Türkiye KYOTO'yu imzaladı


Türkiye'nin, Kyoto Protokolüne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  

Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin, UNFCC'ye Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye de taraf oldu.

Tasarının maddelerinin görüşülmesinden sonra, tümü üzerinde yapılan açık oylamada, kanun tasarısı, 3'e karşı 243 oyla kabul edildi. Oylamada 6
milletvekili
de çekimser kaldı.

Bakanlar Kurulu 2 Haziran 2008 tarihinde Kyoto Protokolünü benimsemişti. 05 Şubat 2009 AA