Yerel Gündem 21 - Gençlik Çalışmaları Kaynakları
  • Avrupa Genç İnsanların Belediye ve Yerel Yönetimlere Katılım Şartı

  • Avrupa Gençlik Hakları Şartı

  • Gündem 21 `de Gençlik İle İlgili Yükümlülükler

  •