Beypazarı Kent Konseyi Kuruldu


5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi gereğince kurulan  Beypazarı Kent Konseyi; 1. Genel Kurul Toplantısı Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kent hayatında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Kent Konseyi; genel kurul toplantısıyla çalışmalarına başladı.

Beypazarı Belediyesi'nin öncülüğünde, ilçedeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile  mahalle muhtarlarının katıldığı Kent Konseyi; gönüllülük esası ile ortak akıl mantığıyla Beypazarı için çalışacak.

Kent konseyinin tamamen bir sivil toplum örgütlenmesi olduğunu belirten Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş; yerel yönetimin sivil toplumla işbirliği yaparak karar alması, kamuda şeffaflığın sağlanması gibi pek çok fayda sağlayacağını söyledi.