OCAK KÖYÜ

Ocak Köyü'nde bir evOcak Köyü; Doğu Anadolu'nun şirin bir köşesinde yer alan, Hıdır Abdal Sultan tarafından kurulan ve günümüze kadar 700 yıllık geçmişi ile tarihi ve turistik değerlere sahip; dik bir yamaçta, bahçeler arasında havası ve suyunun temizliği ile dikkat çeken bir köydür. Erzincan'ın Kemaliye İlçesine bağlı, yaklaşık Elazığ-Malatya-Sivas-Erzincan illerinin birleştiği noktada; Arapgir ve Kemaliye yolu üzerinde Dutluca yol ayrımından 2,5 km Kuzeydedir. Ocak; dik bir yamaçta, bahçeler arasında, havası ve suyu çok güzel modern bir köydür. Ocak'tan güneye doğru bakıldığında ufukta Keban Gölü'nü, doğusunda Munzur Dağları'nı, batısında Göl Dağı'nı gören nefis bir panoramik manzara ile karşılaşılır... 

Bunun yanı sıra, sahip olduğu;

 • HIDIR ABDAL SULTAN Türbesi
   
 • Kültür Merkezi

 • Kütüphanesi

 • Müzesi

 • Köy Okulu

 • Güneş Enerjili Hamamı

 • Spor Tesisi

 • Alışveriş Merkezi

 • Çocuk Parkı

 • Bilardo Salonu

 • Resim Galerisi

 • Helikopter Pisti

 • Otopark Alanı

 • Misafirhanesi

 • Cem evi ve Aş evi

 • Asfalt Yolları

 • Çeşmeleri ve İçme Suyu

 • Taş Fırını

 • Modern Mesire Yeri

 • Tarihi evleri

 • Tertemiz havası

 • Eşsiz doğal güzellikleri...
   
  gibi değerleri ile eşi benzeri olmayan, İyilik ve güzelliği bir yücelik olarak yaşayan insanların, Hıdır Abdal Sultan'ın ocağıdır...

Tarihçesi

Hıdır Abdal TürbesiOcak Köyü; 13. Asırda Hz.Muhammed soyundan gelen seyitlere tanınan "Yeşil Sarık" sarma hakkına sahip Hıdır Abdal Sultan'ın zaviyesi etrafında 12 hane ile kurulmuştur. Çeşitli devirlerdeki Osmanlı kayıtlarından ve Padişah fermanlarından elde edilen bilgiye göre Hıdır Abdal Sultan'ın ceddi, Hz.Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'dir. Ocak köyü Osmanlı devrinde "gelip geçene yemek veren" bir vakıf niteliğindeydi. Bu nedenle de o devirde her türlü vergiden muaf tutulmuştur.

Horasan'da Ahmet Yesevi Ocağından feyz almış Şeyh Edebali ve Ahi Evran'la birlikte Osmanlı'nın kuruluş felsefesinde temel taşı olmuş, Ertuğrul Gazi'yi aydınlatmış ve yüzyıllarca Osmanlı Yeniçeri ordularının piri olarak anılmış bir büyük düşünür, İnsan-ı Kamil olmayı her türlü değerin önüne koyan ve yobazlıkla mücadele eden bir aydınlık pınarı Hacı Bektaş Veli'nin Ocak Köyüne yüklediği görevler büyük bir özveri ile uygulanagelmiştir.

Ocak Köyü Doğu Anadolu'nun kültürel bir kalesi, bir kültür meşalesi olarak hizmetini bugünlere kadar getirebilmiştir.

Anadolu insanının birlikte sevgi ile yaşama alışkanlığını, toplumun ahlaki değerlerini korumayı Cemler ile, İslam kardeşliğini Müsahiplikle yaşatmış, bu okulda; iyilik ve yücelik devamlı anlatılmış, işlenmiş ve kitleler bu hasletlere özendirilmiştir.

İyiliği, güzelliği ve doğruluğu bir yücelik olarak yaşayamayanlar Cem dışına çıkarılarak kendi halini murakebe etmesi (özünü dara dikmesi) ve tekrar iyiliğe yönelmesi sağlanmıştır. Düşkün kabul edilen bu insanların uzun takip dönemleri sonunda pişmanlık ve tövbelerini cemaat huzurunda yapması, cemaatle beraber Tanrı'ya af ve tövbe niyazında bulunması bir kurum haline gelmiştir. Bu nedenle köyümüze Düşkün Kaldıran Ocağı denilmiştir. Noksanı bilen ve bundan haya eden arif insanlar; insanlara vicdan huzurunu yeniden kazandıran Ocak Köyüne daima saygı duymuş ve bağlı kalmışlardır.
 

Ocak Köyü'nün kurucusu Hıdır Abdal Sultan, Hünkar Hacı Bektaş Veli dervişlerinden olup, Tarikat törelerine göre "Düşkünler Ocağı" Mürşidi, babası Karacaahmet Sultan'dan el aldığı için de, o devre göre ruh doktoru idi. Tıp doktorlarının iyi edemediği sinir ve ruh hastalıklarını kendi telkin yöntemi ve Tanrı'nın sayesinde iyileştirmesi ile ün kazanmıştır. Bu ün daha da ulvileşerek hakka yürümesinden bugüne süregelmiştir.

Ocak Köyü yedi asrı aşkın zamandır, huzurunu kaybetmiş insanlara, pişmanlık ve tövbe halinde, Tanrı'nın af ve inayetinin savunucusu olarak bu insanları yeniden doğru yola kazandıran büyük bir güç odağı olmuştur. Ocaklılar insanı geliştiren hikmetli sözün, ezgisini yarattığı sazın, coşku hali semahın işlevini bir metot, bir teknik olarak daima kullanmış ve geliştirmiştir.

Ocak köyü birbirinden razı ve hoşnut, birbirini seven ve sayan mana yüklü duygulu insan olmayı, kelamı kadimden alarak hayata geçirmeyi başaran bir felsefe okulu olmuştur. Coşku ve hayranlıkla dinlediği yüzlerce ezgiyi, mana yüklü deyişi dinleye dinleye belleğine ve gönlüne işlemiş, bu nazik mazlum insanlar cehaletten ve bayağılıktan kurtulmayı bilmişlerdir. Ocak Köyü, böyle üstün gayeleri olan bir köy olarak, diğer ocaklarla beraber devrin padişahları tarafından fermanlarla tebrik, takdir ve tescil edilmiştir. Ocak Köyü'nün bu ulu görevini sürdürmesini istemişlerdir...

Ocak Köyü bugün de yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler ile dolup taşmaktadır. Adak kurbanları kesilmekte, Hıdır Abdal Sultan türbesine yüz sürülüp, Hıdır Abdal Sultan'a Tanrı şefaatçisi olması için yalvarılarak dilekte bulunulmaktadır.