LİONS ÖNDERLİĞİNDE KURULAN VAKIFLAR


LIAY VAKFI

Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Yönetim Çevresi Federasyonuna bağlı 67 Kulübün katılımıyla 28 Haziran 1998 tarihinde kurulan Liay Vakfı, Eğitim ve Sağlık başta olmak üzere Sosyal Aktiviteleri ilke edinmiştir. Liay Vakfı oluşturulan BURS FONU'nun mali getirisi, kulüplerin gelir getirici aktiviteleri ve 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonunca hazırlanan Bağış Kartlarından elde edilen gelir ile 29 Yüksek Okul öğrencisine BURS verilmesini sağlamakta, bu öğrencilerin Sağlık ve Sosyal gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra 118-Y Yönetim Çevresine bağlı Kulüplerin katkıları ile İlk orta ve yüksek Öğretim kurumlarında okuyan başarılı 358 öğrenciye EĞİTİM BURSU verilmektedir.
Telefon: 0216-349 0916

TÜRK LIONS VAKFI
Türk Lionlarinin hepsinin üye olduğu TÜRK LIONS VAKFI, bir çalışma donemi içinde kulüplerin başlatmış oldukları ve yürüttükleri projelerin sonuçlanması için destek isteyen kulüplere yardımcı olur, kulüplerarası cevre ve sağlık ile ilgili proje yarışmaları düzenleyerek Lions kulüplerinin bu konularda projeler oluşturmasını teşvik eder. Telefon: 0212-276 25 43 / 44

TÜRK LIONS BECERİ KAZANDIRMA VAKFI
1989 yılında kurulan vakfın amacı; ihtiyaç sahibi kişileri meslek ve beceri sahibi yapmaktır. Vakıf, bilgisayar inşaat, tesisat, fayans, seramik, konfeksiyon, biçki-dikiş, elektrik- elektronik, otomotiv ve güzel sanatlar konularında kurslar düzenleyerek hizmet vermektedir. Kursları basarıyla bitiren gençler arasında ödüllü yarışmalar düzenleyen Vakıf, kurs mezunlarına is bulma çalışmaları da yapmaktadır. Telefon: 0212-221 37 35

TÜRK BÖBREK VAKFI

Vakıf, yurdumuzun en önemli sağlık problemlerinden birisi olan böbrek hastalıklarının tedavisi, hastaların yaşamlarını diyalizle uzatmak, organ nakli hastanesini kurmak ve organ bağışları bilgilerinin depolandığı bir bilgi işlem merkezini tesis etmek amacıyla kurulmuştur. Bakırköy Belediyesi'nin 49 yıllığına bedelsiz tahsis ettiği arsa üzerinde 1989 yılında hizmete acılan Türk böbrek Vakfı; böbrek Sağlığı ve Diyaliz Merkezi Ahmet Ermiş Hastanesi'nin binası Lion Ahmet Ermiş’in maddi yardımları ile yapılmıştır. Müteveffa Cumhurbaşkanımız TURGUT OZAL tarafından hizmete acılan hastanede bugün 70 suni böbrek cihazı ile 3 vardiya olarak günde 200 hastaya yılda 50-60.000 diyaliz yapılmaktadır. Modern cihazlar ile donatılmış röntgen ve ultrasonografi laboratuvarları çağdaş biyokimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, nefroloji, üroloji ve dahiliye poliklinikleri ile yılda yaklaşık 11.000 böbrek hastasına hizmet verilmektedir. Ayrıca: Diyaliz Hastanesi'nin yanında Bakırköy Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tahsis ettiği 3100 m2 lik arsa üzerinde ise hayırsever vatandaşlarımız HACI ALI AKIN ve OSMAN ESEN'in maddi yardımları ile Türk böbrek Vakfı Hacı Ali Akin ve Osman Esen ORGAN NAKLI HASTANESI inşaatı hızla devam etmektedir. Vakıf, Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıf statüsünde olup vergi muafiyeti tanınmıştır. Telefon: 0212-584 42 13

GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI

Sonradan meydana gelen korluğun önlenmesi amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Vakıf, hem göz sağlığıyla ilgili olarak insanlarımızı bilgilendirmek hem de ekonomik imkanları kıt vatandaşlarımıza teşhis ve tedavi olanaklarını ücretsiz vermek için yoğun caba sarf etmektedir. vakfın İstanbul Bayrampaşa’da 3 ameliyathane ve 10 poliklinikle faaliyet gösteren modern aletlerle donatılmış bir Göz Hastanesi ile Şişli, Çağlayan ve Kadıköy’de birer polikliniği bulunmuktadır. Bünyesinde 30 mütehassıs hekim çalışmaktadır. 1995 yılında toplam 74.346 poliklinik muayenesi yapılmış; 11.207 derin tetkik ve müdahale, 2046 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Okul, huzurevi, C.E.K. yuvaları ile mahallelerde ve İstanbul civarındaki köylerde yapılan ücretsiz göz taramalarında 1995 yılında yaklaşık 80.000 kişi taranmış, görme bozukluğu tespit edilenler hastane ve polikliniklere sevk edilerek fakir olanların ücretsiz tedavi ve ameliyatları yapılmış, gözlükleri verilmiştir. Cağaloğlu Lions ve Cağaloğlu İki Lions kulüplerinin Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Vakfı’ndan sağladıkları bağış ile Lions Katarakt ve Glokom Merkezi inşaatı devam etmektedir. Ayni zamanda Avcılar Lions Kulübü’nün girişimleri sonucu Avcılar Belediyesi'nden temin edilen 1406 m2'lik arsada yani bir Göz Hastanesi inşa halindedir.
Telefon: 0212-225 54 92


TÜRK KALP VAKFI

1975 yılında kurulan vakıf, kalp ve damar hastalıklarının muayene teşhis ve ameliyatlarının halkımızın ödeyemeyeceği kadar pahalı olması nedeniyle ucuz ve etkin tedavi olanaklarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. vakfın ŞİŞLİ SAĞLIK MERKEZİ eforlu, doplerli ve renkli ekokardiyografi, holter monitör ve tansiyon vs. tıbbi donatımı ile tüm müracaatları süratle, dikkatle ve ucuz fiyatlarıyla karşılayacak kapasitededir. Her yıl düzenlenen Kalp Haftaları ve okul kampanyaları ile halkımız ve gençlerimiz tarama ve kontrolden geçiriliyor hem de kalp hastalıklarına karsı bilinçlendiriliyorlar. Uzman doktor, hemşire ve modern teçhizatı ile GEZİCİ SAĞLIK EKİBİ, belediye ve mahalle muhtarlarının işbirliği ile İstanbul’un özellikle kenar semtlerinde, her turlu tedavi olanaklarından yoksun halkımıza kalp ve damar sağlığı kontrol ve bakımını, ayağa kadar hizmet götürerek sağlamaktadır. Sisli Belediyesi'nin Vakfa bağışladığı Feriköy’deki binanın tam teşekküllü bir kalp ve damar sağlık merkezi haline getirilmesi çalışmaları sürmektedir. Vakıf Bankalar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıf statüsünde olup vergi muafiyeti tanınmıştır. Telefon: 0212-275 12 44

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI

Türkiye’mizin en büyük sosyal problemlerinden biri olan Korunmaya Muhtaç Çocuklar konusunda Devletimizin yanında olma düşüncesiyle yola çıkan Vakıf; hayırsever Lion SABRİ AKIN'in bağışladığı 26 Dönümlük arsa üzerinde BOLLUCA COCUK KÖYÜ'nu kurmuştur. Su anda 9 aile evi 64 çocuğu ile hizmet eden Bolluca Çocuk Köyü’ne, 0-6 yas arası kimsesiz veya yari yetim, ruhen ve bedenen özürlü olmayan yardıma muhtaç çocuklar alınmaktadır. Bu gençler yaşamlarını kendi baslarına sürdürebilecek hale gelene kadar koruma altında tutulmaktadırlar. Konusunda uluslararası otorite Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI ve ekibi tarafından eğitilmiş olan "Anneler ve Teyzeler", çocuklara bir aile ortamı içinde sağlıklı gelişmeleri için gereken sevgi ve şefkati vakfın denetimi altında veriyorlar. Ayrıca; İzmir Urla'da arsasını hayırsever MUSTAFA MERTER'in bağışladığı 10 aile evlik BARBAROS COCUK KOYU'nün inşaası tamamlanma aşamasındadır. Vakıf Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıf statüsünde olup vergi muafiyeti tanınmıştır. Telefon: 0212-274 95 45

