UNESCO'DA SEÇİMunescoBirleşmiş Milletler
’in 191 üyeli Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO’nun genel direktörlük koltuğu için çeşitli üye ülkeler 9 ismi aday gösterdi. Bu isimler arasında en şanslısı ama aynı zamanda ismi etrafında en çok polemik döneni Mısır Kültür Bakanı Faruk Hüsnü... Mısır Kültür Bakanı Hüsnü’yü Mısır’ın yanı sıra Kuveyt, Sudan ve Libya da bu koltuğa aday gösterdi.

Seçilme şansı olan ikinci isim ise AB Komisyonu Dışişleri Komiseri Benita Ferrero-Waldner. Bu iki aday dışında Litvanya, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Ekvador, Tanzanya ve Benin hükümetleri kendi adaylarını çıkardı.

Kamboçya ise, Cezayirli Muhammed Bedjaoui’yi aday gösterdi. Başka bir deyişle, seçim Arap ve Afrika ülkelerinin aralarındaki taktik savaşlarına da tanıklık ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Le Monde gazetesinde yayımlanan bir yazısıyla ‘İsrailli yazarların kitaplarını yakmak gerektiği’ yolundaki sözlerinden ötürü özür dileyen ve kendisinin bir “barış insanı” olduğunu vurgulayan Mısırlı Faruk Hüsnü, ilke olarak Arap Birliği, Afrika Birliği ve İKÖ’nün desteğine sahip... Mısır hükümeti, Faruk Hüsnü’nün Le Monde’da çıkan yazısının arkasını da getirerek Amos Oz ve David Grossman gibi İsrailli yazarları Arapçaya çevirme, Kahire yakınındaki Ortaçağ’dan kalma Maimonides Sinagogu’nu onarma kararlarını kamuoyuna duyurdu. Bu sayede uzun süre sert şekilde Hüsnü’ye muhalefet eden İsrail, destek vermese de muhalefetini geri plana itti.

Buna karşılık antisemitizm karşıtı Yahudi kuruluşları, Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel, Shoah filminin yönetmeni Claude Lanzman, ünlü Fransız filozof Bernard-Henri Levy gibi isimlerin Hüsnü’nün adaylığına karşı başlattıkları kampanya devam ediyor.
 

 
BM Binyıl Bildirgesi


6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler’in New York'taki Genel Merkezi’nde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 189 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla, “yeni bir binyılın başlangıcında” yapılan liderler zirvesinde, günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Binyıl (Millennium) Bildirgesi imzalanmıştır.

Bildirge’de, “tüm dünyada adil ve kalıcı bir barış sağlanması” kararlılığının dile getirilmesinin ardından, dünya ölçeğinde üstesinden gelinmesi gereken en temel sorunun, “küreselleşmenin tüm insanlık için olumlu bir güce dönüştürülmesi” olduğu vurgulanmaktadır. Küreselleşmenin sağladığı nimetlerin günümüzde çok dengesiz bir biçimde paylaşıldığı ve külfetinin de yine dengesiz bir biçimde dağıldığı saptaması yapıldıktan sonra, “küreselleşme, ancak tüm çeşitliliği ile insanlığı kapsayan ortak bir gelecek kurmaya yönelik geniş kapsamlı ve sürekli çabalarla herkesi kucaklayan ve adil bir sürece dönüştürebilir”, denmektedir.

Devamını oku...
 
Yerel Gündem 21 - Gençlik Çalışmaları Kaynakları
 • Avrupa Genç İnsanların Belediye ve Yerel Yönetimlere Katılım Şartı

 • Avrupa Gençlik Hakları Şartı

 • Gündem 21 `de Gençlik İle İlgili Yükümlülükler

 •  

   
  Yerel Gündem 21 - IV Aşama


  YG-21 IV. Aşama “Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla
  BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi” 

  Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP’nin şemsiyesi altında yürütülen ve T.C. Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararlarıyla desteklenen, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir dizi demokratik yönetişim projesini içeren Türkiye Yerel Gündem 21 (YG-21) Programı’nın sağladığı ivmeden yararlanmaktadır.

  Türkiye YG-21 Programı kapsamındaki deneyimine dayalı olarak, bu Proje, yerel düzeyde BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki yoluyla merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje stratejisi, sivil toplumun ve vatandaşların yerel düzeyde BKH’nin gerçekleştirilmesine ve bu konudaki yetersizliklerin belirlenmesine yönelik harekete geçmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel  yönetimlerin oynadığı önemli rolün vurgulanması ve merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesine, özel sektör dahil, toplumun daha geniş kesimlerinin dahil edilmesindeki temel araç olarak, katılımcı yerel yönetişime dayanmaktadır.

