Kültürden Ekonomiye Türkiye'nin Yarını PDF Yazdır e-Posta


UTESAV'ın yayınladığı kitapta kalıcı değerlere vurgu var:

"Kültürden Ekonomiye Türkiye'nin Yarını"


Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV), kültürden ekonomiye, teknolojiden küresel dünyanın sorunlarına kadar uzanan değişik konularda gerçekleştirdiği panellerdeki tespit ve tahlilleri "Kültürden Ekonomiye Türkiye'nin Yarını" başlığı altında kitaplaştırdı.

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV), değişik tarihlerde gerçekleştirilen panel ve konferansları, "Kültürden Ekonomiye Türkiye'nin Yarını" başlığı altında kitaplaştırdı. Kitapta tarihçi Mehmet Genç'ten, Prof. Mehmet Altan'a kadar birçok aydın ülke ve çağ gerçekleri hakkında kültür, medeniyet ve çağdaş gelişmeler ekseninde görüş ve düşüncelerini dile getiriyor.

Olcay Yazıcı'nın editörlüğünde çıkan kitapta ülkenin kalıcı değerleriyle, zamanın kaçınılmaz gereği olarak değişip, dönüştürülmesi gereken yeni durumlara dikkat çekiliyor. Ekonomik, teknolojik olduğu kadar, fikrî ve entelektüel derinlikler de taşıyan kitapta, ülkemizin seçkin aydınlarının görüş, düşünce ve tahlilleri yer alıyor. Kitapla ilgili değerlendirme yazısında şu hususlara dikkat çekiliyor:

"UTESAV, gerçekleştirilen çeşitli panel ve konferanslarla teknoloji, ekonomi ve kültür konularını teşhis masasına yatırarak, meselelere çözüm aramaya, ülkemize yeni ve yerli bir ufuk kazandırmaya çalışıyor. Geleneklerine bağlı kalarak, bilgi çağını yakalama sürecindeki insanımıza yol haritası çizme gayreti içindeki vakfımız, ekonomik sermaye ile entelektüel sermayenin yani para ve bilgi birikiminin birbirini destekler nitelikte olmasına özen göstermektedir.

Bu endişeden hareketle, vakfımızın değişik zamanlarda düzenlediği toplantılarda, değerli bilim ve kültür adamları tarafından dile getirilen fikirler, "Ekonomiden Kültüre Türkiye'nin Yarını" ismi ile kitaplaştırıldı. "Osmanlı'da Devlet, Toplum ve Ekonomi", "Ekonomik Sermaye ile Entelektüel Sermayenin Birleşmesi", "Savaşın Ekonomik, Teknolojik ve İnsanî Boyutu", "Beyin Göçü ve Sermaye Hareketliliği", "Küreselleşmenin Neresindeyiz ya da Neresinde Olmalıyız?", "İletişim Çağında İnsanın Yalnızlığı" ve "Cemiyetin Çekirdeği Aile" başlığı altında ele alınan mevzularda, küresel dünyanın temel problemlerine işaret edilerek; yeni değişmelere ayak uydururken, kendi kültür değerlerimizin de, mutlaka muhafaza edilmesi gereğine dikkat çekiliyor. "