Kırk Direkli Afyonkarahisar Ulu Camii

Afyonkarahisar'da Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu Cami, mimarisi ve manevi havasıyla görenleri büyülüyor. Yedi asırdır yıldır ayakta duran kırk direkli camiden Türkiye'de çok az sayıda bulunuyor. En tanınmış olanları Kastamonu, Beyşehir ve Sivrihisar'dadır.

Anadolu'da ahşap direkli camilerin en eskilerinden olan Afyonkarahisar'daki Ulu Cami, 1272-1277 yılları arasında Nusreddin Hasan tarafından Emirhac Bey'e yaptırıldı.

Afyonkarahisar'da Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu CamiAfyon’un en eski yerleşim birimlerinden Hıdırlık Tepesi ile Kale Eteği arasındaki derin vadiye inşa edilmiş olan cami Afyon’nun en büyük camisidir. Kendi adı ile anılan mahallede kalın duvarlar üzerine toprak damlı iken yapılan onarımlar sonunda bugün bakır ile örtülmüş olan çatı kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Bu sebeple "Kırk Direkli Cami" olarak da anılıyor.

Kiriş kaplamaları, ahşap tavan ve mukarnas başlıklar kalem işleri ile süslüdür. Çarpık dikdörtgen ahşap sütunlar üzerine konan ahşap sütun başlıkları, sarkıt ve baklava dilimlidir. Başlıklar üzerine konan ahşap atkıların yan yüzeyleri renkli motiflerle işlenmiş ise de bugün bu motifleri görmek mümkün olmuyor. Altı sıra mukarnas nişli mihrap, Selçuklu taş işciliğinin sade bir eseridir. Caminin, doğu, batı ve kuzeye açılan üç kapısı bulunuyor.

Afyonkarahisar'da Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu CamiCaminin ilk büyük onarımı 1341 yılında Muzafferüddünoğlu Emir Abdullah Bey tarafından yaptırılmış ve doğu cephedeki kapı üzerine bir yazıt konulmuştur. Bu yazıtta onarıma ait bilgiler bulunmaktadır.

Zamanımızda eski biçimi korunarak yeniden onarılan cami, ahşap mimarîsi ve yeşil sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla minaresiyle de Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden biri olmayı sürdürmektedir.