Harput Musiki Ustalarından “KÖĞANKLI HAFIZ” PDF Yazdır e-Posta


Köğanklı (Kevenkli) HafızKasım ayının ilk haftasında Atatürk’ün Elazığ’a gelişlerini konu alan “Atatürk Elazığ’da” adlı eserinin 2. baskısı yayınlanan Gazeteci-Yazar Mehmet Topal, Elazığ’ın Musiki ustalarından, Enver ve Paşa Demirbağ kardeşlerin de ilk hocası olan KÖĞANKLI HAFIZ’ın hayatını kaleme alarak, kitaplığımıza yeni bir eser daha kazandırdı.

Köğanklı Hafız lakaplı Mustafa Süer’in hayatını konu alan 120 sayfalık kitapta bugüne kadar yayınlanmamış belge, bilgi ve fotoğraflara yer veren Gazeteci-Yazar Mehmet Topal, kitap hakkında yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Harput Musikisinin o tartışılmaz güzelliğini ve zenginliğini ata yadigarı olarak sesleriyle bugünlere taşıyan hafızlıktan gelme iki tane ustamız vardır. Bunlardan birisi “Köğanklı Hafız” lakaplı Mustafa SÜER, diğeri ise Hafız Osman ÖGE’dir. Her iki büyük ustamızı da bugün rahmetle anmaktayız.

Bu kitapta Köğanklı Hafız Mustafa SÜER’in hayatını araştırdım. Son 10 yıl içerisinde ulaşabildiğim belge, bilgi ve fotoğrafları bir araya getirdim. Bu kitabı kaleme alırken Köğanklı Hafız ile birlikte onun yaşadığı yıllara gidip o yıllarda yaşamaya çalıştım.

Aslında ben çocukluğumda ve gençlik yıllarımda Mustafa SÜER’i tanıyordum. Herkes onu mütevazı bir Hafız olarak tanıyordu. Mustafa SÜER, Yemenici Hacı Hüseyin amcamın tek kızı Güler Ablamızın kayınpederiydi. Hafız Emi’nin oğlu Adil Abi bizim eniştemizdi. Yani ailece de bir yakınlık akrabalık vardı. Hafız Emi’nin sanatçı kimliği biz gençlere hiç anlatılmadı, bizlerde onun bu tarafını bilemeden ve tanıyamadan yaşadık.

O yıllarda türkü söylemek, çalgı çalmak toplumun genelinde hoş karşılanmıyordu. Belki de bunun için Hafız’ın bu yönü bize hiç anlatılmadı. Hafızlar hafız oldukları, Kuran ve Mevlit okudukları için onlara ses çıkarmaya kimsenin gücü yetmiyordu. Hafızlarda zaten genellikle müziksiz olarak okuyorlardı.

Yıllar sonra Elazığ-Harput Musikisini incelerken iki hafızla karşılaştım. Musikimiz üzerinde büyük etkileri vardı. Her iki hafız da iki kıymetli sanatçımız olan Enver ve Paşa Demirbağ kardeşlerin yetişmelerinde büyük rol oynamışlar. Bu ustalar bildiklerini canlı iki sanatçı ile bugünlere kadar ulaştırmışlardı. Bu iki hafızdan Köğanklı Hafız’ı araştırırken, bu hafızın bizim “Hafız Emi” olduğunu öğrenince o yıllarda yani sağlığında kendisiyle neden bir röportaj yapamadığıma ve kendi dilinden daha yakından tanıyamadığıma çok çok üzüldüm. Artık iş işten geçmişti.  Bulduklarımla yetinecektim. Öyle de yaptım. Köğanklı Hafız’ı yazdım. Kitabı Elazığ Halkının ve musiki dünyasının beğenilerine sunuyorum.” 

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SELMANOĞLU:  

“Atatürk’ün Milli Mücadele Kararı’nı verdiği Sekerat Köyündeki konağın sonradan nasıl Musiki Mektebine dönüştürüldüğünü Mehmet Topal’ın bu kitabından öğreniyoruz” 

Palu’nun Sekerat Köyünde Atatürk’ün İsmet Paşa ile 1916 yılında bir süre kaldığı “Milli Mücadele” kararını verdiği tarihi konağı, yıllar sonra Köğanklı Hafız’ın nasıl bir musiki mektebi haline dönüştürdüğünü bu eseri okuyunca öğrenmiş olacaksınız.

Elazığ Belediye Başkanı M.Süleyman Selmanoğlu ise KÖĞANKLI HAFIZ adlı bu esere yazmış olduğu sunuş yazısında şu görüşlere yer verdi: 

“Elazığ bir kültür ve medeniyet şehridir. Bu kültürün beşiği ve kaynağı ise hiç tartışmasız olarak bin yıllık folklör tarihi mirası ile Harput’tur. Elazığ’ın bu kültür ve medeniyet zenginliği içerisinde batılıların “Mumlu Dans” olarak tanıdıkları “Çayda Çıra” oyunu ile bayraklaşan folklör ve musikisi de dillere destandır. 

Harput kültürünün her sayfasını ayrı ayrı incelemeye alarak yeni yeni kitaplar yazmak, literatürümüze yeni eserler kazandırmak, yeni bakış açılarıyla kültürümüzü nesilden nesile aktarmak son derece anlamlı ve takdire şayan bir davranıştır. Bu amaca dayalı olarak gönüllü çalışmalar içerisinde olan kültür adamlarına, bu sevdaya gönül ve emek veren kişi ve kuruluşlarımızı özendirmek ve teşvik etmek yerel yönetim olarak görevlerimiz arasındadır. 

Tüm Türkiye’nin yakından bilip tanıdığı ve büyük bir zevkle dinlediği Elazığ-Harput Türkülerinin bugünlere taşınmasında büyük emekleri olan, büyük sabır ve emeklerle Enver ve Paşa Demirbağ gibi iki değerli sanatçı kardeşi musikimize kazandıran değerli büyük ustalarımızdan “Köğanklı Hafız” lakaplı rahmetli Mustafa SÜER’in hayatını konu alan bu eserin kültürümüzdeki yerini alması hepimiz için gerçekten çok büyük önem taşımaktadır. 

Palu’nun Sekerat Köyünde Atatürk’ün İsmet Paşa ile 1916 yılında bir süre kaldığı “Milli Mücadele” kararını verdiği tarihi konağı, yıllar sonra Köğanklı Hafız’ın nasıl bir musiki mektebi haline dönüştürdüğünü bu eseri okuyunca öğrenmiş olacaksınız.

Aziz şehrimizin yetiştirdiği cesur kalemlerimizden, gönlü büyük bir Elazığ sevdasıyla dolu ve gerçek bir Elazığ Beyefendisi olan, değerli araştırmacı gazeteci-yazarımız aynı zamanda okul arkadaşım sayın Mehmet TOPAL’ın yıllar süren büyük uğraşılar sonucu ulaşabildiği bilgi, belge ve siyah-beyaz fotoğraflarla da destekleyerek yazdığı, bugünden geleceğe önemli bir kültür mirasını taşıyacak olan “ KÖĞANKLI HAFIZ” adlı bu kıymetli eserini büyük bir takdir ve tebriklerimle sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım.”