  Devamını oku...
   
  Yerel Gündem 21 - III. Aşama


  Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve
  Jonannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi Projesi
  (III. Aşama) 

  Uygulama Dönemi: 2004- 2006

  Proje; kampanyalardan ve kapasite geliştirme girişimlerinden yararlanarak, yerel ve ulusal düzeylerde YG-21 süreçlerinin ve mekanizmalarının kurumsallaştırılmasını ve Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve WSSD Uygulama Planı’nın yerel düzeyde teşvik edilmesi ve somutlaştırılması amacıyla, bir Yerel Gündem 21 Küçük Ölçekli Hibeler Programı başlatılmasını amaçlamaktadır.

  Üçüncü Aşama İş Tanımı

  Hedefler, Çıktılar, Faaliyetler


  Temel hedef 1:
  Kampanyalardan ve kapasite geliştirme girişimlerinden yararlanarak, yerel ve ulusal düzeylerde YG-21 süreçlerinin ve mekanizmalarının kurumsallaştırılması.

  Devamını oku...
   
  Yerel Gündem 21 - II. Aşama


  Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması  (II. Aşama)
   
  Uygulama Dönemi: 2000-2003


  Proje’nin ortaya çıkışı

   

  Birleşmiş Milletler 1992 Rio Konferansı`nın ürünü olan Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğini taşıyor.

  Gündem 21’in 28. bölümünde, dünyanın tüm ülkelerindeki yerel yönetimlere, katılımcı bir süreci başlatmaları ve kendi kentleri için bir Yerel Gündem 21 konusunda görüş birliği sağlamaları için küresel bir çağrı yapılıyor.


  Bu çağrıdan hareketle, özellikle Habitat II Konferansı sonrasında Türkiye’deki bazı yerel yönetimlerin öncülüğünde başlatılan Yerel Gündem 21 uygulamalarına destek olabilmek amacıyla, IULA-EMME – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın yönlendiriciliğinde, “Türkiye`de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi” başlıklı bir proje geliştirildi. UNDP – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteğiyle, 1997 yılının sonlarına doğru yaşama geçirilen Proje, yaklaşık iki yılı kapsayan bir uygulama dönemi sonunda, geride bıraktığımız yüzyılın bitimine denk düşecek şekilde tamamlandı.

  Devamını oku...
   
  Yerel Gündem 21 - I. Aşama


  Türkiye’de YG 21’lerin teşviki ve Geliştirilmesi Projesi  (I. Aşama)

  Uygulama Dönemi: 1997-1999 

  Ön Bilgiler

  Türkiye`de Yerel Gündem 21`lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi, Gündem 21’in 28. Bölümü`nde yerel yönetimlerin, kendi beldelerine yönelik Yerel Gündem 21’lerin hazırlanması ve uygulanması yönünde teşvik edilmesinden hareketle, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) tarafından geliştirildi.

  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Daimi Temsilciliği ve UNDP Capacity 21 Programı’nın çatısı altında ve desteğiyle gerçekleştirilen Proje, Eylül 1997 içerisinde UNDP, IULA-EMME ve T.C. Hükümeti tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Proje Dokümanı, 6 Mart 1998 tarihinde T.C. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

  Devamını oku...
   
  Dünyada Yerel Gündem 21


  Yerel Gündem 21, 1992 yılından bu yana, yaklaşık 135 ülkedeki binlerce kentte uygulanmaktadır. Yerel Gündem 21 adı arka planda tutularak, aynı sürece yönelik benzer adlar altında (“Sürdürülebilir Kentler Programı”, “Sağlıklı Kentler Programı”, vb.) yürütülen çalışmalar dikkate alındığında, bu süreçteki kent sayısı daha da artmaktadır.

  Gündem 21’in dünya ölçeğindeki kordinator kuruluşu olan UNDP – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 85 ülkede, Yerel Gündem 21 süreçlerini desteklemektedir.

  Rio Zirvesi’nden bu yana dünya ölçeğinde Yerel Gündem 21 uygulamalarının sonuçları, en iyi ifadesini, Johannesburg Zirvesi öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan “Gündem 21’in Uygulanması” başlıklı raporda yer alan “Yerel Gündem 21 girişimleri, yerel düzeyde katılımın en başarılı şemsiyesi olmuştur”, değerlendirmesinde bulmaktadır. Zirve’ye sunulan BM “Yerel Yönetimler Diyalog Raporu” da yerel yönetimlerin, Yerel Gündem 21 sayesinde, Gündem 21’deki kapsamlı eylem alanlarına dünya ölçeğindeki en etkili yanıtı verebilmiş olduklarını vurgulamaktadır.


