KENTLEŞME ŞURASI - 2009

 

04-07 MAYIS 2009 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN "KENTLEŞME ŞURASI" ANKARA'DA SHERATON OTEL KONGRE MERKEZİNDE BAŞLADI

04-07 Mayıs 2009 tarihleri arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kentleşme Şurası" Ankara'da Sheraton Otel Kongre Merkezinde başladı.

Şurada konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kentleşme Şurası üyelerinden şehirlerin sorunlarının üstesinden gelecek çözümleri ortaya koymalarını istedi.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Sheraton Oteli'nde düzenlenen Kentleşme Şurası - 2009 toplantısının açılışında konuşan Gül, sanayileşmeyle şehirlerde köklü değişimin meydana geldiğini hatırlattı. Tarımda makineleşme nedeniyle boşta kalan topraksız köylülerin iş bulma umuduyla köylere göç ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, "Dünyanın her tarafında olan gelişmeler bizde biraz geç başlamıştır. Fakat artan nüfus için gereken yatırımları yapmaya yeterli kaynak maalesef vaktinde bulunamamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'deki şehirlerin gecekondulaşma, çarpık kentleşme, tarihsel dokunun yok edilmesi, işsizlik gibi sorunlara dikkat çekerken, sosyal ve kültürel yapıların da değiştiğini kaydetti. "Yüzyılların birikimini yansıtan klasik şehir kültürü bozulmuş, sanayi toplumunun gereği olan yeni bir şehir kültürü de maalesef oluşturulamamıştır." diyen Gül, her şehrin kendi öz kimliğini yansıtan yerel bir kültürünün de bulunduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı, "Bu kültürden ve çevreden kopuk, onu hesaba katmadan meydana getirilen maddi yapılar şehrin kimliğine katkı sağlamamaktadır." eleştirisinde bulundu.

ŞEHİR İLE İNSAN ARASINDAKİ DUYGUSAL BAĞ KOPMAMALI

Şehirler inşa edilirken ya da genişlerken, "şehir ile insan arasında kurulan duygusal bağın kopmaması" gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, bir arada insanca yaşamak için şehirden başka seçenek bulunmadığını vurguladı. Gül, şehirleri yenilerken ve genişletirken bundan sonra daha dikkatli davranmak gerektiğine ve hataların telafisinin güçlüğüne işaret etti.

Yoğun nüfus ve ağır trafiğin şehir mekânlarının kullanılmasını zorlaştırdığını belirten Cumhurbaşkanı, şehirde yaşayanların bu konuda duyarlı olmalarının zorunluluğunu dile getirdi. Gül, ayrıca, engelli vatandaşların nüfus içindeki oranına da işaret ederek, şehirler ve binaların oluşturulması sırasında engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını istedi.

BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE MEYDANLAR İNSANDAN ARINDIRILDI

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde son 30-40 yılın ürünleri olan çirkin yapılaşmalara dikkat çeken Gül, bu şehirlerdeki tarihi eserleri hiç görmemiş, modern teknolojiden hiç nasiplenilmemiş gibi meydana getirilen yapılardan yakındı.

Büyükşehirlerin önemli özelliklerinden birinin meydanlar olduğunu dile getiren Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehirlerin merkezi bölgelerinde bulunan meydanlar müşterek buluşma, toplanma yerleridir. Ne var ki bugün şehirlerimizde meydanlar insandan tamamen arınmış durumdadır. Aklınıza gelen bütün meydanları gözden geçirirseniz, maalesef trafik karmaşasından ve gürültüden başka bir şey kalmamıştır."

Yapılacak yasal düzenleme ve siyasi karar alma konusunda gerekenin yapılacağı güvencesini veren Cumhurbaşkanı Gül, "Yasal düzenlemeler gerekiyorsa Meclis'ten geçmesi gerekir. Bundan sonra bu olumsuzluklara el koymak gerekir. Burada alacağınız kararlarla bunları uygulamaya geçireceğinizden eminim. Çünkü olumsuzluklar sürekli devam ederse bunlar bir birikim oluşturmakta, bunları temizlemek de imkansız hale gelmektedir."

Toplantının açılışında bir konuşma yapan yeni Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ise kentsel dönüşüm projelerinin bütünleşik bir strateji çerçevesine yapılması için çalışacaklarını söyledi.