Yerel Yönetimler
III. Türkiye Kent Konseyleri buluşması Çanakkale'de PDF Yazdır e-Posta

III. Türkiye Kent Konseyleri buluşmasına bu yıl Çanakkale ev sahipliği yapıyor. 81 ilimizden Kent Konseylerinin katılacağı toplantı 28 - 30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 III. Türkiye Kent Konseyleri buluşması Çanakkale'de

 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş UCLG Başkanı seçildi PDF Yazdır e-Posta


Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Teşkilatı UCLG’nin  Mexico City’de yapılan 3. Kongresi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş UCLG Başkanı seçildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Topbaş’ı telefonla arayarak kutladı.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Teşkilatı UCLG’nin Mexico City’de yapılan 3. Kongresi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Başkan seçildi.

Genel Kurul ve Dünya Konseyi toplantıları öncesinde Paris’in desteklediği Lizbon Belediye Başkanı Antonio Costa yeterli desteği sağlayamadı ve UCLG Başkan adaylığından çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş seçimlere tek aday olarak girdi ve genel kurula katılan 2532 delegenin oyu ve Dünya konseyinin 341 üyesinin seçimi ile başkan oldu.

Dünya Konseyi toplantısında başkanlık seçimine geçilirken söz alan Lizbon Belediye Başkanı, Topbaş’la birlikte çalışmak istediğini söyledi. UCLG’nin yeni başkanının Kadir Topbaş olduğunu ilan edildiğinde salonda bulunan bütün delegeler Topbaş’ı uzun süre alkışladı

 

Başkan seçilmesinin ardından Paris Belediye Başkanı Betrand Delaneo’dan oturum yönetimini devralan Topbaş, Dünya Konseyi’nde oy birliği ile seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti ve delegelere teşekkür etti. Başkan Topbaş daha sonra yeni UCLG Başkanı olarak yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

 

Kentler ararsı ilişkilerin geliştirilmesi ve kardeş şehirlerin daha somut işbirliklerine yönelmesi için çaba göstereceğini belirten Topbaş, bu amaçla UCLG bünyesinde özel bir çalışma grubu kuracağını söyledi. Topbaş, altı ayda bir toplanan UCLG’nin bundan sonra daha sık toplantılar yapacağını ve eş başkanlarla zaman zaman bir araya geleceğini belirtti. UCLG’nin küresel sorunlara katkısının artması gerektiğini vurgulayan Topbaş, bu amaçla BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Topbaş, bugün UCLG Başkanı olarak Belediye Başkanları İklim Değişikliği Dünya Zirvesi’ni yönetecek.

 

 

 
Düzce Belediye Başkanı Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Ombudsmanı seçildi PDF Yazdır e-Posta


Düzce Belediye Başkanı İsmail BayramBirleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’ tarafından  birliğin Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Ombudsmanı seçildi.

Genel Merkezi İspanya’nın Barselona kentinde bulunan ve kısa adı UCLG-MEWA olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği 30 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da toplandı. 100’den fazla ülkeden üyeleri bulunan ‘Yeni Dünya Teşkilatı’ olarak da anılan birliğin Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatlanması gerçekleştirildi. Birliğin Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Ombudsmanı seçildi. Buna göre Başkan İsmail Bayram, bölge teşkilatının kendi ana tüzüğünde belirtilen amaçlara göre, bölgede yerel yönetimler arasında çıkacak anlaşmazlık durumlarında hakemlik rolü üstlenerek çözüm bulacak. Başkan Bayram ayrıca bölge teşkilatının görevlerinin yürütülmesine, gerekse de uzlaşmazlık konularına ilişkin tavsiye niteliğindeki yıllık raporunu, değerlendirilmek üzere UCLG- MEWA konseyi toplantısına sunacaktır. Böylelikle Belediye Başkanı İsmail Bayram birlik üye ülkelerdeki yerel yönetimlerin güçlenmesine, yerel yönetimler arasında dayanışma duygulusunun artmasına, işbirliklerinin gelişmesine, iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine önemli katkılar sunmuş olacak.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Nedir?

Teşkilatın temel amacı, demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslar arası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumaktır. Kısaca, yeni dünya teşkilatı olarak da anılan birlik, uluslar arası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslar arası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetimler konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. 100’den fazla ülkeden üyeleri bulunan yeni dünya teşkilatı, kentler ve yerel yönetimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, yerel yönetimler konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin sözcüsü konumundadır.

