Habitat Toplantıları


Dernek merkezinde iki haftada bir üyelerin katıldığı "Habitat Günü" Toplantıları düzenlenir.

Toplantılarda, dernek tüzüğünde amaç ve faaliyetler kısmında belirtilen konulardaki güncel gelişmeler ve haberler başta olmak üzere, üyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanır.