Zeytinburnu'nun Ebedî Sâkinleri “Sâmiha Ayverdi’nin Hayatı ve Eserleri”

 

30 Mart 2012 Cuma Saat 19:30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gerçekleşecek Programın Moderatörü Mehmet Nuri Yardım, Konuk ise Aysel Yüksel.

Sâmiha Ayverdi

Son devir kültür ve edebiyâtımızın temel isimlerinden olan Sâmiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 Ramazanı’nın Kadir Gecesi’nde, İstanbul Şehzâdebaşı’nda doğdu. Annesi Meliha Hanım, babası Piyâde Kaymakamı (Yarbay) İsmâil Hakkı Bey’dir. Tahsili husûsidir. Târih, felsefe, tasavuf, edebiyat sahalarında kendini yetiştirdi. Hayâtında esas rol oynayan insan Altay Dergâhı şeyhi mütefekkir ve mutasavvıf Ken’an Rifâî’dir. İlk romanı 1938’de yayımlandı. Romanların yanı sıra fikrî ve târihî eserlere ağırlık verdi, hâtıralarını kaleme aldı. 1966’da Türk Ev Kadınları Derneği’nin, 1970’de Kubbealtı Cemiyeti’nun kuruluşunda aktif rol aldı.

Dile hâkimiyeti, devrin kültürü ve mükemmel Türkçesi ile asrımızın en büyük edebiyatçılarındandır. Târihî, içtimaî ve tasavvufî konulardaki kırkın üzerindeki eseri ve çok sayıda makalesi, gelecek nesillere gerek dil, gerek kültür ve fikir sâhasında ışık tutacak mahiyettedir. 1993 Ramazanının 22 Mart günü İstanbul’da vefat etti ve Merkezefendi Mezarlığı’nda ebediyete uğurlandı. Bazı eserleri: Batmayan Gün, Mâbette Bir Gece, Ateş Ağacı, Yaşayan Ölü, Son Menzil, Yusufcuk, İstanbul Geceleri, İbrâhim Efendi Konağı, Boğaziçi’nde Târih, Hancı.