 
Batı uygarlığı modern şehirciliğin en güzel örneklerini verirken tarihî mirasına da sahip çıkarak korumuştur PDF Yazdır e-Posta

Belediye GezisiBalıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, batı uygarlığının, modern şehircilik anlayışının en güzel örneklerini verdiğini, bunun yanısıra tarihî mirasa da sahip çıkarak koruduğunu söyledi. 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, belediye başkanlarına yönelik belediyecilik uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla İspanya`ya düzenlenen altı günlük teknik bir  geziye katılan Başkan Ok, yurda dönüşünde yaptığı açıklamada, batıda şehirciliğin makro ölçeklerde ciddi planlamalar yapılarak, büyük bir düzen içerisinde gerçekleştirildiğine şahit olduklarını ifade etti. 

Başkan Ok, aralarında Artvin, Kahramanmaraş, Malatya, Ordu, Osmaniye ve Tokat`ın da bulunduğu 23 ilin merkez ve bunlara bağlı bazı ilçe belediye başkanlarının katıldığı gezinin, bazı uygulamaları yerinde görmek ve belediyecilik ufkunu ve anlayışını genişletmek ve geliştirmek adına çok yararlı geçtiğine inandığını belirtti. 

Devamını oku...
 
PDF Yazdır e-Posta

 
BARIŞ İÇİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ (ULAP)


ULAP  

ULAP NEDİR?

Barış için Yerel Yönetimler Birliği (ULAP); yerel liderlerin ve kendini bu konuya adamış ortakların,  insani yerleşim birimlerindeki sosyal bütünleşme etkisi sayesinde ve barışın teşvik edilmesi içerisinde ulusal hükümetlere ve uluslar arası toplumlar arasında yeni bir yenilik iletişim ağıdır.

ULAP; kentlerde karşılaşılan problemlere alternatif kalkınma yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olur. Günlük görülen bu sorunlar, yerel yönetimleri ve kırsal alanları etkiler. Kentler ulusal seviyede büyümede motor görevi olmuş ancak, aynı zamanda kentler fakirliğin endişe verici boyutları sayesinde eşitsizliklerin yaşandığı merkezler haline gelmiştir.

ULAP’ın sloganı; sosyal dışlamanın bir sonucu olarak, kentsel fakirlik ile ilgili tehditleri yerel, ulusal ve uluslar arası alanlarda barış ve huzuru içerisinde çözmektir.

Devamını oku...
 
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
    Amaç
    MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
    Kapsam
    MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
    Dayanak
    MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
    a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
    b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
    c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
    ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
    d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
    e) YG21: Yerel Gündem 21’i,
    ifade eder.

Devamını oku...
 
Karaman Belediye Meclis Üyeleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı PDF Yazdır e-Posta

 

Haber:  Karaman Belediye Meclis Üyeleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı Karaman'da 29 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Oluşan Belediye Meclisi İlk Toplantısını Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu Başkanlığında Yaptı. Yapılan Meclis Toplantısı Sonrası Karaman Belediyesi'nde 31 Belediye Meclis Üyesi Yemin Etti. 

 


Karaman Belediye Başkanı Kâmil Uğurlu, "Sizler Karaman Cumhuriyetinin milletvekillerisiniz. Halkın serbest iradesi ile siz seçildiniz. Nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni yapılıyorsa, biz de çalışmalarımızda halkımızın menfaatlerini gözeterek, adil davranarak hizmetlerimizi sürdürmek için Karaman halkının huzurunda yemin edeceğiz." dedi.

Törende ilk yemini yapan Belediye Başkanı Kâmil Uğurlu'nun ardından 31 Belediye Meclis üyesi de tek tek ayağa kalkarak yemin etti. İşte Belediye Meclis üyelerinin ettiği yeminin maddeleri: "Ben, halk idaresi ile seçilmiş Belediye Meclis Üyesi olarak; Kamu kaynaklarını Karaman halkının menfaatleri doğrultusunda israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma; kamu sorumluluğunu üslenmiş bir kişi olarak; hemşehrilerimizin güvenini sarsacak, karar ve uygulamalardan kaçınacağıma; Devlet ve Belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime; Kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma; Bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime, gizli bilgileri sızdırarak özel çıkar sağlamayacağıma, devletin gücü ve nüfusunu şahsi güç ve çıkar olarak kullanmayacağıma; Karaman halkı önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 2