SULUHAN - BEYPAZARI

 


Suluhan; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan ve 17. asır başında (Vakfiye tarihi 1613) klasik Osmanlı şehir içi hanları tarzında yapılmış, kareye yakın planda ve iki katlı bir handır. Sadrı Esba Nasuh Paşa tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Üzerinde inşa tarihi ile kılıç resmi bulunan taş, hanı tamir ettiren zamanın kaymakamı tarafında kırdırılarak diğer taşlarla beraber hükümet yolu inşaatında kullanılmıştır. Şimdi eski yazı ile yazılı kapı üstündeki kitabede hanı Kaymakam Hurşit Bey'in tamir ettirdiği yazılıdır.

Han Hicri 1022'de vakfa alınmıştır. Tamiri sırasında üstüne bir çıkıntı ile güzel bir saat kulesi eklenmişse de bu daha sonra kaldırılmıştır. Beş adet taş kemeri olup üzeri geometrik şekillerle süslüdür. İçerisi 20 ilçenin elektrik santralı olarak kullanılmıştır. Yıllarca kervansaray olarak kullanılan bu güzel han 1995 yılı itibari ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmeğe başlanmıştır ve hala devam etmektedir.

Sadece güney ve doğu duvarları ayakta duran eserin giriş cephesi sağlam vaziyettedir. Giriş kapısı beşik tonozlu büyük bir eyvan içine alınmıştır. Beşik tonoz örtülü giriş eyvanı ve girişin sağ ve solunda kalan iki katlı odalar dışındaki kısımlar günümüze gelememiştir. Hanın diğer üç cephesi yıkılmış bugün sadece duvarları kalmış olup bu duvarlarda değişik zamanlarda onarılmıştır.

İç avlu etrafında sıralanan han odaları birer kapı ve pencere ile iç avluya bakan cephelere açılmakta olup bunların önünde dört kenarı dolaşan revaklı veranda bulunmaktadır. Birinici kattaki odaların ahşap tavanlı ikinci kattakilerin ise kubbeli olduğu görülmektedir. Taş söveli dikdörtgen pencerelerin üzerinde sivri tuğla kemerli alınlıklar olan eserin beden duvarlarında genellikle moloz taş kullanılmış yer yer kesme taş ve tuğlaya da yer verilmiştir.

Hanın doğu cephesi yanından geçen cadde üzerinde bulunmakta ve bir kısmı yol seviyesinden daha aşağıda bulunan dükkanlar bu cephe üzerinde sıralanmaktadır.

Beypazarı Belediyesi, 2002 yılından itibaren Suluhan'ı kiralayarak Suluhan' ın restorasyon işlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralmıştır. RESTORE ET - İŞLET modeli ile restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

http://www.erolucerbeypazari.com/gezilecek%20yerler.htm