Dünya Su Günü (22 Mart) PDF Yazdır e-Posta


World Water DayBM Genel Kurulu Aralık 2003'te yaptığı 58. oturumunda aldığı karar ile 2005 yılının 22 Mart gününden başlayarak 2015 yılına kadar on yıl süreyle dünya su günü temasının "Water For Life" (Hayat İçin Su) olmasını kararlaştırmıştır. BM ayrıca bu on yıllık sürenin "Eylem İçin On Yıl" olmasını tavsiye ederek bu süre içerisinde konunun seminer ve konferans gündemlerinden suyu korumaya yönelik etkin eylemlere aktarılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

Yeryüzündeki suyun %97’si tuzludur. Geriye kalan ve büyük bir bölümü Kuzey ve Güney Kutuplarında buzullar içinde donmuş olan %3’lük tatlı su kaynakları için insanlar, bitkiler, yaban hayat, tarım ve sanayi rekabet etme durumundadırlar. Son 10 yılda bu kısıtlı su arzı üzerindeki küresel su talebi 6 – 7 kat artmıştır; bu oran dünya nüfusu artış oranının iki katından fazladır. Öte yandan, dünya nüfusunun 2025’de 8,3 milyara, 2050’de ise 10–12 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Halen, yoksullar başta olmak üzere, dünyada 2,4 milyar insan yetersiz ve kalitesiz su nedeniyle sağlıksız şartlarda yaşamaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanmakta olana kırsal alanlardan kentlere göç, çok sayıda insanın yeterli sağlık hizmetlerinden, güvenli içme suyundan, çevresel olarak güvenli hayat şartlarından yoksun alanlarda yaşamalarına sebep olmaktadır.

Devamını oku...
 
Space Syntax Nedir? PDF Yazdır e-Posta


Space SyntaxSpace Syntax, binaların ve şehirlerin mekansal dokularını incelemek için kullanılan bir teknikler bütünü ve mekan ile toplumu birleştiren bir teoriler zinciri olarak mimarlık ve kentsel tasarım alanlarındaki en etkili bilimsel hareketlerden biridir (Hillier ve Hanson, 1998). 

Türkçe literatürde Mekan Dizimi olarak da kullanılan Space Syntax, kent ve yapı ölçeğinde inşa edilmiş çevrenin mekansal biçimlenme özelliklerinin tanımlanması ve analiz edilmesi için geliştirilmiş, teori ile desteklenen bir teknikler bütünüdür. Bir başka deyişle mekan dizimi, mekansal örgütlenmeyi biçimleyen süreçleri ve altta yatan sosyal anlamları kavramayı amaç edinen bir yaklaşımdır.

Mekanın, sosyal yapıyı ve hatta onu oluşturan farklı katmanları da etkileyen bir boyutu olduğundan hareketle, sosyal yapı ve mekan arasında karşılıklı bir ilişkinin varlığına inanan bir düşünce yapısı üzerine kurgulanmaktadır. Nesnel olarak kenti okumaya yarayan space syntax, mekan örgütlenmesi ve sosyal yapı arasında doğrudan ilişki olduğu düşüncesinden hareketle, özellikle kentsel açık alanlarda hareket ve görüş alanlarını çakıştırarak insanların bir araya gelme potansiyelini araştırmaktadır. Bill Hillier ve arkadaşları tarafından 1980’li yıllarda University College London’da (UCL) mimarlara tasarımlarının olası etkilerini göstermek amacıyla geliştirilen space syntax, o günden günümüze hızla gelişmiş, dünyanın her tarafında çeşitli araştırmalarda ve tasarım uygulamalarında kullanılır hale gelmiştir. Bugün, mimarlık, kentsel tasarım, planlama, ulaşım ve iç mimarlıktan, arkeoloji, enformasyon teknolojisi, kent ve insan coğrafyası, antropoloji, peyzaj mimarlığı ve bilişime değin çok geniş bir çalışma alanında space syntax yaklaşımından yararlanılmaktadır. Kentin fiziksel olan bileşenlerinin kendi aralarındaki ilişkileri ile yetinmeyip sosyal, ekonomik ve kavramsal olanla fiziksel olanın ilişkisini kurarak bir yeri, bir kenti okumaya yarayan ve böylece kentin farklı bileşenlerini fiziksel mekan üstünden okumaya çalışan ender yöntemlerin arasında sayabileceğimiz Space Syntax, sadece kent ölçeğinde değil, konutu da kapsayan farklı ölçeklerdeki mekansal organizasyonları da incelemek için kullanılmaktadır.

