Kültür Araştırmaları Derneği

Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu
, disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla, tarihsel ve karşılaştırmalı kültürel araştırmalar yaparak kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmalar üstlenmek ve desteklemek amacıyla bir araya gelmiştir. İlk toplantısını 16 Ekim 1999 tarihinde yapan Grup, her ay düzenli olarak toplanmaktadır.

Yüzyıllar boyunca Türkiye'de gelişmiş kültürler ile çeşitli kıta ve bölgelerde Türkler tarafından geliştirilmiş olan kültürler çok zengin bir hazine oluşturmaktadır. Ancak bugün ülkemizde kültür üzerine yapılan araştırmalar çoğu zaman belgeleri olduğu gibi aktarma ve listeleme gibi betimleyici çalışmaların ötesine gidememektedir. Eleştirel ya da çözümleyici bakış açısı getirmekten ve senteze varmaktan uzak kalan bu tür çalışmalar, hâlen Batı'da yapılan kültür araştırmalarının çok gerisinde kalmaktadır. Oysa 1964 yılında Birmingham Çağdaş Kültür Araştırmaları Merkezi'nin kurulması ile başta İngiltere'de ve arkasından ABD'de kültür araştırmaları, kültür kavramının antropolojik anlamından hareketle, yepyeni bir anlayışla ele alınmıştır. Kültür araştırmaları, kültür konusunda yerleşik yargıları sorgularken disiplinlerarası çalışmalar biçiminde geliştirilmiştir. Ayrıca, günümüzde, küreselleşmenin sonucu tek-tipleşen dünyamızda değişik kültürlerin çağdaş bir açıdan incelenmesi önem kazanmıştır.

Bu düşünceden hareketle, değişik üniversitelerden ve değişik ilgi alanlarından on civarında bilim adamı, Kültür Bakanlığı'nın malî desteğiyle, Ekim 1999'da Ankara'da bir araya gelerek "Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu"nu oluşturdular. Ülkemizde hâlen kültür konusunda yürütülen çalışmalara canlılık ve yenilik getirmek isteyen Grup, amacını, "disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla, tarihsel ve karşılaştırmalı kültürel araştırmalar yaparak kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmalar üstlenmek ve desteklemek" olarak saptadı.

İlk toplantısını 16 Ekim 1999 tarihinde gerçekleştiren Grup, her ay düzenli olarak toplanmaktadır. İkinci toplantısında kurucu üyelerden Gönül Pultar Grup Başkanı seçilmiştir.

Grup, ilk etkinlik olarak, pilot-çalışma niteliğinde, 15 Haziran 2000 tarihinde, konusu "Kültürümüzde Göç" olan bir seminer düzenlemiştir.

Etkinlikler
Türkiye’de Yaz Okulu
 
Türkiye’de Yaz Okulu, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 27 Haziran - 27 Temmuz Türkiye hakkında bilgilenmek, İstanbul’da yaşama deneyimi edinmek ve 6 kredi kazanmak isteyen ABD Üniversite sistemindeki öğrenciler için düzenlenmiş olan Yaz Okulu iki bölümden oluşuyor: koordinatörlüğünü Mete Tunçay’ın yaptığı Türkiye Tarihi Bölümü, ve koordinatörlüğünü Murat Belge’nin yaptığı Türkiye Kültür Araştırmaları Bölümü. Bu program ABD’ndeki Türk Amerikan Dernekleri Topluluğu (Assembly of Turkish American Associations -ATAA) tarafından desteklenmektedir. Ayrıntılı bilgi yaz okulunun e-posta adresinden ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ), web sayfasından (www.bilgi.edu.tr) ya da Şebnem Gümüşçü’den (90 212 216 2222/298) edinilebilir.

İletişim

Kültür Araştırmaları Derneği
Tel/Faks: + 90 (212) 292 22 29
E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Adres: İnebolu Sokak
Yeni No:9/4 Setüstü
34427 Kabataş-İstanbul