2009 Dünya Habitat Günü: Kentsel Geleceğimizi Planlamak Yazdır e-Posta

       Dünya Habitat Günü

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Habitat Günü ilan eden Birleşmiş Milletler bu yılki Habitat Günü’nün temasını “Kentsel Geleceğimizi Planlamak” olarak belirledi. Bu temayla, insan yerleşmelerinin geleceği konusundaki ortak sorumluluğun ve “herkes için barınak” ihtiyacının hatırlatılması amaçlanıyor.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kentler ve kasabalar 21. yüzyıl boyunca iklim değişikliği, kaynakların azalması, gıdaların kirlenmesi, nüfus büyümesi ve ekonomik istikrarsızlık gibi etkenlerin etkisi altında kalacak. Bu etkenler, önümüzdeki yüzyıl boyunca fiziksel ve sosyal olarak kentlere ve kasabaları yeniden şekil verecek. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, bunlara ek olarak hızlı kentleşme, aşırı kalabalıklaşma, yoksulluk ve gecekondulaşma gibi olumsuz etkileri hissetmeye devam edecek. Tüm bu gelişmelerin ışığında “kentsel gündem” artık hükümetler, yerel yönetimler ve sivil toplum için gittikçe yükselen bir öncelik haline geliyor.

Günümüzde dünyanın çoğu bölgesinde kentsel planlama sistemleri, planlama sürecine insan topluluklarını ve ilgili tüm paydaşları katmanın öneminin farkında olmadıklarından, gelecekte kentleri bekleyen sorunlara karşılık vermek konusunda yetersiz kalıyorlar.

İnsana ve çevreye daha duyarlı bir kentsel geleceği tartışmaya açacak olan 2009 Dünya Habitat Günü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için:

www.unhabitat.org