BİR MÜCADELE ALANI OLARAK MEKAN


İMECE, KENTSİZ, Net ve Gündem Belirleyen

Bugünün anlaşılması ve karşı duruşu ve yarının kurulması örgütlü mücadeleden geçmektedir.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de kentlerdeki yağmaya ve talana karşı örgütlenen ve yaşamı savunan üç hareket; Kentsiz, İmece-Toplumun Şehircilik Hareketi, Net ve Gündem Belirleyen, geçen sene ortak bir karar alarak nisan ayında İstanbul’da, temmuzda Ankara’da ve son olarak da ekim ayında İzmir’de omurgasını “kentsel dönüşüm”ün oluşturduğu “Şehirciler Buluşuyor” etkinliklerini gerçekleştirmişti. Ortak eylemlilik anlamında alınan bir diğer önemli karar da geçen sene üçüncüsü düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nde kentlerde olan bitene odaklanacak, ortak mücadele zeminini kurma istemi ile bir çalışma grubunu organize etmek oldu.

 

 

Geçtiğimiz yıl yapılan kongrede, “Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân” Çalışma Grubu o zamana kadar yürütülen mücadelelerin, birikimlerin üzerine şekillenen ve farklı kesimlerden gelenlerin katkıları ile ileride önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara yönelik ufuk açan tartışmaları kongrenin gündemine soktu. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyelerinden katılımcılar, farklı disiplinlerden sosyal bilimciler, öğrenciler ile İstanbul’dan gelen mahalle temsilcilerinin çok önemli katkılar koyduğu tartışmalar, teorik açılımlar ve mücadele pratiklerinin değerlendirildiği oturumlar, çeşitli gün ve saatlerde yapılan film-belgesel gösterimleri ve “Mahallelinin Gözüyle Gülsuyu-Gülensu” açıkhava fotoğraf sergisiyle zenginleştirildi.

Çalışma grubunun ilk gününde “Bugünün Kenti” vardı ve adeta nasıl bir kent istenmediği ortaya konuldu. İkinci gününde ise “Nasıl Bir Kent İstiyoruz?” sorusu masaya yatırıldı ve bir yerleşim türü olarak kente dair biçim ve içeriğin, teori ve pratiğin, ütopya ve distopyanın birlikte tartışıldığı bir çeşitliliği de beraberinde getirdi. Bu oturum sonucunda, liberal yaklaşımların aksine sosyal adalet ve eşitliğin ve gerçek bir demokrasinin sahnesi olan kent özlemi dile getirildi. Tüm tartışmaların ve paylaşımların sonrasında ortak bir hattın kurulması yolunda adım atabilmek için “Nasıl Bir Kentsel Muhalefet?”sorusuna yaklaşımlar getirilmeye çalışıldı. Bu oturum sonucunda çıkanlar gelecekte yapılacak çalışmalara ve hatta bu sene yapılacak kongreye de bir biçim vermek gibiydi. Oturum sonucunda etkili bir mücadele için kentsel muhalefetin daha geniş ölçekli mücadelelerle eklemlenmesi gerektiği; bilimin toplumsal rolünün bilinci ile halk ve bilim insanları arasında paylaşımcı, bütünlüklü bir dil/pratik kurabilecek, dinamik örgütlenme modelleri oluşturulması gerektiği ortaya çıktı.

Sonuç bildirgesi ile sınırlı kalmayan çalışma grubu, mayıs ayında gerçekleştirdiği “Örgütlenme Atölyesi” ile Karaburun Bilim Kongresi’nde altına imza koyduğu bildirgesinin peşinden gitmeye çalıştı.

Geçen seneki teması “Bugünü Anlamak” olan kongre, bu sene “80’den Sonra” teması ile düzenleniyor. Ve yine “Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân” çalışma grubu, biriktirdikleri ile dinamik örgütlenme modellerini önüne koyabilmek, birleşik bir mücadele hattını kolektif akıl marifetiyle üretebilmek, dayanışmacı pratikleri ve ortak hak mücadelesini yükselterek hayata geçirebilmek, çalışma takvimini önüne koymak için toplanıyor.

Kentlerimizde ve kırlarımızda hemen her an süren talana, yok oluşa, yok sayılışa birlikte dur demenin yollarını arıyor, bir arada durmaktan güç alıyoruz.
Karaburun Bilim Kongresi’nde birlikte olmak dileğiyle…

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye
www.kongrekaraburun.org adresinden ulaşabilirsiniz.