Tümata 16- 17 Ocak Ankara Etkinlikleri: Müzik ve Hareket Tedavisi

İstanbul rebab kursu


Seminer, Ankara / Türkiye

16 Ocak 2010. Saat: 18:30–22:00

İşlenecek konular

  • Türk müzik terapi geleneği, pentatonik müziğin tarihçesi, kökleri ve öneminden bahsederek başlanacak ve musikimizden buna ait güzel örnekler icra edilecektir. Aktif ve pasif (reseptif) terapi uygulamaları seminerimizin seyri içerisinde uygun zamanlarda, katılımcılarımızın ihtiyaç ve rahatsızlıkları doğrultusunda Türk musikisi makamlarından seçmeler yapılacaktır.
  • Çok eski bir müzik ve hareket terapisi örneği olan, Orta Asya baksılarının transa girip şifa ve bilgiye ulaşmak amaçlarıyla kullandıkları Baksı dansı öğretimi ve uygulaması yapılacaktır.Bu dans ile vücudumuzdaki çeşitli tıkanıklıkların giderilmesi, belli bir esnekliğe kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda zihinde de aynı esnekliğe ulaşmak ve yine zihni yeni bilgilere hazır hale getirmek mümkün olabilmektedir.
  • Kişilik geliştirme açısından manevi değerlerin günümüze göre yorumlanması yapılacaktır. Tasavvuf geleneği doğrultusunda günümüzde kişilik gelişiminde önemli kavramlardan olan irade konusunda tavsiyelere yer verilecektir.
  • Tasavvuf geleneğinde geleceğe bakış açısı yorumlanacaktır.
  • Cennette müzik konusu ele alınacaktır.
  • Mesnevi sohbeti yapılacaktır.
  • Sema öğrenimi ve uygulamasına devam edilecektir.
  • Allah´ın güzel isimleri çalışmalarına devam edilecektir.

Ücret: 60TL

Yer: Neva Sanat ve Gelişim Merkezi 
8. Cad. Çamlıca Evleri, 
A2 Blok 11/17, Kat: 8 Ümitkoy – ANKARA 
Tel: (312) 236 42 51

Ankara iletişim bilgileri için tıklayın.