TÜRKİYE KÖRLER VAKFI

Körlerin toplumda onurlu bir yasam sürdürmelerini, bir insan hakki olarak gören Vakıf; 1974 yılında Ankara'da Lionlar ile özel, tüzel ve gerçek kişilerin öncülüğünde kurulmuştur. Göz nurunu koruma, körlerin eğitimi ve rehabilitasyonu, körlere is bulma önde gelen amaçlarındandır. vakfın Rehabilitasyon Merkezi'nde görmezlere santral operatörlüğü, kişisel yönetim, okuma-yazma, muhtelif teknik konularda beceriler öğretilmektedir. Vakıf, bugüne dek 350 dolayında görmeze is bulmuştur. Vakıf tarafından çıkartılan "GÖRENELLER GAZETESI" ekonomik nedenlerden dolayı yayınına ara vermek zorunda kalmıştır. Korluk sorunları, körlerin eğitim ve rehabilitasyonu konularındaki çeşitli kitaplar, vakfın diğer yayınlarındandır. TÜRKIYE KÖRLER VAKFI'nca körlere yönelik kabartma baskılı yayınların gerçekleştirilmesinde güçlüklerle karşılaşıldığı ifade edilerek, bu bakımdan ÖZEL BIR BASIMEVINE (MATBAA) ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. vakfın ulusal ve uluslararası platformlarda; eğitsel, kültürel ve sanatsal anlamda körlere yönelik basarili çalışmaları mevcuttur. Ankara Milli Kütüphane bünyesi içinde 1986 yılında Konusan Kitaplik bolumu kurulmuştur. Ayrıca Vakıf bünyesinde de Çay Yolu Lions Kulübü tarafından bir "Konuşan Kitaplık" ünitesi açılmıştır. Telefon: 0312- 230 14 83 21

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKUV)

1992 yılında kurulmuş olan vakfın amacı; gençlerin sağlıklı mekanlarda, eğitsel, kültürel sosyal ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Vakfın verdiği gençlik hizmetleri : * Karşılıksız eğitim bursu ve ayni katkı (600burslu genç) * Ücretsiz sağlık hizmeti, * Ustun zekalı ve yetenekli çocuklara destek, * Bilimsel araştırma ve ustun basariyi teşvik ödülleri, * İngilizce, ileri İngilizce, matematik, Türkçe takviye dersleri, * Psikolojik danışmanlık hizmetleri * Çocukların Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve çocuk etkinlikleri, * gençlerin sanatsal ve el becerilerini teşvik için düzenlenen gençlik panayırları, * Düşünen, üreten ve tartışan bir gençlik için düzenlenen toplantılar, paneller, forumlar, konferanslar, sempozyumlar, * EI kitaplarıyla gençliğe yaygın eğitim ve kültür hizmeti, * 19 Mayıs gençlik Şölenleri. Bu gençlik Hizmetleri'nin bir kısmı Vakfa bağışlanmış olan ÇETİN SAMAN ve Dr. FARUK SUER kültür merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Vakfa bağışlanan diğer iki daire de "SENİYE TURAÇ GENÇLİK EVİ" adıyla ve 30 üniversiteli kızımıza yurt olarak hizmet vermek üzere hazırlanmaktadır. Telefon: 0212-274 15 02

EGE AKDENİZ HİZMET VAKFI

1990 yılında İzmir’de kurulan vakfın amaçları: Mahalli ve mülki idarelerle işbirliği. Lions kulüplerinin ortaklasa düzenledikleri hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi. Cevre sorunlarının çözümü. Uyuşturucu ile mücadele. Tarih ve kültür varlıklarını koruma. Beceri kazandırma gibi ana baslıklar altında toplanabilir.Telefon: 0232-422 42 90

ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI

1970'li yılların basında; 34 gerçek kişi ile aralarında İstanbul’dan Bebek, Emin onunu, İstanbul, Levent ve Ankara'dan Çankaya Lions kulüplerinin olduğu 12 tüzel kişi önderliğinde kurulmuştur. vakfın kurulusuna Milliyet Gazetesi açtığı kampanya ile İstanbul Belediyesi ise arsa tahsis ederek katkıda bulunmuştur. Vakıf; yatılı ve ücretsiz olarak 1300'u askın görmezi basari ile rehabilite ederek, büyük bir bölümüne is sağlamıştır. Önlenebilir körlükle mücadele ve göz sağlığını korumak amacıyla Lionlarin katkı ve önderliğinde göz taramaları yapılmış, yine Lionlarin katkılarıyla kurulan Göz Polikliniği’nde bugüne kadar yaklaşık 25.000 hastaya hizmet verilmiştir. Mavi Haliç Lions Kulübü’nün Vakfa bağışladığı modern kayıt cihazlarıyla görmezlere eğitim kasetleri hazırlanmaktadır.
Telefon: 0212-277 40 97


TİKREV TÜRKİYE İŞİTMEYİ KORUMA REHABİLİTASYON VE EĞİTİM VAKFI

1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. * Ülkemizde işitme engelli çocukların olmaması ve sağlıklı insanların yetişmesi için doğum öncesi ve sonrası eğitim, tanıtım tedavi çalışmaları yapmak * Mevcut işitme engelli çocukları ve yetişkinlerin eğitim, tedavi ve beceri kazanmaları çalışmalarını sağlamak * İşitme engellilerin sosyal amaçlı yurt içi ve yurt dişi dernek sağlık kurumları vakıf okul ve benzeri kuruluşlar ile bu alanda araç üreten ve satan firmalarla işbirliğini gerçekleştirmek, baslıca amaçlarını oluşturmaktadır. Telefon: 0212-221 37 35