İklim değişikliğine hazır kentler

İklim değişikliğiTürkiye’nin Belediye Başkanları iklim değişikliğinin bilincinde olduklarını ve sorumluluk almaya hazır olduklarını duyurmak için İstanbul’da “Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir?” başlıklı konferansta bir araya geliyor.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, 11 Ekim 2011, İstanbul; Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin ortaklaşa düzenlediği, “Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir?” başlıklı konferans, 15 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirilecek. Konferansta dünya kentleri iklim değişikliği ile ilgili ne tür önlemler alıyor, sürdürülebilir kentler için örnek eylem planları, konu ile ilgili nasıl kaynak sağlanacağı gibi konular ele alınacak.

Dünyanın örnek kentlerinden belediye başkanları ve çeşitli uygulamacıların yer alacağı konferans dört ana panelden oluşacak. Konferansta yer alacak paneller; Kentlerin iklim değişikliğine nasıl cevap verebileceğinin ele alınacağı “Geleceğin Kentlerine Doğru”, İklim değişikliğine dirençli kentler için bütünleşik bir planlama yaklaşımının konuşulacağı “Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma”, İklim değişikliği eylem planlarında planlamadan uygulamaya geçen sürecin tartışıldığı “Söylemden Eyleme”, Yerel iklim eylem planlarına finansal destek için kullanılan araçlarla ilgili dünya örneklerinin paylaşılacağı “Sürdürülebilir Kentlerin Finanse Edilmesi” konu başlıklarını taşıyor. Bu dört panelin sonunda, Türkiye’nin çeşitli illerinden belediye başkanlarının imzalayacakları deklerasyonda Türk Belediyeleri’nin “iklim değişikliğinin farkında oldukları, sorumluluk almaya ve üstlerine düşeni yapmaya hazır oldukları” duyurulacak.

Konferansın ilgi çekecek isimleri arasında dünya üzerindeki 10 binin üstünde belediyenin üyesi olan ICLEI-Local Governments for Sustainability (Sürdürülebilir Kentler Birliği) Bölge Direktörü Gino Van Begin, 2009 Avrupa Başkenti Stockholm’un Belediye Başkan Yardımcısı Per Ankersjö , İklim değişikliğinde planlamanın bir adım ötesinde uygulama alanında öncü Londra Belediyesi İklim Değişikliği Uyum ve Su Bölümü Strateji Yöneticisi Alex Nickson, Dünyada karbon salınımı, toplu taşımacılık gibi sorunları çözmüş olan Kopenhag Belediyesi’nin Çevre Konuları ile yetkili Belediye Başkanı Ayfer Baykal, tüm dünyanın en yeşil kenti kabul edilen ve dünya belediyelerinin mutlaka ziyaret ettiği Freiburg Belediyesi Enerji Bölüm Başkanı Klaus Hoppe, Türkiye’de kendisini çevre konusuna adamış ve iklim değişikliği ile ilgili süreçleri takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, Fransız Kalkınma Ajansı desteği ile Türkiye’nin ilk iklim değişikliği eylem planını hazırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, 2008 yılında Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kent eylem planını hazırlayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yer alıyor.

Söz konusu konferans, ICLEI-Local Governments for Sustainability ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB)’nin destekleri ile gerçekleştiriliyor.