LEED SERTİFİKASYONU

Architect Scott M. Kemp designed the house in Ladner, British Columbia, Canada. Houses are designed as small as possible but allow for maximum flexibility – including the adaptation of the use of the aging population and the subsequent reduced mobility. The design combines the features of sustainability and the house has achieved Platinum LEED rating from the Canada Green Building Council. Houses envisioned as a simple shelter – provide protection from the elements while maximizing the connection to the natural environment of the river, by breaking down barriers of space / indoor outdoor. Transparency through the building to maximize exposure to resolve conflicts with a view to the north of the desire for maximum sunlight.

LEED SERTİFİKASYONU

Klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik ve kârlı olan yüksek performanslı binaları tanımlayan LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi, gönüllü bir sertifika sitemidir. LEED sertifikası Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi olan USGBC tarafından verilmektedir.

LEED SERTİFİKASYONUBugün dünyada en yaygın, güvenilir ve geçerli Yeşil Bina Sertifika Sistemi LEED sertifikasyonudur. Bu nedenle pazarda en fazla tercih edilen sertifikasyon sistemi LEED’dir. Diğerleri başlıca şunlardır: 1990’da İngiltere’de ortaya çıkan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 1998’de gelişmiş ülkelerin biraraya gelmesiyle kurulan kurulan IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment), 2003’de BREEAM’den uyarlanarak Avustralya’da oluşturulan Greenstar, 2004’de Japonya’da ortaya çıkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental Efficiency) ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen).

LEED, yeni bina inşasında veya mevcut bina renovasyonunda uygulanacak belli başlı sürdürülebilir tasarım kriterleri için geliştirilmiş bir puanlama sistemidir. LEED® siteminde yapılar, farklı puan ağırlığına sahip aşağıda belirtilen 7 kategoride değerlendirilmektedir:

 • Sürdürülebilir Alanlar - Sustainable Sites
 • Su Verimliliği - Water Efficiency
 • Enerji ve Atmosfer - Energy and Atmosphere
 • Malzemeler ve Kaynaklar - Materials and Resources
 • İç Mekan Çevre Kalitesi - Indoor Environmental Quality
 • Tasarımda Yenilik - Innovation in Design
 • Bölgesel Öncelik - Regional Priority

LEED Sertifikasını hak kazanmak için en az 40 puan alınması ve inşaat öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka yapılması gereken 8 adet ön şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir.

LEED Sertifikasyonu 4 Seviyelidir:

 1. 1. LEED Sertifika 40-49 Puan

 2. 2. LEED Gümüş Sertifika 50-59 Puan

 3. 3. LEED Altın Sertifika 60-79 Puan

 4. 4. LEED Platin Sertifika 80+ Puan

http://www.ecobuildturk.com/Ecobuild/LEED_Nedir.html