1. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi


İşbirliği Stratejilerinin Geliştirilmesi

TC Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) işbirliğinde, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile “I. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi” yerel yönetimlerin çalışma alanlarına yönelik olarak Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden uluslararası kuruluşlar, merkezi idarenin yerel yönetim temsilcileri, kent yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla 15–17 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Tecrübe aktarımına zemin hazırlanması ve kalkınmakta olan ülke ve bölgelerdeki yerel yönetim sistemleri ile yerel yönetim birimlerinin yönetim anlayışındaki yeni gelişmeler ve bunların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe aktarımı konularında işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve diyalog arttırılacak; sürekli iletişimin sağlanması için gerekli tedbirler tartışılacak ve yerel yönetimler konusunda ortaya çıkan yeni gelişmeleri izleme platformu oluşturulacaktır.