E-GENÇLİK DERNEĞİ

E-gençlik Derneği, www.e-genclik.net internet sayfası ve bölge temsilcilikleri yoluyla farklı yerlerdeki gençleri, gönüllü çalışmaya, sivil toplum hayatına aktif katılıma, üretmeye ve enerjilerini sosyal faydaya dönüştürmeye teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir gençlik sivil toplum örgütüdür.

Tarihçe

E-gençlik Derneği, 2003 yılında e-genclik.net Gençlik Projeleri Fikir Platformu olarak yola çıkmıştır. 2003’ten bu yana e-gençlik ekibi ulusal ve uluslararası alanda sayısız projeye ve eğitime katılarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuşlar, gençlik çalışmaları alanında tecrübe kazanmışlar ve güçlü bağlantılar kurmuşlardır. 2007 yılının ilk çeyreğinde de kurumsallaşma çalışmalarına başlamış ve 2007 yılının Eylül ayında e-gençlik Derneği olarak kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

Amaçlar

 • Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak,
 • Gençleri gönüllü aktivitelere ve sivil topluma katılıma teşvik ederek, “Eleştirmek değil, değiştirmek için” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek,
 • Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • “Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yan yana koyarak sosyalleşmeye olanak tanımak.
 • Gençleri sosyo-ekonomik hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak,
 • Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler normlarına uygun projeler üretmek,
 • Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılımı sağlanarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,


Çalışma İlkelerimiz

 • Farklılıklara saygı,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 • Yerel katılıma önem verme,
 • Ekip çalışması,
 • Eğitime önem verme,
 • Girişimcilik,
 • Ortaklık,
 • Kolaylaştırıcılık,
 • Gönüllü olmak