Space SyntaxSpace Syntax yaklaşımın en önemli özelliği, insan zihnindeki mekanın yansıması/haritası olarak adlandırabileceğimiz deneyimlere dayalı bilginin oluşmasında kritik rolü olan mekanın soyut karakteristiklerini ilk kez somut olarak ifade ve analiz etmeyi sağlayabilen sayısal bir teknik olmasıdır. Bu metodun genel fikri, mekanları insan deneyimlerine çıkış noktası olan parçalara ayırarak, bu parçaları haritalar veya graph’lar haline getirip bunlar üzerinde sayısal analizler yapmaya olanak sağlamaktır. Bu parçalara ayırma fikri, insanların mekanı kavramasının (cognition) senkronik olarak değil, zaman içerisinde deneyimlerden kazanılan asenkron algıların zihinde bir araya getirilmesi teorisine dayanmaktadır. Bu deneyimlerin temsili olan bu parçalar şunlardır:

a) İsovist adı verilen ve bir noktadan görülebilecek en geniş bakış yelpazesini oluşturan poligon,
b) Görüş hatları (axial lines), insanların hareketlerini yönlendirmekte kullandıkları bir noktadan görülebilecek en uzun görüş hattı, ve
c) Kullanılabilir/fonksiyonel konveks alanlar (convex spaces).

Devamını oku...
 
ISTR Konferansı 2010’da Istanbul’da: Kayıtlar Başladı PDF Yazdır e-Posta


Sivil toplum alanında araştırma yapan akademisyen, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği’nin (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı 7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde TÜSEV ve Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacaktır. İki yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde düzenlenen konferansın 2010 yılı teması “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olarak belirlenirken, konferans mekanı ise Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Etkinliğin açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Nüfus Fonu Direktörü Thoraya Ahmed Obaid yapacaktır. Konferansın dili İngilizcedir ve katılım için kayıt zorunludur.

Türkiye’den konferansa katılacak araştırmacılar, enstitüler ve sivil toplum kuruluşları için 100 $'lık indirimli bir kayıt ücreti belirlenmiştir. Kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki katılım formunu tamamlayarak faks veya posta yoluyla ISTR’a göndermesi gerekmektedir. Kayıt süreciyle ilgili tüm işlemler ISTR tarafından yürütülmektedir, bu nedenle soru ve taleplerinizin İngilizce olarak Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine iletilmesi gerekmektedir. Konferans programı ve diğer detaylara www.istr.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Konferans kayıt formunu indirmek için tıklayınız.  

 
UŞAK - CLANDRAS KÖPRÜSÜ PDF Yazdır e-Posta


Clandaras KöprüsüUşak
ilinin Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminden kalma tarihi köprü. Köprü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştır. Köprünün iki ucu, dağ kayalarının yarı beli üzerine oturmuştur. Uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1,75 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlendirilmiştir. Kemeri kasnak biçimindedir.

Köprü fil ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşmuş sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Hangi amaçla yapıldığına ait hiçbir iz bulunmamaktadır. Ancak kilit taşlarından birinin oynaması üzerine son yıllarda beton ile tamir edilerek orijinalliğini yitirmiştir.

Köprünün yanında Karahallı Elektrik Santrali vardır. Santralden boşaltılan su beton bir kanal ile köprünün yanıbaşından 17 metre yükseklikten dökülmektedir.

Clandras Köprüsü ve çevresi bölge için önemli bir mesire yeridir.

 
TURKISH Prime Minister, Mr. Recep Tayyip Erdogan is winner of the inaugural Rafik Hariri-UN-HABITAT Memorial Award PDF Yazdır e-Posta

 

Recep Tayyip Erdogan

TURKISH Prime Minister, Mr. Recep Tayyip Erdogan

A seven member international jury found Mr. Erdogan deserving of the award because of his “excellent achievement and commendable conduct in the area of leadership, statesmanship and good governance”.

