KOSGEB KANUNU ONAYLANDICumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı kanuna göre, düzenlemenin başlığında yer alan ''sanayi'' ibaresi, ''işletmeleri'' şeklinde değiştirilecek. Kuruluşun adı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olacak, kısa adı yine KOSGEB olarak kullanılacak.

İmalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de KOSGEB desteklerinden yararlanacak.

Yasayla KOSGEB'in hedef kitlesi, imalat sanayi dışındaki küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve girişimcileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler ''girişimci'' olarak tanımlanacak.


KOSGEB'in vereceği hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Yasa, KOSGEB ile hukuki ihtilafı nedeniyle desteklerden yararlanamayan işletmelere de kolaylık getiriyor.

Kullandırılan desteklerden, uygunsuzluğu tespit edilerek ihtilaflı hale gelen veya haklarında dava açılan işletmelerin, ana parayı bir kerede ödemesi, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerini karşılaması kaydıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, faiz alacaklarından vazgeçilecek. Böylece, işletmeler KOSGEB desteklerinden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yararlanmaya devam edecek.

KOSGEB GENEL KURULU YILDA 1 KEZ TOPLANACAK

KOSGEB, girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak, bu kapsamda girişimleri, girişimcileri destekleyecek.

İşletmeler arası işbirliğini geliştirme, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma, destekleri sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında yer alacak.

KOSGEB Genel Kurulu, yılda 2 değil, 1 kez toplanacak. Ayrıca, Genel Kurul yapısında da yeni düzenleme uyarınca değişikliğe gidilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda da İcra Komitesince alınan kararları uygulayacak.

KOSGEB, işletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin edebilmelerini, sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya ödemesiz desteklerini sağlayacak.

İşletmelerin ve girişimcilerin kamu, özel ve katılım bankalarıyla, diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli veya ödemesiz destekler sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında olacak.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.