb.org/


TARİHÇEMİZ:

Sivil Toplum Kuruluşları tarif olarak; Devlet Teşkilatlanmasının dışında toplumun her kesiminden yurttaşların bir araya gelerek yönetime yol göstermesi ve toplumun bilinçlendirilerek çağdaş yaşam modellerinin hakim kılınmasını sağlamak üzere uyumlu çalışmalar yapan kurumlardır.

Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile kuruluş ve yönetim şekilleri düzenlenmiştir. Yurttaşlar, tesbit edilen amaçlar doğrultusunda bir araya gelerek her türlü faaliyetlerini sürdürebilecekleri çalışma ortamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi için gönüllülük esasına dayalı olarak, finansmanını da üyelerinin aidat ve bağışları ile sağlayarak sürdüren yasal kuruluşlardır.

Sivil Toplum Kuruluşları, halkın yasalar cerçevesinde, değişen ve gelişen çağdaş yaşam modelleri içerisinde insan hak ve özgürlüklerinden azami ölçüde yararlanabilmesi için yönetici kadrolara isteklerini demokratik yollardan iletmesinin de bir yöntemidir.

Cumhuriyetin Kuruluşu ile başlayan Türk Devriminin temel yasalarından olan Medeni Kanun ile yasalllığı tescil edilen Dernek ve Vakıflar bu cümleden sayılmalıdır.

Demokrasinin önemli güvencelerinden biriside, yaygın, etkin ve güçlü Sivil Toplum Kuruluşları olduğu süphesizdir. Bir ülkede demokrasinin ne ölçüde yerleşmiş ve gerçekleşmiş bulunduğunun en sağlam göstergelerinden biri de siyasal iktidarların sivil toplum kuruluşlarına karşı takındığı tavır olduğunun bilincindeyiz.

Gerçek Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi partilerin, hele siyasi iktidarların dümen suyunda bulunmaz, onlara payandalık yapmaz. Ulusal değerlere saygısı gereği, Ülkesinin bağımsızlığına özen gösterir, Cumhuriyeti ve devrimleri savunur. Demokrasiyi içtenlikle benimser, insan haklarına saygılı olur, Evrensel değerlere saygısı gereği de insana,topluma, doğaya yönelen her türlü baskı, tehdit ve tehlikelere karşı sesini yükseltir, tüm olanakları ile savunma sistemini harekete geçirir.

İşte bu nitelikleri taşımakta olan ve herbiri kendi alanında başarılı, saygın 200'ü aşkın Sivil Toplum Kuruluşu 1996 yılında Odalar, Sendikalar, Birlikler gibi Meslek Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Kulüpler gibi gönüllü kuruluşlar:

“Demokratik,laik, Sosyal Hukuk Devleti temel ilkelerini gerçek anlamları ile harekete geçirmek” ortak paydasını benimseyerek bir araya gelmiş, STKB (Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) girişimini bir platform olarak başlatmışlardır. Kendi arasında, gönüllülük temelinde ve tamamen demokratik bir yaklaşım içerisinde bir platform olarak çalışan girişim Cumhuriyeti  ve Devrimleri kararlılıkla savunmuş; Demokratik, laik Sosyal Hukuk Devleti temel ilkeleri doğrultusunda pek çok etkinlikler düzenlemiştir.

Ülkemizde yaşanan olayların birbirine eklenmesi ile oluşan karanlık tablo, çağdaş insanı ve çağdaş toplumu oluşturacak değerleri savunma konusunda duyarlı olan Sivil Toplum Kuruluşlarını 1997 yılının olağanüstü koşulları bir araya getirdi. Cumhuriyetimizin “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” temel ilkelerini gerçek anlamları ile yaşama geçirme ortak paydasında Ortak Projeler geliştirmek için eylem ve güç birliğine giren STK’ lar ilk kez 14 Mart 1997 tarihinde bütün büyük gazetelerde yer alan “ÇAĞRI” metni ile kamuoyuna seslenerek:

