TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)

Tarihçe ve Kurucular
 
Layout Element

TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) 1993 yılında sanayici işadamları, akademisyenler ve kurumlar tarafından kurulmuştur.

Vakıfların ve derneklerin birikmiş ortak sorunlarına çözümler aramak ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini sağlamak; böylece Türkiye Üçüncü Sektör adı altında bağımsız bir vatandaşlar sektörü olarak örgütlenmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan TÜSEV’’in bugün yaklaşık 120 vakıf ve dernekten oluşan Mütevelli Heyeti üyesi vardır ve TÜSEV şemsiyesi altında işbirliği yapmaktadır.


TÜRK EĞİTİM VAKFI(TEV)
www.tev.org.tr

VEHBİ KOÇ VAKFI
www.vkv.org.tr

TÜRK PETROL VAKFI

HACI ÖMER SABANCI VAKFI(Sabancı Vakfı)
www.sabancivakfi.org.tr

HİSAR EĞİTİM VAKFI(HEV)

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
www.yasar.com.tr

ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARD. VAKFI
www.anadoluvakfi.org.tr

Dr. NEJAT ECZACIBAŞI VAKFI
www.eczacibasi.com.tr

AYDIN DOĞAN VAKFI
www.aydindoganvakfi.org.tr

ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI
www.enkaspor.com

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI
www.tapv.org.tr

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
www.istfest.org.tr

TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI
www.florence.com.tr/tkv

TEVDAK-TÜRK EĞİTİM VAKIFLARI
www.tevdak.org

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI
www.buvak.org.tr

MARMARA ÜNİV. EĞİTİM VE YARDIM VAKFI

ANADOLU ÜNİV. GÜÇLENDİRME VAKFI

TÜSİAD- TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
www.tusiad.org.tr

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
www.kizilay.org.tr

FEVZİ AKKAYA TEMEL EĞİTİM VAKFI

ZEKAİ BALOĞLU

EKREM CEYHUN