Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu


Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu Sona Erdi
Tarih: 10.10.2008

Sempozyumda Akşehir’in geniş tanıtımını yapan Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa BALOĞLU, Power Point sunumu eşliğinde Akşehir’in tarihi eserleri, kültür değerleri, önemli kimlikleri, tarım potansiyeli ve Akşehir’de bulunan tarihi eserlerin korunmasına yönelik projeleri anlattı

07 – 08 Ekim 2008 tarihlerinde Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ‘Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, Amasya Belediye Başkanı İsmet ÖZASLAN, Akşehir Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa BALOĞLU, Alanya Belediye Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU ve Niksar Belediye Başkanı İdris ŞAHİN, şehirlerinde bulunan Anadolu Selçuklu eserleri ile şehirlerini tanıtan sunumları gerçekleştirdi. Sempozyumda Akşehir’in geniş tanıtımını yapan Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa BALOĞLU, Power Point sunumu eşliğinde Akşehir’in tarihi eserleri, kültür değerleri, önemli kimlikleri, tarım potansiyeli ve Akşehir’de bulunan tarihi eserlerin korunmasına yönelik projeleri anlattı.

Son olarak geçmişimizden övünerek aldığımız mirasın korunması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Baloğlu “Bizlerin de gelecek nesillere bırakabileceğimiz ve onların övünebilecekleri, şehirlerin kendi tüketimini kendisinin ürettiği çevre dostu ‘Ekokent’ sisteminin Akşehir’de de kurulmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu Sonuç Bildirisi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün himayelerinde Selçuklu Belediyesince 7-8 Ekim 2008 tarihlerinde Konya’da düzenlenen ve Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesince desteklenen Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu tamamlanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Anadolu’da Selçuklu döneminde kurulan şehirler bugün 49 il ve 110 ilçe merkezini kapsamaktadır. Anadolu Selçuklu şehirlerinin ve anıtlarının korunması Selçuklu döneminin ekonomik, sosyal, kültürel, bilim ve sanat dünyasını öğrenmeye yönelik bu ilk sempozyum başarılı geçmiştir. Selçuklu Belediyesine, destek veren kuruluşlara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

2. Selçuklu Belediyesi’nce yayımlanan Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü başarılı bir biçimde yapılmış ve bu alandaki yılların açığını kapatmıştır. Benzeri bir Fotoğraf Albümünün Büyük Selçuklu coğrafyasındaki yapılar için de hazırlanmasının gerekli olduğuna inanmaktayız.

3. Selçuklu şehirlerinin mahalli yöneticilerinin çalışmalarına katkıda bulunmak için sempozyumların her yıl bir başka şehirde belli bir konu başlığında düzenlenmesi ve Tarihi Kentler Birliği tarafından bu şehirlere yılın “Selçuklu Kültür Şehri” unvanı verilmesi,

4. Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu’nun ikincisinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenmesi.

5. Şehirlerimizdeki Selçuklu ve Osmanlı kent dokuları korunmalı, kaleler, surlar, kent meydanları, çarşı-pazarlar, sokaklar, evler, anıtsal yapılar özenle korunup yaşatılmalı, Selçuklu kent tarihi yazılmalıdır. Bu konudaki bilimsel çalışmalar teşvik edilmeli, ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenmelidir. Selçuklu dönemi ile ilgili tüm yüksek lisans, doktora çalışmalarına ve diğer faaliyetlere burs desteği sağlanmalıdır.

6. Orta öğretimde Selçuklu tarihi ve sanatına önem verilmesi, sanat tarihi derslerinin zorunlu hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

7. Selçuklu dönemi ve diğer tarihi yapıların restorasyonlarında yürürlükteki ihale yasası doğrultusunda yapılan onarımların yarattığı sorunlar gerekli iyileştirmelerle birlikte uzman restoratör ve ustaların çalıştırılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce bir restorasyon okulu kurulmalıdır.

8. Adalet, demokrasi, barış ve hoşgörü gibi ortak değerler etrafında birleşip yaşanabilir, sağlıklı kentler yaratmak, temel hedefimiz olmalıdır. Bunu yaparken tarihi kentlerimizin dokularını-yapılarını koruyarak “kültürel kimliğimizin” maddi kalıntılarına sahip çıkmalıyız.

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE BİLİM KURULU ADINA
Prof. Dr. Metin SÖZEN, Doç. Dr. Adem ESEN,
Prof. Dr. Haşim KARPUZ, Doç Dr. Osman ERAVŞAR.