“Biz Türk-İş, DİSK, TESK, Meslek Odaları,Vakıflar, Dernekler, Sanat Örgütleri, Merkez ve şubelerimizle birlikte yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşu olarak Cumhuriyetimizi temel ilkeleri ile korumak için kararlılığımızı ve ülke çapında güç birliği yaptığımızı halkımıza duyuruyor ve;

   Laik, çağdaş, demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin gerçek sahipleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini göreve çağırıyoruz.
   Milletvekillerinden ettikleri yemine bağlı kalarak vekillerimiz olduklarını unutmamalarını istiyor ve kendilerini dikkatle izlediğimizi bildiriyoruz.
   Tüm duyarlı kişi ve kuruluşları bu güç birliğine davet ediyoruz.” demiştik.

Bu çağrının devamında o tarihte sayıları 154 olan Sivil Toplum Kuruluşu’nun adı yazılmıştı. 27 Mayıs 1997 yılında ilk Başkanlar Kurulunu yapan STKB Platformu’na katılım bildiren kuruluş sayısı 187 olmuş bu sayı kısa bir süre sonra da ülkenin dört bir yanından katılım bildiren kuruluşlarla 206 ya ulaşmıştır. Yapılan ilk toplantıda STKB adı kurumsal kimlik olarak kabul görmüş ve katılımcı kuruluşların niyet bildirimleri ile yönetimin kolaylaştırılması amacı ile ilk kez bir organizasyon Kurulu teşkil edilmiş, yaklaşık 16 kişilik ve kurumlarının yetkili kıldığı komite görevlendirilmiştir. Bu 16 kişi de ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkan SAYLAN Başkanlığında 5 kişilik bir Sözcü heyetini seçmiştir. Bu heyette Gülseven YAŞER, Gökhan  ECEVİT, Timur ERK, Gazanfer UĞURAL, Haşmet ATAHAN yer almışlardır.

14 Mart 1997 tarihinde yapılan çağrının devamı olarak 11 Mayıs 1997 tarihinde değerli akademisyenler ve siyaset adamlarının katılımı ile “Seçim Sistemleri ve ülkemiz için öneriler” konulu bir panel düzenlenerek toplumu aydınlatma yönünde ilk etkinliğini gerçekleştirmiştir. Oluşturulan yönetim kurulu üyeleri dönemin Cumhurbaşkanı Sn.Süleyman DEMİREL, TBMM Başkanı Sn. Mustafa KALEMLİ, Sn. Bülent ECEVİT ve diğer İktidar ve Muhalefet liderlerini ziyaretle, toplumun çözülmesi ivedilik arzeden sorunları konusunda görüşmeler yapmış, toplumun beklentileri konusunda uyarıcı bilgiler sunmuşlardır.

Cumhuriyetimizin 75. Yıl kutlama Şenliklerinde de tüm Kuruluşları ile etkin olarak yer alan STKB Platformu, irtica ile mücadelede ön saflarda yer alarak Fethullah GÜLEN Okulları ile ilgili yayınladığı “HOCANIN O’KULLARI” adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu kitap ile ilgili olarak yapılan basın toplantısı nedeni ile irtica odaklarının hedefi haline gelmiştir. Ayrıca titiz ve yoğun çalışmalar ile ele geçirilen Fethullah GÜLEN’e ait irticai yapılanmayı ön plana çıkartan ses ve görüntü bantlarını ulusal kanallar yolu ile halkın ve yöneticilerin gözleri önüne sererek bu konuda önemli gelişmelere neden olmuştur. Halkımız ilk kez irtica tehlikesinin gerçek boyutunu görmek durumunda kalmıştır. Ancak karşılaştığı tüm zorluklara karşın platformumuz, demokratikleşme, çağdaşlaşma, laiklik, insan hakları, sosyal hukuk devleti gibi Cumhuriyetimizin temel kazanımlarını gerçek anlamları ile yaşama geçirmedeki kararlılığını sürdürmüştür.

