5. DÜNYA SU FORUMU - İSTANBUL

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 16 - 22 Mart 2009 Yer: İstanbul

Dünya Su Forumu, su sorunlarına çözüm bulmak için, küresel işbirliğine doğru atılmış en önemli adımlardan biri. Forum, su topluluğunun, bakanların, yerel yöneticilerin, parlamenterlerin, bilim adamlarının ve sivil toplum örgütlerinin biraraya gelmesini, birbirleri arasında bağ kurulmasını, tartışma ortamı yaratılmasını ve su güvenliği sağlamaya yönelik çözümler bulunmasını amaçlıyor. Su Forumu'nun ana hedefi, su konusunu siyasi gündemin üst sıralarına taşımak olaeak belirtiliyor.

16 - 22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu'nun ana teması "Farklılıkların Suda Yakınlaşması" olarak belirlendi. Bu ana tema, Avrupa ile Asya, Ortadoğu ile Afrika, Güney ve Kuzey arasındaki coğrafi kavşak noktalarının altını çizmesinin yanında dünyanın zengin ve fakir, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeleri gibi çeşitli su kültürleri arasındaki kavramsal ayrılıklara da gönderme yapıyor.

“Farklılıkların Birleştirilmesi” kavramı aynı zamanda yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çapta su kullanıcıları, karar-alıcılar, su uzmanları ve çalışanları arasında ileri seviyede bir bilgi alışverişi ve gelişkin bir anlayış oluşturma hedefini de ifade ediyor.

Forum, bu farklı bakış açıları arasında bir alışveriş sağlamak amacıyla köprüler inşa etmek, farklılıkların üzerine çıkma ve çeşitli taraf ve sektörleri bir araya getirme fırsatları yaratmayı hedefliyor ve kaynakların daha iyi yönetilmesinin Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin tümüne ulaşmakta katkı sağlaması açısından uluslararası su camiasını daha somut öneriler ortaya koymaya davet ediyor. Forum kapsamında ayrıca "Dünya Su Sergisi" ve "Su Fuarı" da düzenlenecek.

3 yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu etkinliğinde ayrıca Fas Krallığı Hükümeti iş birliğiyle verilen "Kral II.Hassan Dünya Su Büyük Ödülü" ve "Kyoto Dünya Su Büyük Ödülü" veriliyor.