REGİSTAN


Registan,
Özbekistan'ın Semerkant şehrinde üç medresenin yer aldığı tarihi bir mekandır. ‘Kumlu yer’ anlamına gelir. Alanda biraraya toplanmış olarak (Solda) Uluğ Bey Medresesi (1417-20), daha sonra yapılan (sağda)  Şir Dor Medresesi (Kaplanlı Medrese, 1619-1636) ve (ortada) Tillakâri Medresesi (Yaldızlı Medrese, 1646-1660) bulunur. Bu son ikisi Uluğ bey zamanında yaptırılan hanın ve sarayın yerine kurulmuştur.
 

Registan / Semerkant
 

Lord Curzon Registan alanını "dünyadaki en asil kamu alanı" olarak tanımlar: "Doğuda ve Avrupa’da çarpıcı sadelikte ve ihtişamda ona yaklaşan hiçbirşey bilmiyorum, belki de Venedik’te daha alçakgönüllü bir ölçekte yarışmaya girmeyi isteyebilecek Piazza di San Marco dışında. Hiçbir Avrupa kentinde dört kenarından üçünde en güzel düzende Gotik katedrallerle çevrili tek bir açık alan göstermeyi başaramayacağımıza göre, aslında hiçbir Avrupa görüntüsü onunla yeterli olarak karşılaştırılamaz."

‘‘The noblest public square in the world. ‘I know of nothing in the East approaching it in massive simplicity and grandeur,’ he wrote, ‘and nothing in Europe, save perhaps on a humbler scale the Piazza di San Marco in Venice, which can even aspire to enter the competition. No European spectacle indeed can adequately be compared with it, in our inablilty to point to an open space in any Western city that is commanded on three of its four sides by Gothic cathedrals of the finest order.’ "

Tillakâri Medresesi

Tilla Kari Medresesi

Tillakâri'nin duvar ve tavan süslemeleri
Tilla Kari Medresesi Duvar Süslemeleri Tilla Kari Medresesi Tavan Süslemeleri

Şir Dor Medresesi

Şir Dor Medresesi

Şir Dor Medresesi

 Uluğ Bey Medresesi

Uluğ Bey Medresesi

Uluğ Bey Medresesi'nde dershaneler (solda), medresenin eski hali (sağda)
Uluğ Bey Medresesi'nde Dershaneler  Uluğ Bey Medresesi Eski Hali

 Uluğ Bey Rasathanesi giriş kapısı
Uluğ Bey Rasathanesi Girişi