   “Başka bir Dünya Mümkün” sloganı altında, “dayanışmacı ve demokratik küresel düzen” isteyenleri buluşturan Dünya Sosyal Forumu ile vücut bulan bu hareketin, kendisine merkez olarak Brezilya’nın Porto Alegre kentini seçmiş olması, rastlantı olmaktan uzaktır. Başkenti olduğu Rio Grande do Sul eyaletini de dünyanın gündemine taşıyan bu kent, 1980’li yıllarda başlattığı katılımcı süreçlerle, Rio Zirvesi’nde Yerel Gündem 21’in biçimlenmesinde etkili olmakla kalmayarak, küresel bir başarı örneği niteliğindeki “katılımcı bütçe” uygulamasıyla, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki Yerel Gündem 21 uygulamalarına esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki Yerel Gündem 21 uygulamalarında ise Avrupa’nın başı çektiği görülmektedir.

  Rio sonrasında birbiri ardına YG-21 uygulamalarını başlatan Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan kapsamlı bir değerlendirmede, 2000’li yılların başında Avrupa’da 4,000’in üzerinde belediyenin YG-21 sürecini etkin olarak yürüttüğü belirtilmektedir. Avrupa’da bu sürece öncülük eden İngiltere, Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerindeki yerel yönetimlerin neredeyse tamamında YG-21 uygulanırken, uygulamalarını daha geç başlatan diğer ülkeler de bunlardan geri kalmamaktadır. 20 Mayıs 1994’de imzaya açılan Aalborg Şartı (“Sürdürülebilirliğe Doğru Avrupa Kentler ve Kasabalar Şartı”) ve benzeri girişimler, Avrupa’da YG-21’e verilen önemi ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği’nin, aday ülkelerdeki Yerel Gündem 21 uygulamalarına da özel bir önem verdiği görülmektedir.

  Buna bağlı olarak, Johannesburg Zirvesi’nde benimsenen Uygulama Planı’nın 167. paragrafı, Gündem 21’in ve Zirve’nin çıktılarının etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, “Yerel Gündem 21 programları ile bağlantılı girişimler ve ortaklıklar için devam eden desteğin güçlendirilmesi”ni hükme bağlamaktadır.

  Yerel Gündem 21’in dünya ölçeğinde, çok farklı özelliklere ve gelişme düzeylerine sahip ülkelerde kök salmasında, “sürdürülebilir kalkınma” kavramının sosyal hakkaniyet üzerindeki vurgusunun da önemli bir rol oynadığı görülmektedir. BM zirvelerinde, küreselleşmenin sunduğu fırsatlar ve yararların yanı sıra,“mali krizler, güvensizlik, yoksulluk, dışlanma ve gerek toplumlar içi, gerek toplumlar arası eşitsizliklerin artması gibi ciddi sorunlar doğurduğu” vurgulanmakla birlikte, bu konuda uluslararası topluluğun ve özellikle gelişmiş ülkelerin gerekli adımları atmaktan kaçınması karşısında, dünya ölçeğinde giderek artan tepki ve arayışlar, kendilerini alternatif bir küresel forumda ifade etmeye başlamıştır.

   

   
  Yerel Gündem 21


  Gündem 21 içerisinde, “sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıklar oluşturulması” konusuna verilen önem ve öncelik doğrultusunda, Gündem 21’in 28. Bölümü, “Gündem 21’in desteklenmesinde yerel yönetimlerin girişimleri” başlığını taşımaktadır.

  Bu bölümün temel dayanağı olarak, “Gündem 21’de ele alınan sorunların ve çözümlerin büyük bir bölümünün yerel düzeydeki faaliyetlere dayalı olması nedeniyle, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin katılımı ve işbirliği, belirleyici bir etken olacaktır” görüşü ortaya getirilmektedir.

  “Yerel Gündem 21” kavramının getirildiği bu bölümde, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve tüm diğer ilgililerin, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini saptayarak, kentleri için “21. yüzyılın yerel gündem”ini oluşturmaları karara bağlanmaktadır. Yerel Gündem 21’in, Gündem 21 içerisinde kendisine yer bulması kolay olmamıştır. Rio Zirvesi öncesinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen hazırlık toplantılarında, yerel yönetimlerin ve konuya duyarlı sivil toplum kuruluşlarının çabalarına karşın, özellikle ulusal heyetlerde yer alan merkezi yönetim kuruluşlarının temsilcileri, 28. Bölüm’ün içeriğine karşı çıkmış ve Yerel Gündem 21’in taslağa alınmasına sıcak bakmamışlardır.

  Devamını oku...
   
  Diğer Makaleler...