SAĞLIK KENTLERİ
Sağlık Kenti Nedir?

 

"SAĞLIK KENTLERİ", içerisinde farklı alanlarda uzmanlaşmış ihtisas hastanelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuarlar, araştırma merkezleri ve sağlık teknoparklarının, sosyal tesislerin, otel ve medikal otellerin, alışveriş merkezi, idari merkezler, merkezi acil ve yoğun bakım ünitelerinin, merkezi eczane ve depo yapılarının, konaklama imkanları, atık yönetimi, yeterli büyüklükte otopark peyzaj alanları ve üstün nitelikteki teknolojik, fiziksel altyapı koşulları ile bir bütün olarak tasarlanan sağlık kompleksleridir. "SAĞLIK KENTLERİ", sağlık hizmetlerinin son basamağı ve sağlık ocaklarından, dal merkezlerine doğru giden SAĞLIK TESİSLERİNİN EN UZMANLAŞMIŞ HALİ olarak tanımlanabilir.

SAĞLIK KENTLERİ, gerçekleştireceği işlev açısından kamunun ihtiyacı olan hizmeti tüm kullanıcılara bugün olduğundan daha konforlu, daha kaliteli ve daha yeteri düzeyde sunacağı, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceği modern sağlık kampüsleridir.

SAĞLIK KENTLERİNİN, hayata geçeceği şehirlerde önemli kentsel gelişmelere sahne olacağı düşünülmektedir. Yapıldığı yer ve konum itibariyle il bütününden başlamak üzere çevresinde önemli yatırım ve cazibe alanı oluşturacağı açık olan bu yatırımların, şehirlerin belirli merkezlere sıkışmış hallerinden kurtulmaları, yeni merkezler oluşturmaları ve KENTLERİN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞI düşünülmektedir.

Yapımı düşünülen "SAĞLIK KENTLERİ"nin merak uyandıran konularından birisi yeterli İNSAN KAYNAĞI bulunup bulunmadığıdır. Bu hususta T.C. Sağlık Bakanlığı, yatırımları belirleme, yeni yatırım yapma amacı ile kısa ve orta vadede çalışma yaşamına girecek yeni sağlık personelini belirleme ve özel sektörün iş gücü kapasitesi gibi bir takım değerlendirmeler sonucunda insan kaynağı sağlama yöntemi geliştirmektedir. Bu yöntem ile eskimiş ve yenileme ihtiyacı olan mevcut sağlık tesislerinin, yapımı düşünülen yatırımlarının "SAĞLIK KENTLERİ" içerisine alınması ve koğuş sistemi ile hizmet veren hastanelerdeki yenilemeler ile yatak sayılarının azaltılması neticesinde daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra özel sektörün insan kaynağı ve işgücü üretmedeki esnekliğinin bu tesislerin hayata geçirilmesinde İNSAN KAYNAĞI SORUNUNU ÇÖZECEĞİ öngörülmektedir. "SAĞLIK KENTLERİ" ile ilgili bir diğer gündem ise SAĞLIK KENTLERİNİN YÖNETİM MODELİDİR. İçerisinde farklı pek çok tesisin yer aldığı bu kentlerde, doğal olarak özel sektör işletmeciliğinin ve sağlık alanındaki kamu hizmet alanlarının denetim ve kontrolü, mal ve hizmet alanlarının işlerliği, hizmet kalite ve standartlarının sağlanması, sağlık çalışanlarının iş ve çalışma koşullarının takibi gibi konular ciddi bir tema olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayıları on binleri bulan çalışanlar ile sağlık yönetiminin mevcut yöntemlerle gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu sebeple T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "SAĞLIK KENTLERİ"nin yönetimi hususunda, mevcut hastanelerin yönetim modellerinin dışına çıkıp YENİ YAKLAŞIMLAR GELİŞTİRMESİ kaçınılmazdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce yürürlüğe alınan HASTANE BİRLİKLERİ gibi YENİ YÖNETİM ANLAYIŞLARININ hayata geçirilmesi en önemli beklentilerimizden birisidir. "SAĞLIK KENTLERİ", içerisinde çalışan tüm personel dahil olmak üzere, bu tesislerden hizmet almak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayabildiği tüm işlev alanlarına sahiptir.

SAĞLIK KENTLERİNİN hayata geçeceği kentlerde önemli kentsel gelişmelere sahne olacağı düşünülmektedir.