Kuruluşundan bu güne platform dönem Sözcülüğü müessesesini geleneksel olarak sürdürmüş, Sivil Toplum Kuruluşlarının verdiği anlamlı desteklerle 8 yıllık Temel Eğitim Yasası’nın çıkarılmasında toplumu bilinçlendirerek yasa koyucuyu yüreklendirmiştir. İmam Hatip Liselerindeki olumsuzlukları gözler önüne sererek siyasetin ve gericiliğin temel yuvalanma noktası olmasını önlemek amaçlı doğrudan girişimlerde bulunmuştur.

STKB Platformunu yasal bir çatı oluşturmak amacı ile STKB ‘nin temel amaçlarını esas kabul eden bir dernek veya vakıf oluşturması için uzun süren bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu konuda en uygun yöntemin bir dernek yolu ile destek sağlanması konusunda fikir birliğine varılmış ve STKB-Der (Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Eşgüdüm ve Dayanışma Derneği ) adlı bir kurumsallaşma yapılanmasına gidilmiştir. 2001 yılında faaliyete geçen bu dernek kurumsal olarak mevcut olmakla birlikte önümüzdeki süreçte daha işlevsel olarak görev almayı beklemektedir.

STKB Platformu ülkede yapılan seçimler sonrası gelişen siyasal olumsuzluklar sonucu Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyetiminin temel kazanımlarını yitirmekte olduğu endişesini taşıyarak 20 Aralık 2003 tarihinde İ.Ü. Baltalimanı Tesislerinde Ulusal Birlik Hareketi (UBH) adı altında bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda Ülkenin siyaseten, birlik ve bütünlükten uzaklaşmakta olduğu tesbitinde uzlaşma sağlanarak Dönemin Sözcüsü Prof.Dr.Bülent BERKARDA’nın imzası ile yapılan bir çağrı ile 29 Şubat 2004 tarihinde yine İ.Ü.Baltalimanı Tesislerinde toplanılmıştır. Toplantı Çağrı metninde Ulusal güçlerin birleşmeleri ve eş güdümünü sağlamak amacı ile, bu güne kadar yapılan hazırlıklar ve bundan sonra yapılacak çalışmaların görüş ve bilgilere sunulacağından bahisle; “Atatürk devrimlerinin ulusumuza çağdaş uygarlık yolunu açtığına inanan kuruluş ve aydınlar” toplantıya davet edilmiştir. Bu toplantılar sonucu Ulusal Birlik Hareketinin gerekliliği konusunda düşünce birliği oluşmuş, tüm katılımcılar STKB Platformunun etkin çalışmalarından övgü ile söz etmişler ve bu yönde çalışmaların genişletilerek devamı konusunda düşüncelerini bildirmişlerdir.

STKB, her dönemde ilkelerine sahip çıkmış ve bu yönde faaliyet gösteren tüm toplum kuruluşlarının etkinliklerinin yüreklendirilmesinde, gerçekleştirmelerinde ve geliştirilmelerinde yardımcı olmuştur. Ülkede Kadın Haklarının geliştirilmesi, Çevrenin korunması konusunda duyarlılığın sağlanması, ülke bütünlüğüne zarar verici girişimlerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi, onurlu dış politika, çağdaş yaşamın gerektirdiği oluşumların desteklenmesi, Milli Eğitimin laik ve çağdaş anlamda yüceltilmesi, gerici ve bölücü kişi ve oluşumların etkinliklerinin en aza indirilmesi ve oluşan tecavüzlerin kınanması konusunda toplumsal duyarlılığın dile getirilmesi gibi sayısız girişimlere imza atmıştır.

Bir süredir toplumumuzu derinden yaralayan,” Sözde Ermeni Soykırımı” gibi bir çirkin iddia ile yurt içi ve dışında Türkiye Cumhuriyetine yapılan saldırıların odağında yer alan Ermeni Diasporası ile iş birliği halindeki hain girişime karşı İ.T.Ü. salonlarında düzenlenen sempozyum 2005 yılında STKB Platformunun önemli gündem maddesini oluşturmuştur. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren bu sempozyuma “TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNDE TARİHİ GERÇEKLER SEMPOZYUMU“ adı verilmiş,  tarafsız ilkesi ve tarihi belgeler yardımı ile bilimsel bir anlam kazandırılmıştır. Gerçekleri saptırma konusunda olağanüstü beceriye sahip iç ve dış odaklar, böylesi bir bilimsel çalışmaya katılımdan kaçarak gerçek niyetlerini bir anlamda deşifre etmişlerdir. Bu sempozyumda yer alan gerçek belge ve sunumlar bir kitapta toplanarak Türk ve Dünya kamuoyuna sunulmuştur. Böylece kaynak kitap bulmakta zorlanan araştırmacı ve ilgililere önemli bir olanak sunmanın onurunu yaşıyoruz. 

