BERİKÖY PROJESİ


Beriköy ProjesiBeriköy “Paylaşan Toplum” projesi, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den Mimarlık Profesörü Jan Wampler’in 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden sonra başlattığı ve farklı disiplinlerden gelen uzmanların katıldığı bir workshop/seminerin ürünü.


Proje, Profesör Wampler’in depremden sonra, Türkiye’de yaşayan iki eski öğrencisi Rukiye Devres Ünver ve Barbara Brady’i arayarak, MIT’te bir çalışma semineri oluşturmayı ve Türkiye’deki deprem bölgesinde uygulanacak bir pilot proje için yeni toplumsal konut ve yaşama alanı çözümleri üretmeyi önermesiyle başladı.
Profesör Wampler, Türkiye’den önce Çin, Pakistan, Hindistan, Honduras ve Kosta Rika’da da bu tür seminerler oluşturmuştu.

(Bu tür çalışmalar üniversite ortamında gerçekleştiriliyor ve çalışmalarda profesörlerle öğrenciler birlikte dünyanın çeşitli bölgelerindeki gerçek konut inşaatı sorunlarını ele alarak çözüme yönelik öneriler üretiyorlar.)

Beriköy Projesi

1999-2000 akademik yılı boyunca Türkiye’de iki seminer veren Profesör Wampler, seminerler esnasında ilgili bölgelere ziyaretlerde bulunularak çadır kentlerdeki depremzedelerle ve belediyelerle görüştü.

Yavaş yavaş oluşmaya başlayan projeyle ilgili sunumlar yapıldı.
Yapılan görüşmeler sonucunda Habitat for Humanity International (HFHI), Beriköy projesinin ortağı oldu. Projenin bundan sonraki aşamasında HFHI ve MIT seminer grubu, Nisan ayında Adapazarı deprem bölgesini ziyaret etti.

Burada, böyle bir projenin uygulanabilirliğini ve ne derece gerekli olduğunu tekrar değerlendirmek üzere prefabrike evleri, diğer projeleri ve belediyeyi ziyaret ettiler. Ağustos 2000’de projenin geliştirilmesi için somut hareket planlarını hazırlamak üzere mevcut proje ortaklarının yer aldığı bir Yönlendirme Komitesi (Steering Komitesi) kuruldu. Uzun vadeli bir proje olması sebebiyle projeye yerel bir kuruluşun da katılması da önemliydi. Bu sebeple ÇEKÜLVakfı ile görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler Şubat 2001’de olumlu sonuçlandı. Böylece ÇEKÜL Vakfı da bir diğer proje ortağı olarak gruba katıldı. Proje MIT, HFHI ve Çekül Vakfi ile devam ederken YAY / Yasanabilir Ortamlar Yaratma Vakfi kuruldu ve Beriköy Yay Vakfi'nin ilk projesi oldu.