Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
USAK ulusal ve uluslararası siyaset, ekonomi, hukuk, toplumsal bilimler ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir düşünce kuruluşudur ( think tank ). Öncelikli olarak kamuoyunun tarafsız, doğru ve yeterli bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlar. Bu amaç çerçevesinde özel ve kamu kuruluşlarının, firmaların ve medya kuruluşlarının taleplerinin yanı sıra, bireysel talepleri de karşılamaya çalışır. USAK'ın yerine getirmeye çalıştığı önemli amaçlarından biri Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri toplamak ve bilgi yığınları içinden gerekli seçkiyi yapmaktır. İhtiyaç sahibine, ihtiyaç duyduğu anda istediği nitelik ve nicelikte bilgiyi sunmaya çalışır. Aynı çerçevede bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi de USAK'ın amaç ve görevleri arasındadır.

USAK'ın bir diğer amacı ise alanında gerekli nitelikli personelin yetiştirilmesi ve eğitim hizmetlerinin verilmesidir. Bu maksatla eğitim ve staj programları düzenler, kurslar ve konferanslar düzenler.
USAK'ın bir başka amacı ise uzmanlar ve uygulayıcılar arasındaki iletişim eksikliğini gidermek, alanında platform haline gelmektir. Bu maksatla kapalı toplantılar, çalıştaylar, seminerler ve diğer toplantıları düzenler, platform olmaya katkı sağlayacak yayınları yapar. Alan çalışmalarına ek olarak USAK kuramsal ve kavramsal alanda da kendisine görevler düştüğünün bilincindedir. Günümüzde anlaşmazlıkların önemli bir kısmının kavram karmaşasından doğduğunu düşünen USAK, kavramların doğru tanımlanmasına büyük önem verir. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sorunlarda kavram karmaşasının rolü büyüktür. USAK Türkiye için dünyalı, dünya için Türkiyeli kavramları sunacaktır.
 

2004 yılında kurulan USAK'ın merkez ofisleri Ankara'da Mebusevleri'ndedir. Merkez'de 15 tam zamanlı personeli bulunan USAK ayrıca Türkiye ve dünya çapında 100'ü aşkın akademisyen, uzman ve araştırmacı ile çalışmaktadır. Bunlara ek olarak anlaşmalı, yarı-zamanlı ve gönüllü çalışanlar da zaman zaman USAK çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Staj ve eğitim programları çerçevesinde ise şu ana kadar 100'e yakın kişi eğitim ve staj almıştır. Katılımcılar sadece Türkiye'den değil, dünyanın diğer ülkelerinden de gelmektedirler.

USAK Avrupa'nın önde gelen üniversiteleri ile AB eğitim programları çerçevesinde eğitim de vermektedir.

USAK bir tür 'şemsiye örgüt' yapılanması modelini izlemektedir. Kendisine bağlı araştırma merkezleri aracılığıyla çalışmalarını yürütür. Bu merkezler hakkında detaylar diğer sayfalarımızdan temin edilebilir.

USAK faaliyetleri temelde şu başlıklar altında toplanabilir:

- Araştırma,

- Analiz ve rapor hazırlama,

- Danışmanlık,

- Medya hizmetleri,

- Özel şirketlere ve resmi kurumlara sunulan danışmanlık ve diğer hizmetler,

- Yayıncılık,

- Eğitim.

 

 

 

 

USAK Eğitim ve Staj Programları
Türkiye'nin Ümit Veren Akıllarını Biraraya Getiriyor

 


 
USAK... Dünya Döndükçe...


* Adres: USAK, Süslü Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandoğan, Ankara.
* Tel: 0090 312 212 28 86 (PBX)
* Faks: 0090 312 212 25 84
* Email: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
* Web: http://www.usak.org.uk , http://www.usak.org.tr , http://www.isro.org.uk , http://www.turkishweekly.net
 
DİĞER BAĞLANTILAR:

JOURNAL OF TURKISH WEEKLY
USAK Stratejik Gündem
USAK ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
USAK AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
USAK Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Etnik Çatışmalar Merkezi (USAK-UTEM)
USAK Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Merkezi (USAK-OKAM)