Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı

Marmara Grubu Vakfı

http://www.marmaragrubu.org/mgtaraftir.jpg

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, 1985 yılında kurulan kamu yararına çalışan, bu amaçla araştırmalar yapan, projeler yürüten, tartışan, sorgulayan, gündem oluşturan, bir düşünce üretim kuruluşudur.

Marmara Vakfı sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla demokrasi, ekonomi, güvenlik gibi konularda uzman akademisyen “çalışma grupları” ile projeler üretip uygulayarak rapor ve bildiriler yayınlayarak kamuoyunda bilinç ve duyarlılık geliştirici çalışmalar yapmakta, kamu organlarına ve özel sektöre alternatif çözüm önerileri sunmaktadır.

TEMEL HEDEFLERİMİZ:

Marmara Vakfı İcra Konseyi Anıtkabir ziyareti sonrasında şeref defter imzasında

Marmara Vakfı İcra Konseyi Anıtkabir ziyareti sonrasında şeref defter imzasında

- Küresel değişimin etkilerini analiz ederek, değişim sürecinde ‘uyum stratejileri’ geliştirmek,

- Ülkemizin kalkınma ve barışının sürdürülebilir olması amacıyla bölge ülkeleri ile sosyal, ekonomik ve politik işbirliklerini teşvik etmek,

- Yerel ve ulusal değerlerimizin yanında Avrupa Birliği değerlerinin paylaşılmasını teşvik etmek,

- Sosyal, ekonomik ve politik kararlarda kamuoyu yaratarak, sivil toplum görüşlerinin etkin rol almasını, dolayısıyla demokrasinin ve sivil toplum kültürünün gelişmesini sağlamak,

- Sivil toplum kültürünün gelişimini sağlamak suretiyle de gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl sahipleri olacak Türk gençliğinin potansiyel gücünü ortaya çıkarmak.

Marmara Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'i Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt'ı ziyaretinde görmektesiniz

Marmara Vakfı, 2000 yılından bu yana BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) içinde danışman statüsünde yer almaktadır. Vakfımız bu sayede kendi ilgi alanları içindeki konularda uzmanlık bilgileri ve tavsiyeleri alabilmekte, bunun karşılığında Marmara Vakfı, Konseyin açık toplantılarında ya da bağlı organlarında temsilci olarak yer alıp yazılı açıklamalar yapabilmekte, özel araştırmalar yapıp yayınlayabilmekte ve ilgili konularda Konseye bilgi sunabilmektedir.

http://www.marmaragrubu.org/heyet1.jpg

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Yorgos Papandreu ve 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i 2002 yılında gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Zirvesi sırasında Marmara Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile birlikte görmektesiniz

Marmara Vakfı 2004 yılı içerisinde de UNESCO çatısı altındaki “Dinlerarası Diyalog Merkezi”ne STK statüsünde kabul edilmiştir.

Marmara Vakfı 2003 yılında Genç Girişimciler Derneği tarafından 2003 YILININ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ödülüne layık görülmüştür. 2004 ve 2005 yıllarında ise vakfa, merkezi Ankara’da bulunan TUSIAV tarafından YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ verilmiştir.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'in Özgeçmişi için lütfen tıklayınız