STKB Platformu tüm bu süreç içerisinde bünyesini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin değişimli olarak yürütme kurulunda yer almaları düşüncesinden hareketle katılımcılığı en üst düzeyde tutabilmek amacı ile Yürütme Kurulları ve Dönem sözcülükleri müesseselerini dönemsel olarak seçme alışkanlığını ön planda tutmuştur. Bu anlamda görev alan STKB Platformu Sözcüleri arasında Türkan SAYLAN, Haşmet ATAHAN, Gazanfer UĞURAL, Timur ERK, Gülseven YAŞER, Bülent BERKARDA, Osman ERTEN, Zafer FORTACI, Gökhan ECEVİT, Necla ARAT  ve AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN‘ı sayabiliriz.

2006 yılında STKB platformu Genel Kurul Toplantısında Ülkemizde gelişen olayların ulusal birlik ve bütünlüğümüze yönelik tehditler dikkate alınarak isminin başına “Ulusal” kelimesi getirilmesinin birliği tanımlamada daha bir anlam kazandıracağı konusunda oluşan genel eğilim dikkate alınarak USTKB (Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) olarak değiştirilme kararı alınmıştır. Bu platform bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlar, AMAÇLARIMIZ başlığı ile sunduğumuz 5 ana konu etrafında birlikte hareket etmektedir.

AMAÇLARIMIZ :

"Temel Amacımız; Türk Ulusu’nun var oluş felsefesini oluşturan Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak, yüceltmek , bu doğrultuda kamuoyu bilinci ve dayanışmasını oluşturmaktır".

Anayasamızın “Atatürk Devrimlerine ve milliyetçilik anlayışına dayalı, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımladığı Cumhuriyetimiz, tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamaktadır.

Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak, yüceltmek, küresel ve bölgesel tehlikeler karşısında  kamuoyu bilinci ve dayanışması  oluşturmak amacını güden çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu tarafından 1998 yılında oluşturulan ve o tarihte  kuruluşunuzun da katılmış bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu, 16 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul’da adını “Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” (USTKB) olarak değiştirmiştir.

Yeni dönemin öncelikli amaçları arasında  Anayasamızca tanımlanan çağdaş Cumhuriyetin temel ilkelerini savunan tüm Sivil Toplum Örgütleri ile  yeniden işbirliği ve güç birliği yapmak; Bu pekişen dayanışma ile  gücümüzü ve etkinliklerimizi arttırarak  ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, çağdaş değerlerin korunmasına  katkıda bulunmak yer almaktadır.

Demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini; ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünü savunmak; Ulusal ve onurlu bir dış politikayı, yolsuzluklarla mücadeleyi, kadın ve çocuk haklarında yapılacak iyileştirmeleri birlikte gerçekleştirmek onurunu paylaşmak için, işbirliği ve güç birliğimizi pekiştirmek üzere  kuruluşları katılıma çağırıyoruz.

Ulusal STKB’lerin bir araya gelmeleri  görevi, Atatürk ilkelerini geleceğe taşıyacak olan kuşakların hem sorumlulukları hem de borçlarıdır.

Gün, Ulusal  değerlerimiz ve tam bağımsızlık ortak paydasında birleşmek; aydınlık yarınları hazırlamak için işbirliği ve güç birliği yapmak günüdür. Hem de geç kalmadan…

Temel Amacımız; Türk Ulusu’nun var oluş felsefesini oluşturan Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak, yüceltmek, bu doğrultuda kamuoyu bilinci ve dayanışmasını oluşturmaktır.