Announcing this in Nairobi today, the chairperson of the jury, former UN Under Secretary General, Ms Mervat Tallawy said the jury was unanimous in recognizing Mr. Erdogan’s outstanding achievements during his tenure as Mayor of Istanbul between 1994 and 1997.

It was under his steady leadership and stewardship as host of the second UN Conference on Human Settlements, Habitat II, during which the habitat agenda was passed, with the noble goals of adequate shelter for all and sustainable human settlements development in an urbanizing world” she said.

UN-HABITAT Executive Director, Mrs. Anna Tibaijuka said Mr. Erdogan embodied leadership, statesmanship and good governance, adding that he had contributed immensely to the Habitat agenda especially through hosting the Istanbul conference referred to as Habitat II. 

Rafik Hariri

The late Lebanese Prime Minister Rafik Hariri

He initiated the first roundtable of mayors during the Istanbul conference, which led to a global, organized movement of mayors” she said.

The US$200,000 Memorial Award was established as a joint effort with UN-HABITAT to commemorate the late Lebanese Prime Minister Rafik Hariri’s achievements and dedication to the reconstruction of a Lebanon torn by war. It is meant to recognize outstanding accomplishments and contributions to the development of human settlements consistent with the vision and achievements of the late Prime Minister.

The inaugural award ceremony shall be held during the 5th Session of the World Urban Forum in Rio de Janeiro, Brazil later this month.

Kaynak: http://www.ecology.gen.tr/

 
The Venus Project - CITY SYSTEMS


Total City Systems

It would be far easier and would require less energy to build new, efficient cities than to attempt to update and solve the problems of the old ones. The Venus Project proposes a Research City that would use the most sophisticated available resources and construction techniques. Its geometrically elegant and efficient circular arrangement will be surrounded by, and incorporated into the city design, parks and lovely gardens. This city will be designed to operate with the minimum expenditure of energy using the cleanest technology available, which will be in harmony with nature to obtain the highest possible standard of living for everyone. This system facilitates efficient transportation for city residents, eliminating the need for automobiles.

The Venus Project's Circular City arrangement is comprised of the following:

Venus Project - Total City Systems

Hover over different areas of the city to see the section names:

RECREATION indoor & outdoor agriculture high-rise & energy sector residence dining & amenities research/design centers arts & access center CENTRAL DOME 

1. The central dome or theme center will house the core of the cybernated system, educational facilities, access center, computerized communications networking systems, health and child care facilities.

2. The buildings surrounding the central dome provide the community with centers for cultural activities such as the arts, theater, exhibitions, concerts, access centers, and various forms of entertainment.

Devamını oku...
 
KANSERE KARŞI ALIÇ PDF Yazdır e-Posta


Alıcın FaydalarıMalatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin yaptığı bir araştırmada, alıcın antioksidan madde içeriğinin birçok meyve türüne göre çok yüksek olduğu belirlendi.

Enstitüsü Müdür Yardımcısı Kadir Uğurtan Yılmaz, enstitü olarak “Alıçta Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Korunması Projesi” ile Türkiye'deki yaklaşık 50 alıç türünü koruma altına almak için arazi çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yaptıkları araştırmada, alıç meyvelerinin biyokimyasal içeriklerine bakıldığını ifade eden Uğurtan Yılmaz, şu bilgiyi verdi:

“Alıcın genetik kaynaklarının toplanması ve korunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda, ülke genelinde 50 alıç türü olduğu belirlendi. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız Malatya, Bingöl, Mersin ve Erzincan illerimizde devam ediyor. Araştırmalarımız sonrasında alıcın antioksidan madde içeriklerinin birçok meyve türüne göre çok daha yüksek değerlerde olduğu belirlendi. Kansere karşı oldukça etkili olan bu değeri, daha önce kızılcıkta da görmüştük. Alıçlar kırmızı, turuncu, sarı ve siyah renkte olmak üzere birkaç türden oluşuyor. Hem sağlık, hem de ekonomi anlamında değer taşıyan bu türlerin korunabilmesi için arazi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki > Son >>

Sayfa 21 / 57