Osmaniye'de Kent Ekonomileri Forumu düzenlendi PDF Yazdır e-Posta

Kent Ekonomileri Sonuç Bildirgesi

Osmaniye Kent ekonomileri forumu Gala tesislerinde gerçekleşirken, formun sonuç bildirgesi de yayınlandı.

OsmaniyeOsmaniye Kent ekonomileri forumu Gala tesislerinde gerçekleşirken, formun sonuç bildirgesi de yayınlandı. AK Pati Genel Merkezi Ekonomi İşleri Başkanlığı adına Gözlemci olarak Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, İlin Milletvekilleri (Ak Parti), OKÜ Rektörü, Rektör Yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Belediye Başkanları, İşadamları Dernek Başkanları ve Mensupları, STK’ların Başkanları, İşadamları ve Bölge Kalkınma Ajansı DOĞAKA Genel Sekreter vekili vb. yaklaşık 50 kişilik bir grup katıldı. Sonuç bildirgesi ile ilgili Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Av. Emir Hasan Arslantaş ile Osmaniye Kent Ekonomileri formu Moderatörü Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Masa düzeni farklı sektör temsilcileri dikkate alınarak oluşturulurken, her masada Üniversiteden Öğretim üyesi hocalar masa sözcüsü olarak katkı sağladı. Program, tüm katılımcıların özverili katkılarıyla ve yoğun bir zihni çaba ile sonuçlanmıştır. Osmaniye’mizi Marka Kent haline getirecek fikirler elde edilmeye çalışılmıştır. Forum sonunda Osmaniye’ye dair genel vizyon ve 5 (beş) vizyoner proje aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır.

OSMANİYE İÇİN UZUN VADELİ VİZYON: ‘Yenilikçi üretim metotları ve vasıflı insan kaynağı ile üretimde rekabet gücü yüksek, lojistikte cazibe merkezi olan bir OSMANİYE’.

 OSMANİYE İÇİN GENEL OYLAMA İLE BELİRLENEN 5 (BEŞ) VİZYONER PROJE:

1. ALTERNATİF TURİZM KENTİ OSMANİYE (Kaleler ve Yaylalar Şehri Osmaniye, Kuş Cenneti, Karatepe Açık Hava Müzesi Ve Yöresel Kilim Bölgesi)

2. TARIMA DAYALI İHTİSAS BÖLGESİ OSMANİYE (Organik Gıda Vadisi Bir Osmaniye. Ürün verimliliği ve kalitesini artırmaya yönelik tohum, fide ve fidan geliştirme ve üretmek merkezleri/ar-ge tabanlı).

3. ÇELİK SANAYİSİNE DAYALI OTOMOTİV VE YAN SANAYİ MERKEZİ OSMANİYE (Son yıllarda önemli atılım gerçekleştirilen Osmaniye Organize Sanayindeki sektörlerin birikim ve katkıları marifetiyle).

4. TARIMSAL ÜRÜNLERİNİ MARKALAŞTIRAN ŞEHİR OSMANİYE (Kente özgü yer fıstığı, zeytin, turp tarımsal ürün üreticilerine dış pazarlara başta olmak üzere pazarlama konusunda hizmet verecek ‘ortak pazarlama ajansları’ oluşturmak. Modern pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik lisanslı depoculuk yatırımları (özellikle yer fıstığı ve zeytin).

5. OSMANİYE LOJİSTİK MERKEZ OLUYOR. (Yük aktarma, depolama ve yeniden pazarlamaya yönelik özel teşebbüs yatırımlar. Osmaniye’nin dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla gümrük işlemlerinin ilde yapılabilmesine yönelik kamu yatırımları).

Sonuç olarak Kent Ekonomileri Formunun, Osmaniye’nin son yıllarda yakaladığı kalkınma ivmesine destek sağlayacak heyecanı uyandırdığı gözlenmiştir. 1996 yılında il statüsünü kazanan Osmaniye, 2004-2005 dönemine kadar çevresinde yer alan Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay gibi ekonomik anlamda Türkiye’de kendine yer edinmiş illerimizdeki gelişmelerden olumsuz etkilenmiş ve sanayi gelişiminde arka planda kalmıştır. Ancak 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvikine Yönelik Kanun ile birlikte ilde büyük ölçekli sanayi kuruluşları ile birlikte önemli bir sanayileşme hareketi başlamış ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu noktada Osmaniye’nin bundan sonraki ekonomik gelişiminde de bu ‘Yerel Kalkınma Hamlesinin’ etkisi büyük olacaktır. Özellikle kentteki, başta demir-çelik olmak üzere, enerji, kimya, plastik ve tarıma dayalı gıda sanayinde yaşanan gelişmeler dikkat çekici boyutlardadır. Ayrıca ilin su, rüzgâr ve güneş potansiyeli göz önüne alındığında yenilenebilir enerji alanında da önemli gelişmeler olması beklenmektedir. Aynı zamanda ilin coğrafi konumu ve ulaşım imkânları lojistik sektörü bakımından oldukça stratejik bir önem taşımaktadır. Son yıllarda artan sanayi yatırımları, her geçen yıl daha büyük yatırımların yapıldığı lojistik sektöründeki avantajları ve yıllardır süregelen bir faaliyet olarak tarımsal üretim potansiyeli Osmaniye’nin önümüzdeki dönemde daha iyi seviyelere gelmesinde en önemli etmenlerdir. Bu sektörlerin yetişmiş vasıflı insan gücü ve ‘Üniversite-Sanayi’ ve ‘Üniversite-Tarım’ işbirliğine dayalı mekanizmalarla desteklenmesi gelişim için en önemli girdi olacaktır.

Osmaniye’mize dair vizyoner projelerin tamamında insan kaynaklarının geliştirilmesi, yenilikçi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üniversite ile OSB işbirliğinin öncelikli olduğu dikkati çekmiştir. İnsan kaynaklarının sektörlerle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi için eğitmen, eğitici ve işletmecinin bir arada uygulamalı olarak yer aldığı eğitim merkezleri oluşturulması, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak bir eğitim merkezinde, uygulamalı pratik eğitimlerle desteklenen yetiştirme programları düzenlenmesi zaruri gözükmektedir. Kısacası, yeni kurulan ve fiziki altyapısını geliştirmeye çeşitli yatırımlarla devam eden üniversitenin, OSB’de yer alan sektörlere ve tarımsal üretime, insan kaynaklarının geliştirilmesine ve yenilikçi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik pratik uygulamalarla destek vermesi Osmaniye’nin rekabetçi yapısının geliştirilmesinde hayati önem taşımayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, Osmaniye dışındaki nitelikli işgücünü kente çekmek, kent içindeki nitelikli işgücünü de kentte tutabilmek adına ilin sosyal imkânlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmaların da önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.” Tahir ÖZER

http://www.eldedemokrasi.com/haber/gunun-gelismeleri/kent-ekonomileri-sonuc-bildirgesi/964.html