ÖNCÜ ÇİFTÇİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

Vizyon:

Tarım alanında araştırma, eğitim, karar, üretim, pazarlama, satış süreçlerini bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleştirerek ülke kalkınmasına destek sağlayan öncü bir kuruluş olmak.

Misyon:

Modern tarım araç ve yöntemleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak; çevreyle uyumlu, sağlıklı ve verimli tarımsal üretim yapan öncü çiftçilerin yetiştirilmesi, tarım paydaşlarının ve bunun neticesi olarak kırsal kesim ve ülke genelinde insan hayatının kalitesini ve doğal çevrenin geliştirilmesini sağlamak.

Derneğin amacı: (Dernek Tüzüğü Madde 3)

Üyesi çiftçilerin çevrelerine örnek yeni ve yüksek tarım teknolojilerini yaygın ve etkin olarak kullanabilmelerine yönelik her türlü destek ve alt yapı olanaklarını sağlamaktır.

Derneğin Çalışma Alanı ve Amacını Gerçekleştirmek İçin Girişeceği Faaliyetler (Dernek Tüzüğü Madde 4)

  • Kırsal kesim insanının, üretim faaliyetlerinde yüksek teknoloji araçlarından yararlanmasını teminen;
    • Ulusal veya Uluslar arası kurslar, eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek,
    • Fuar, panayır, sergi gibi, yüksek teknoloji üretim araçlarının tanıtımını sağlamak ve kullanımını göstermek için faaliyetlere katılmak bunların düzenlenmesine katkı sağlamak veya bu tarz faaliyetleri doğrudan düzenlemek,
    • Çiftçilerin çağdaş olanaklardan yararlanarak bilgilenmelerine yönelik oluşumlara destek olmak veya doğrudan bu konuda altyapı tesisleri kurmak,
    • Özellikle genç çiftçilerin öğrenmeye, sorgulamaya ve yeni teknolojilere açık fikirli olmalarına yönelik yarışmalar, kamplar ve eğitim olanaklarına destek olmak veya doğrudan bu tarz faaliyetleri organize etmek. Toplumun diğer kesimlerine kırsal yaşamı tanıtan belgeseller yanı sıra hayatın her kesitini yansıtan, eğitim-kültürel ve sanatsal programlar hazırlamak, hazırlatmak veya hazırlayan kuruluşlara destek olmak.
  • Kırsal kesim insanının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayıcı her türlü organizasyona destek vermek veya doğrudan bu amaçlı organizasyonlar yapmak.