2. ULUSLARARASI AVRASYA ARKEOLOJİ KONGRESİ 13 -18 Nisan 2009 - KARS

 
  

ICEA 2009’un anakonusu “Doğu Anadolu ve Kafkasya Bronz Çağı Kültürleri”dir. Doğu Anadolu ve Kafkasya Bronz Çağı kültürleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili, arkeolojik, tarihsel, dil ve etnik kültürel, edebî, siyasal, ticarî her türlü konu ICEA 2009’un ilgi alanı kapsamındadır.

ICEA 2009 Genel Bilgiler

  • Kars
  • Sarıkamış
Kongre Tarihi
Kongre, 13 Nisan – 19 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.  

Kongre yeri
Kongre yeri Sarıkamış Toprak Oteldir. Bilimsel etkinlikler, “Kuftin Salonu” ve “Koşay Salonu” adı verilen salonlarda yapılacaktır.  

Kongre Dili
Kongre Üyeleri bildirilerini Türkçe-Rusça-İngilizce olarak sunabileceklerdir. Özetler ve tam metinler İngilizce olarak teslim edilecektir. 

Bildiri Metni
İngilizce hazırlanmış tam metinler ekleriyle birlikte 16 Ocak 2009’dan önce teslim edilecektir. Türkiye’den ve Azerbaycan’dan başvuranlar, tam metnin Türkçesini de teslim edeceklerdir. Tam metnini zamanında teslim etmeyen başvuru sahipleri Konaklama Desteğinden yararlanmak için başvuru yapamayacaklardır.
 
Davet Yazısı
Kayıtlarını yaptıran ve belgelerini teslim eden başvuru sahiplerine resmi davet yazısı gönderilecektir. Resmi davet yazısı, sadece, başvuru sahibinin kurumundan izin alabilmesinin sağlanması için kullanılır. 

Sosyal Etkinlikler
Sosyal Etkinlikler aşağıdaki gibidir;
Hoşgeldin Kokteyli
Açılış Töreni
Müze ve Kent Turu
Kapanış Töreni
Güle güle Yemeği

Teknik Sekreterlik
Kongre boyunca Kongre merkezinde, konuşmacılar için teknik bir ekip görev yapacaktır. Sunumlarını bilgisayar destekli ya da diğer görsel malzeme kullanarak gerçekleştirecek Kongre Üyeleri, malzemeleriyle ilgili bilgileri sunumlarından iki saat önce Teknik Sekreterliğe bildirmeleri gerekmektedir.  

Ulaşım
Kongre ulaşım görevlileri, 13 Nisan 2009, Pazartesi günü sabah saat 08.30’dan, 19 Nisan 2009, Pazar günü saat 14.00’e kadar, Kongre Üyelerinin havaalanı-otel / otel-havaalanı ulaşımlarının sağlanması için görevde olacaklardır.

Sergi
Kongre boyunca, Kongre Merkezinde kurulacak kitap satış masaları Kongre Üyelerinin hizmetinde olacaktır. Sergi ile ilgilenen kişiler/kurumlar
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresi üzerinden detaylı bilgi edinebilirler.

http://www.icea2009.orgSaygıdeğer Meslektaşlarım,
Değerli Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrenciler,


Dünyanın saygın Avrasyacı bilim insanlarının bir araya gelerek kurduklardı International Congress of Eurasian Archaeology, (ICEA) / Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi’nin ikincisini, bu kez  yurdumuzun başka cennet köşelerinden birinde, güzel Kars’ımızın güzel Sarıkamış’ında toplamak üzere yola çıktığımızı bildirmekten, ICEA dönem başkanı olarak gurur ve sevinç duyuyorum.

Sizleri, pek de alışık olmadığınız ilginç bir yolculuğa, sırlarla dolu beş bin yıllık Doğu Anadolu-Kafkasya “ekspedisyonu”na davet ediyorum. Ama bu kez, gördüğünüz gibi, “deniz” kenarında değil. “Yayla” başında. Karasu’nun, Aras’ın can verdiği kültürlerin kaynağında.
 

Yolculuğumuzda farklı ellerden yol arkadaşlarımız olacak. Anadolu’dan, Kafkasya’nın güneyinden, kuzeyinden, tüm dünyadan. Farklı fikirleriyle onları yol boyunca, geleneksel Anadolu konukseverliği ile ağırlayacağız.   

Keşif yolculuğumuzda, hep birlikte Doğu Anadolu ve Kafkasya Bronz Çağları Kültürlerini sorgulayacağız: Doğu Anadolu’nun yerli Karaz Kültürü’nü. “Yaban” kültürlerden binlerce yıl kendini sakınan, saklayan, koruyan ve  sırf bu yüzden dampupi, yani “az medeni” diye Hitit’in diline düşen, içe dönük, sert ve tutucu mizaçlı Karaz Kültürünü. Ve onun özündeki Hurri etnosunu. “Dağlı” Urartu’ya kök, yıkıcı Hitit’e ruh, Yakın Doğuya mit olan. Doğu Anadolu’nun Asyalı Hurri’sini, hep birlikte bilim süzgecinden arıtacağız. Kafkasya’lı Maykop’u, Hocalı-Gedebey’i, Koban’ı, Kolhid’i. Ve diğerlerini. Bir büyük kongrenin, Doğu’da bir yalnız kasabada, bir yayla başında yapılıp yapılamayacağını, mumun da biraz yakın çevresine faydalı olup olamayacağını, birlikte yaşayacağız, göreceğiz.
 

Doğu Anadolu ve Kafkasya Bronz Çağları Kültürlerine ilgi duyan herkesi yapacağımız keşif yolculuğuna, Sarıkamış’a, sevgiyle davet ediyoruz. Yolu Doğu’ya çıkan ilgili kurum ve kişilerin ise, büyük kentleri bir kenara itip, “ille de bir Doğu Anadolu kasabası” diyerek şartları ve gelenekleri zorlayan Kongre tasarımcılarına, daha iyi bir organizasyon için, desteklerini bekliyoruz. 

Dostça dileklerimle,
 

A. Semih Güneri
Kongre Başkanı 

ICEA 2009 OTAK PROJESİNİN UZUN VADELİ AMAÇLARINDAN BİRİDİR.
Anadolu ve Avrasya Enstitüsü