TÜSEV 2010 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu Yazdır


AB Kurumları ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasında Kopenhag Kriterleri konusunda devam etmekte olan müzakerelerin 5. yılında, sivil toplum kuruluşları olarak bu kriterlerin yerine getirilmesi, uygulanması ve yerleşmesinde gösterdiğimiz çabayı, attığımız somut adımları ve tespit ettiğimiz sorunları aktarmak büyük önem arz etmektedir. TÜSEV, bu' ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye'de sivil toplum-kamu ilişkilerinin durumu, yasal çerçeve ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşum süreçlerine etkilerine değinen bir değerlendirme raporu hazırlamıştır. Raporda yer alan bilgiler, TÜSEV araştırma projeleri, mütevellileri ve uzman ekibinin görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır. TÜSEV bu kapsamda 2009-2010 yıllarında yürüttüğü kapsamlı bir sivil toplum ihtiyaç analizi çalışması olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) bulguları, Türkiye'nin önde gelen dernek ve vakıflarından oluşan mütevellilerine uyguladığı anket çalışması ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri tespit eden raporundan faydalanmıştır. Ümidimiz bu sayede ülkemizin AB katılım süreciyle ilgili gelişmeleri izleyen ve değerlendiren 2010 İlerleme Raporu'nda gözlemlerimiz, önerilerimiz ve ihtiyaçlarımızın yer alması; söz konusu raporun ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları için yol gösterici olmasıdır.

Rapora http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=567 adresinden ulaşabilirsiniz.