UFUK DERNEĞİ - ÜSKÜP


Üsküp'de UFUK Derneği Kuruldu

2008 yılının Kasım ayında kurulma çalışmalarına başlanan ve 17 Aralık 2008 tarihinde birinci genel kurulunu düzenleyen Ufuk Derneği Üsküp' te kuruldu. Demokratik bir ortam içinde geçen birinci genel kurul sonucunda derneğin başkanlığına Enes İbrahim, başkan yardımcılığına Ercan Selim, sekreterliğe Şennur Ago, Atila Selim, Sezen Seyfullah, Hasan Ömer ve Yıldız Şahin yönetim kurulu üyeliğine seçildiler.

Ufuk Derneği Makedonya Türklerinde bir eksiklik olan gençlik ve insan hakları konularında çalışma yapıp Makedonya Türk Gençliğine ve Makedonya Türkerine hizmet eden bir kurum olmaya çalışacaktır. Makedonya'da gençlerin bir sivil toplum kuruluşlarına üye olanların oranı çok düşüktür. Üye olanların bir bölümü ya üniversite öğrencisi yada üniversite mezunu. Gençlerin katılım oranının düşüklüğü, Makedonya'daki STK'ların henüz kapasitelerini geliştirme süreci içinde olmalarından kaynaklanabilir. Bu yüzden Ufuk Derneği bu soruna el atıp Makedonya Türk gençliğinin sivil toplumda söz sahibi olmaları için gençliğe farklı eğitim programları düzenleyip gençleri sivil toplum teşkilatlarına kazandırmaya çalışacaktır.

Derneğin başlıca amaçları Makedonya'da dağınık bir coğrafyada yaşayan Türklerin birbirine yakınlaştırılması, gençler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, Türk gençliğinin eğitime daha fazla önem vermesi, gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak topluma uyumlu olmalarını sağlamak, toplumun demokratikleşmesi için demokrasi kültürüne katkı yapmak, ortak akıl ve adalet ölçüsünde bireyin özgürlük alanını genişletmek, buna dayalı sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek, gençleri sivil topluma teşvik etmek, AB gençliği ve Türk Dünyası gençliği ile etkin etkileşim ve temel yaşam becerileri eğitimi gibi temel gençlik sorunları üzerinde yoğun bir şekilde işbirliği yapmak. Gençliğin sürdürülebilir bir yaşam felsefesi ile fırsat eşitliği temeline dayanan sorunların çözümünde yapabilir kılmak ve yerel yönetimde aktif yer almasını sağlamak. Farklı platformlardaki gençleri ortak sorunlar temelinde bir araya getirerek gençliğin dayanışma ve ortaklık bilincini geliştirmek. Gençliğin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeyi ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmasında destek olmak. Gençlerin bireysel inisiyatifini geliştirmek. Derneğin hedef  yaş kitlesi 18 – 30'dur.

Ufuk Derneği'nin genel değerler ve ilkeleri:

-          Bütün siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olmak.

-          Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içine girmemek.

-          Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak.

-          Herhangi bir kişisel veya kurumsal kazançtan kaçınmak.

-          Yeni katılımlara açık olmak.

-          Yapacağı tüm etkinlikleri üyelerine duyurmak ve üyelerinin düşüncelerini almak.

-          Şeffaf ve paylaşımcı olmak.

-          Çoğulculuk ve hoşgörü

-          Sürekli gelişim

-          Hesap verme sorumluluğu

-          Etik değerler

-          İnsan Hak ve sorumlulukları

Saygılarımızla 

Ufuk Derneği - Üsküp
www.ufukdernegi.prg