AVRUPA BATI TRAKYA TÜRK FEDERASYONU


Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'nun Niteliği, Amaçları ve Çalışma Alanları  

ABTTF nitelik olarak;

Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve hukuk kurallarına bağlı bir örgüttür. Çalışmalarını Federal Almanya yasalarına uygun olarak yürütür. Siyasi partilerden, devlet dairelerinden ve hükümetlerden bağımsızdır.

ABTTF’nin amaçları;

Batı Trakya Türk Azınlığının sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde yardımcı olmak, üyelerinin hak ve çıkarlarını müdafa etmek için çesitli girişimlerde bulunmak, Batı Trakya Türk Azınlığının Avrupa'da kültürel benliklerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapmak, Yunanistan’dan gelip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının gerek yaşadıkları ülkelere gerekse Yunnistan’na yönelik karşılaştıkları yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne katkda bulunmak, eşit haklar sağlamaları için uğraş vermek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri geliıtirmeye ve ön yargıları gidermeye yönelik toplantılar, konferanslar, forumlar düzenlemek, bu konularda çalışma grupları kurmak, Farklı kültürleri birbirlerine yaklaştırmak amacıyla eğitim, kültür ve tartışma toplantıları, sergiler ve dinletiler düzenlemektir.

ABTTF bu amaçları gerçekleştirebilmek için;

Gerekli gördüğü her türlü yan kuruluş, komisyon, fon, vakif, kooperatif, enstitü, kütüphane ve benzeri gibi birimler oluşturabilir, Oluşturduğu bu birimleri veya tüzel kişileri, Yönetim Kurulu’na sorumlu olmak kaydıyla, amaçları doğrultusunda görevlendirebilir, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk örgütleriyle, diğer azınlıkların Almanya ve Avrupa düzeyindeki örgütleriyle, diğer demokratik kitle örgütleriyle, basın-yayın organlarıyla, üniversitelerle, partilerle, sendikalarla, dinsel kuruluşlarla ve kişilerlerle ortak çalışmalar yapar.