İMPARATORLUK ÇÖKERKEN PDF Yazdır e-Posta


"İMPARATORLUK ÇÖKERKEN - YENİ BİR ULUS TAHAYYÜLÜ"
AHMET ÖZCAN
LOTUS Yayınevi, 2007, Ankara

"Osmanlı İmparatorluğunun savaş sonrası imzaladığı mütareke Kürt milliyetçilerinin faaliyetlerinde farklı bir söylemi ortaya çıkardı. Bu, o güne kadar çoğu zaman telaffuz edilmekten kaçınılan, Osmanlı İmparatorluğundan ayrı bir devlet kurma talebiydi. Henüz Osmanlılık'tan sıyrılamamış bazı zevatsa özerklikten yana tavır almıştı.

Halife Sultanın sadık tebaası olarak yaşayan Kürtlerin, imparatorluğun asli unsuru olan Türklerin bile bir ulus inşasına sığınmak mecburiyetinde kaldığı zaman, Kürt milleti inşası fikri belki de kaçınılmazdı."
(Arka kapak yazısı)